Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Quality Airport Hotel Gardermoen AS
Juridisk navn:  Quality Airport Hotel Gardermoen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63926100
Postboks 19 Lokevegen 7 Fax: 63926101
2051 Jessheim 2067 Jessheim
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 971166088
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 167
Etableringsdato: 10/5/1994
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
133.83%
Resultat  
  
145.58%
Egenkapital  
  
30.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 113.518.000 48.548.000 98.437.000 101.753.000 100.247.000
Resultat: 1.979.000 -4.342.000 11.257.000 14.730.000 15.469.000
Egenkapital: 4.174.000 3.197.000 4.184.000 3.109.000 3.316.000
Regnskap for  Quality Airport Hotel Gardermoen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 113.518.000 48.548.000 98.437.000 101.753.000 100.247.000
Driftskostnader -109.582.000 -52.467.000 -87.025.000 -87.009.000 -84.445.000
Driftsresultat 3.937.000 -3.918.000 11.413.000 14.744.000 15.802.000
Finansinntekter 52.000 5.000 75.000 166.000 197.000
Finanskostnader -2.010.000 -430.000 -230.000 -180.000 -530.000
Finans -1.958.000 -425.000 -155.000 -14.000 -333.000
Resultat før skatt 1.979.000 -4.342.000 11.257.000 14.730.000 15.469.000
Skattekostnad -476.000 1.044.000 -2.808.000 -4.059.000 -4.225.000
Årsresultat 1.503.000 -3.298.000 8.450.000 10.671.000 11.245.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 63.372.000 25.885.000 13.594.000 4.355.000 5.024.000
Sum omløpsmidler 12.767.000 8.359.000 9.589.000 22.236.000 22.654.000
Sum eiendeler 76.139.000 34.244.000 23.183.000 26.591.000 27.678.000
Sum opptjent egenkapital -438.000 -1.414.000 3.884.000 2.809.000 3.016.000
Sum egenkapital 4.174.000 3.197.000 4.184.000 3.109.000 3.316.000
Sum langsiktig gjeld 688.000 369.000 52.000 0 28.000
Sum kortsiktig gjeld 71.278.000 30.677.000 18.948.000 23.482.000 24.334.000
Sum gjeld og egenkapital 76.139.000 34.243.000 23.184.000 26.591.000 27.678.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 113.518.000 48.548.000 98.437.000 101.753.000 100.247.000
Driftsinntekter 113.518.000 48.548.000 98.437.000 101.753.000 100.247.000
Varekostnad -13.088.000 -4.762.000 -11.162.000 -11.221.000 -10.811.000
Lønninger -41.968.000 -22.888.000 -36.719.000 -36.765.000 -35.033.000
Avskrivning -8.183.000 -2.425.000 -1.656.000 -1.416.000 -1.591.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -46.343.000 -22.392.000 -37.488.000 -37.607.000 -37.010.000
Driftskostnader -109.582.000 -52.467.000 -87.025.000 -87.009.000 -84.445.000
Driftsresultat 3.937.000 -3.918.000 11.413.000 14.744.000 15.802.000
Finansinntekter 52.000 5.000 75.000 166.000 197.000
Finanskostnader -2.010.000 -430.000 -230.000 -180.000 -530.000
Finans -1.958.000 -425.000 -155.000 -14.000 -333.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.503.000 -3.298.000 8.450.000 10.671.000 11.245.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 297.000 333.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 63.372.000 25.885.000 13.594.000 4.058.000 4.691.000
Sum varige driftsmidler 63.372.000 25.885.000 13.594.000 4.058.000 4.691.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 63.372.000 25.885.000 13.594.000 4.355.000 5.024.000
Varebeholdning 1.156.000 440.000 705.000 919.000 906.000
Kundefordringer 10.267.000 1.598.000 3.087.000 2.717.000 2.807.000
Andre fordringer 1.332.000 6.275.000 5.765.000 18.526.000 18.886.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 12.000 45.000 33.000 74.000 54.000
Sum omløpsmidler 12.767.000 8.359.000 9.589.000 22.236.000 22.654.000
Sum eiendeler 76.139.000 34.244.000 23.183.000 26.591.000 27.678.000
Sum opptjent egenkapital -438.000 -1.414.000 3.884.000 2.809.000 3.016.000
Sum egenkapital 4.174.000 3.197.000 4.184.000 3.109.000 3.316.000
Sum avsetninger til forpliktelser 688.000 369.000 52.000 0 28.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 688.000 369.000 52.000 0 28.000
Leverandørgjeld 4.201.000 1.797.000 1.546.000 1.699.000 1.702.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.385.000 1.394.000 1.562.000 1.532.000 1.433.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 63.693.000 27.486.000 15.840.000 20.251.000 21.199.000
Sum kortsiktig gjeld 71.278.000 30.677.000 18.948.000 23.482.000 24.334.000
Sum gjeld og egenkapital 76.139.000 34.243.000 23.184.000 26.591.000 27.678.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -58.511.000 -22.318.000 -9.359.000 -1.246.000 -1.680.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.3 0.5 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 0.2 0.3 0.5 1.0 0.9
Soliditet 5.5 9.3 1 11.7 12.0
Resultatgrad 3.5 -8.1 11.6 14.5 15.8
Rentedekningsgrad 2 -9.1 49.6 82.8 30.2
Gjeldsgrad 17.2 9.7 4.5 7.6 7.3
Total kapitalrentabilitet 5.2 -11.4 49.6 56.1 57.8
Signatur
30.05.2017
STYREFORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
30.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex