Pushit As
Juridisk navn:  Pushit As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22225555
Jongskollen 11 Jongskollen 11 Fax: 67549171
1337 Sandvika 1337 Sandvika
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 962097278
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 23
Etableringsdato: 10/25/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirmaet Åsvang & Co AS
Regnskapsfører: Oseberg Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.03%
Resultat  
  
200%
Egenkapital  
  
12.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 17.381.000 20.698.000 22.262.000 24.030.000 21.969.000
Resultat: 288.000 96.000 1.147.000 2.519.000 2.876.000
Egenkapital: 525.000 466.000 528.000 527.000 3.935.000
Regnskap for  Pushit As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 17.381.000 20.698.000 22.262.000 24.030.000 21.969.000
Driftskostnader -17.091.000 -20.598.000 -21.121.000 -21.527.000 -19.107.000
Driftsresultat 290.000 100.000 1.141.000 2.504.000 2.863.000
Finansinntekter 2.000 3.000 11.000 19.000 21.000
Finanskostnader -4.000 -7.000 -4.000 -4.000 -8.000
Finans -2.000 -4.000 7.000 15.000 13.000
Resultat før skatt 288.000 96.000 1.147.000 2.519.000 2.876.000
Skattekostnad -71.000 -45.000 -313.000 -737.000 -793.000
Årsresultat 216.000 52.000 834.000 1.782.000 2.083.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.767.000 3.136.000 3.362.000 3.448.000 3.769.000
Sum omløpsmidler 2.681.000 4.186.000 4.326.000 7.510.000 6.676.000
Sum eiendeler 5.448.000 7.322.000 7.688.000 10.958.000 10.445.000
Sum opptjent egenkapital 125.000 66.000 128.000 127.000 3.535.000
Sum egenkapital 525.000 466.000 528.000 527.000 3.935.000
Sum langsiktig gjeld 2.057.000 2.700.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.866.000 4.157.000 7.160.000 10.431.000 6.510.000
Sum gjeld og egenkapital 5.448.000 7.323.000 7.688.000 10.958.000 10.445.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.279.000 20.531.000 22.036.000 24.017.000 21.957.000
Andre inntekter 102.000 168.000 226.000 14.000 12.000
Driftsinntekter 17.381.000 20.698.000 22.262.000 24.030.000 21.969.000
Varekostnad -4.606.000 -5.730.000 -5.612.000 -5.998.000 -5.446.000
Lønninger -6.341.000 -7.287.000 -7.679.000 -7.655.000 -6.213.000
Avskrivning -356.000 -478.000 -447.000 -434.000 -418.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.788.000 -7.103.000 -7.383.000 -7.440.000 -7.030.000
Driftskostnader -17.091.000 -20.598.000 -21.121.000 -21.527.000 -19.107.000
Driftsresultat 290.000 100.000 1.141.000 2.504.000 2.863.000
Finansinntekter 2.000 3.000 11.000 19.000 21.000
Finanskostnader -4.000 -7.000 -4.000 -4.000 -8.000
Finans -2.000 -4.000 7.000 15.000 13.000
Konsernbidrag -157.000 -114.000 -643.000 0 -861.000
Utbytte 0 0 -190.000 -2.300.000 0
Årsresultat 216.000 52.000 834.000 1.782.000 2.083.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 13.000 21.000 48.000 66.000
Fast eiendom 0 0 0 492.000 534.000
Maskiner anlegg 152.000 193.000 175.000 192.000 251.000
Driftsløsøre 2.615.000 2.930.000 3.165.000 2.716.000 2.917.000
Sum varige driftsmidler 2.767.000 3.123.000 3.340.000 3.400.000 3.702.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.767.000 3.136.000 3.362.000 3.448.000 3.769.000
Varebeholdning 295.000 297.000 303.000 379.000 357.000
Kundefordringer 122.000 184.000 314.000 433.000 194.000
Andre fordringer 139.000 133.000 296.000 182.000 259.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.126.000 3.572.000 3.406.000 5.366.000 2.948.000
Sum omløpsmidler 2.681.000 4.186.000 4.326.000 7.510.000 6.676.000
Sum eiendeler 5.448.000 7.322.000 7.688.000 10.958.000 10.445.000
Sum opptjent egenkapital 125.000 66.000 128.000 127.000 3.535.000
Sum egenkapital 525.000 466.000 528.000 527.000 3.935.000
Sum avsetninger til forpliktelser 12.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 203.000 150.000 0 1.220.000 1.180.000
Sum langsiktig gjeld 2.057.000 2.700.000 0 0 0
Leverandørgjeld 1.080.000 2.040.000 2.653.000 3.933.000 3.187.000
Betalbar skatt 0 0 72.000 389.000 441.000
Skyldig offentlige avgifter 550.000 660.000 717.000 818.000 662.000
Utbytte 0 0 -190.000 -2.300.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.034.000 1.307.000 3.528.000 1.771.000 1.038.000
Sum kortsiktig gjeld 2.866.000 4.157.000 7.160.000 10.431.000 6.510.000
Sum gjeld og egenkapital 5.448.000 7.323.000 7.688.000 10.958.000 10.445.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -185.000 29.000 -2.834.000 -2.921.000 166.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1 0.6 0.7 1.0
Likviditetsgrad 2 0.8 0.9 0.6 0.7 1.0
Soliditet 9.6 6.4 6.9 4.8 37.7
Resultatgrad 1.7 0.5 5.1 10.4 13.0
Rentedekningsgrad 72.5 14.3 285.3 630.8 360.5
Gjeldsgrad 9.4 14.7 13.6 19.8 1.7
Total kapitalrentabilitet 5.4 1.4 1 23.0 27.6
Signatur
22.09.2016
STYRETS FORMANN.
Prokurister
22.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex