Quality Hotel Leangkollen AS
Juridisk navn:  Quality Hotel Leangkollen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66767000
Bleikeråsen 215 Bleikeråsen 215 Fax: 66767077
1387 Asker 1387 Asker
Fylke: Kommune: Hjemmeside
Viken Asker
Org.nr: 980971392
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 78
Etableringsdato: 6/30/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.25%
Resultat  
  
-62.47%
Egenkapital  
  
-19.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 50.571.000 50.699.000 48.385.000 46.704.000 49.859.000
Resultat: 558.000 1.487.000 1.534.000 -1.595.000 2.763.000
Egenkapital: 205.000 255.000 1.723.000 1.674.000 1.974.000
Regnskap for  Quality Hotel Leangkollen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 50.571.000 50.699.000 48.385.000 46.704.000 49.859.000
Driftskostnader -49.896.000 -49.057.000 -46.727.000 -48.130.000 -46.749.000
Driftsresultat 675.000 1.642.000 1.657.000 -1.427.000 3.110.000
Finansinntekter 13.000 5.000 2.000 5.000 9.000
Finanskostnader -130.000 -161.000 -126.000 -173.000 -357.000
Finans -117.000 -156.000 -124.000 -168.000 -348.000
Resultat før skatt 558.000 1.487.000 1.534.000 -1.595.000 2.763.000
Skattekostnad -161.000 -391.000 -364.000 373.000 -763.000
Årsresultat 397.000 1.096.000 1.170.000 -1.221.000 2.000.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.164.000 2.958.000 3.281.000 4.143.000 5.549.000
Sum omløpsmidler 7.296.000 8.845.000 6.660.000 5.340.000 6.038.000
Sum eiendeler 9.460.000 11.803.000 9.941.000 9.483.000 11.587.000
Sum opptjent egenkapital -1.889.000 -1.519.000 -51.000 -100.000 1.121.000
Sum egenkapital 205.000 255.000 1.723.000 1.674.000 1.974.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 67.000
Sum kortsiktig gjeld 9.255.000 11.548.000 8.218.000 7.810.000 9.546.000
Sum gjeld og egenkapital 9.460.000 11.803.000 9.941.000 9.484.000 11.587.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 50.571.000 50.699.000 48.385.000 46.704.000 49.859.000
Driftsinntekter 50.571.000 50.699.000 48.385.000 46.704.000 49.859.000
Varekostnad -7.821.000 -8.006.000 -7.963.000 -7.472.000 -7.168.000
Lønninger -21.226.000 -20.896.000 -19.296.000 -20.722.000 -20.425.000
Avskrivning -1.432.000 -1.354.000 -1.224.000 -1.854.000 -2.084.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -19.417.000 -18.801.000 -18.244.000 -18.082.000 -17.072.000
Driftskostnader -49.896.000 -49.057.000 -46.727.000 -48.130.000 -46.749.000
Driftsresultat 675.000 1.642.000 1.657.000 -1.427.000 3.110.000
Finansinntekter 13.000 5.000 2.000 5.000 9.000
Finanskostnader -130.000 -161.000 -126.000 -173.000 -357.000
Finans -117.000 -156.000 -124.000 -168.000 -348.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 397.000 1.096.000 1.170.000 -1.221.000 2.000.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 336.000 268.000 228.000 219.000 186.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.828.000 2.690.000 3.053.000 3.924.000 5.363.000
Sum varige driftsmidler 1.828.000 2.690.000 3.053.000 3.924.000 5.363.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.164.000 2.958.000 3.281.000 4.143.000 5.549.000
Varebeholdning 697.000 718.000 889.000 928.000 747.000
Kundefordringer 3.917.000 4.144.000 3.535.000 1.860.000 2.956.000
Andre fordringer 2.542.000 3.919.000 2.181.000 2.478.000 2.280.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 140.000 64.000 55.000 75.000 55.000
Sum omløpsmidler 7.296.000 8.845.000 6.660.000 5.340.000 6.038.000
Sum eiendeler 9.460.000 11.803.000 9.941.000 9.483.000 11.587.000
Sum opptjent egenkapital -1.889.000 -1.519.000 -51.000 -100.000 1.121.000
Sum egenkapital 205.000 255.000 1.723.000 1.674.000 1.974.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 67.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 67.000
Leverandørgjeld 1.965.000 2.752.000 2.284.000 2.962.000 2.031.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.776.000 1.759.000 1.100.000 1.157.000 1.101.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.513.000 7.038.000 4.834.000 3.690.000 6.415.000
Sum kortsiktig gjeld 9.255.000 11.548.000 8.218.000 7.810.000 9.546.000
Sum gjeld og egenkapital 9.460.000 11.803.000 9.941.000 9.484.000 11.587.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.959.000 -2.703.000 -1.558.000 -2.470.000 -3.508.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.8 0.8 0.7 0.6
Likviditetsgrad 2 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6
Soliditet 2.2 2.2 17.3 17.7 17.0
Resultatgrad 1.3 3.2 3.4 -3.1 6.2
Rentedekningsgrad 5.2 10.2 13.2 -8.2 8.7
Gjeldsgrad 45.1 45.3 4.8 4.7 4.9
Total kapitalrentabilitet 7.3 1 16.7 -15.0 26.9
Signatur
30.05.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
30.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Quality Hotel Leangkollen AS
Velkommen til Quality Hotel Leangkollen.
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex