Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Q-Haus Norge AS
Juridisk navn:  Q-Haus Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23221370
Parkalleen 21 Parkalleen 21 Fax: 23221370
2000 Lillestrøm 2000 Lillestrøm
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 985662398
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/28/2003
Foretakstype: AS
Tidligere navn: wenches kafe og kioskdrift as
Regnskapsfører: Bdt Viken Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.37%
Resultat  
  
295.19%
Egenkapital  
  
340%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.182.000 3.805.000 9.999.000 5.416.000 3.535.000
Resultat: 568.000 -291.000 1.793.000 1.055.000 493.000
Egenkapital: 176.000 40.000 514.000 209.000 100.000
Regnskap for  Q-Haus Norge AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.182.000 3.805.000 9.999.000 5.416.000 3.535.000
Driftskostnader -2.585.000 -4.084.000 -8.201.000 -4.341.000 -3.042.000
Driftsresultat 598.000 -279.000 1.799.000 1.076.000 492.000
Finansinntekter 0 0 3.000 0 8.000
Finanskostnader -30.000 -12.000 -9.000 -20.000 -7.000
Finans -30.000 -12.000 -6.000 -20.000 1.000
Resultat før skatt 568.000 -291.000 1.793.000 1.055.000 493.000
Skattekostnad -132.000 0 -448.000 -245.000 -148.000
Årsresultat 436.000 -292.000 1.344.000 809.000 345.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 433.000 196.000 102.000 129.000 149.000
Sum omløpsmidler 642.000 589.000 2.512.000 1.684.000 1.212.000
Sum eiendeler 1.075.000 785.000 2.614.000 1.813.000 1.361.000
Sum opptjent egenkapital 76.000 -60.000 414.000 109.000 0
Sum egenkapital 176.000 40.000 514.000 209.000 100.000
Sum langsiktig gjeld 208.000 228.000 0 21.000 47.000
Sum kortsiktig gjeld 691.000 518.000 2.101.000 1.583.000 1.213.000
Sum gjeld og egenkapital 1.075.000 786.000 2.615.000 1.813.000 1.360.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.182.000 3.805.000 9.999.000 5.415.000 3.535.000
Andre inntekter 0 0 0 1.000 0
Driftsinntekter 3.182.000 3.805.000 9.999.000 5.416.000 3.535.000
Varekostnad -1.843.000 -3.256.000 -7.267.000 -3.568.000 -1.877.000
Lønninger 0 0 -176.000 101.000 -276.000
Avskrivning -49.000 -49.000 -27.000 -20.000 -25.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -693.000 -779.000 -731.000 -854.000 -864.000
Driftskostnader -2.585.000 -4.084.000 -8.201.000 -4.341.000 -3.042.000
Driftsresultat 598.000 -279.000 1.799.000 1.076.000 492.000
Finansinntekter 0 0 3.000 0 8.000
Finanskostnader -30.000 -12.000 -9.000 -20.000 -7.000
Finans -30.000 -12.000 -6.000 -20.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -300.000 -182.000 -1.040.000 -700.000 -452.000
Årsresultat 436.000 -292.000 1.344.000 809.000 345.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 148.000 196.000 102.000 129.000 149.000
Sum varige driftsmidler 148.000 196.000 102.000 129.000 149.000
Sum finansielle anleggsmidler 286.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 433.000 196.000 102.000 129.000 149.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 301.000 230.000 1.249.000 674.000 41.000
Andre fordringer 300.000 182.000 1.232.000 1.005.000 1.026.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 40.000 177.000 32.000 5.000 145.000
Sum omløpsmidler 642.000 589.000 2.512.000 1.684.000 1.212.000
Sum eiendeler 1.075.000 785.000 2.614.000 1.813.000 1.361.000
Sum opptjent egenkapital 76.000 -60.000 414.000 109.000 0
Sum egenkapital 176.000 40.000 514.000 209.000 100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 300.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 208.000 228.000 0 21.000 47.000
Leverandørgjeld 143.000 -197.000 207.000 212.000 44.000
Betalbar skatt 126.000 0 448.000 245.000 148.000
Skyldig offentlige avgifter 108.000 180.000 91.000 202.000 443.000
Utbytte -300.000 -182.000 -1.040.000 -700.000 -452.000
Annen kortsiktig gjeld 14.000 352.000 315.000 223.000 126.000
Sum kortsiktig gjeld 691.000 518.000 2.101.000 1.583.000 1.213.000
Sum gjeld og egenkapital 1.075.000 786.000 2.615.000 1.813.000 1.360.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -49.000 71.000 411.000 101.000 -1.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.1 1.2 1.1 1.0
Likviditetsgrad 2 0.9 1.1 1.2 1.1 1.0
Soliditet 16.4 5.1 19.7 11.5 7.4
Resultatgrad 18.8 -7.3 1 19.9 13.9
Rentedekningsgrad 19.9 -23.3 199.9 53.8 71.4
Gjeldsgrad 5.1 18.6 4.1 7.7 12.6
Total kapitalrentabilitet 55.6 -35.5 68.9 59.3 36.8
Signatur
11.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.02.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex