Quality Hotel Og Badeland Sarpsborg As
Juridisk navn:  Quality Hotel Og Badeland Sarpsborg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69101500
Postboks 173 Bjørnstadveien 20 Fax: 69101501
1713 Grålum 1712 Grålum
Fylke: Kommune:
Østfold Sarpsborg
Org.nr: 980890619
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 176
Etableringsdato: 6/4/1999 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.85%
Resultat  
  
-59.72%
Egenkapital  
  
-9.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 107.149.000 110.295.000 99.136.000 93.809.000 96.808.000
Resultat: 2.628.000 6.524.000 720.000 1.234.000 2.187.000
Egenkapital: 2.420.000 2.668.000 2.560.000 2.664.000 2.616.000
Regnskap for  Quality Hotel Og Badeland Sarpsborg As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 107.149.000 110.295.000 99.136.000 93.809.000 96.808.000
Driftskostnader -104.051.000 -103.277.000 -97.459.000 -91.540.000 -93.351.000
Driftsresultat 3.098.000 7.017.000 1.677.000 2.268.000 3.456.000
Finansinntekter 18.000 16.000 6.000 4.000 9.000
Finanskostnader -487.000 -509.000 -964.000 -1.039.000 -1.279.000
Finans -469.000 -493.000 -958.000 -1.035.000 -1.270.000
Resultat før skatt 2.628.000 6.524.000 720.000 1.234.000 2.187.000
Skattekostnad -700.000 -1.644.000 -262.000 -363.000 -679.000
Årsresultat 1.929.000 4.879.000 458.000 870.000 1.509.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.033.000 8.892.000 12.189.000 10.811.000 13.361.000
Sum omløpsmidler 12.522.000 11.921.000 7.912.000 5.541.000 5.270.000
Sum eiendeler 20.555.000 20.813.000 20.101.000 16.352.000 18.631.000
Sum opptjent egenkapital 2.146.000 2.393.000 2.286.000 2.390.000 2.342.000
Sum egenkapital 2.420.000 2.668.000 2.560.000 2.664.000 2.616.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 31.000 139.000
Sum kortsiktig gjeld 18.134.000 18.145.000 17.541.000 13.657.000 15.875.000
Sum gjeld og egenkapital 20.554.000 20.812.000 20.101.000 16.352.000 18.630.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 107.149.000 110.295.000 99.136.000 93.809.000 96.808.000
Driftsinntekter 107.149.000 110.295.000 99.136.000 93.809.000 96.808.000
Varekostnad -12.160.000 -12.726.000 -11.716.000 -9.672.000 -9.787.000
Lønninger -40.086.000 -37.861.000 -36.351.000 -33.555.000 -33.515.000
Avskrivning -3.765.000 -3.484.000 -3.122.000 -2.758.000 -3.399.000
Nedskrivning 0 -232.000 0 0 0
Andre driftskostnader -48.040.000 -48.974.000 -46.270.000 -45.555.000 -46.650.000
Driftskostnader -104.051.000 -103.277.000 -97.459.000 -91.540.000 -93.351.000
Driftsresultat 3.098.000 7.017.000 1.677.000 2.268.000 3.456.000
Finansinntekter 18.000 16.000 6.000 4.000 9.000
Finanskostnader -487.000 -509.000 -964.000 -1.039.000 -1.279.000
Finans -469.000 -493.000 -958.000 -1.035.000 -1.270.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.929.000 4.879.000 458.000 870.000 1.509.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 270.000 282.000 336.000 390.000 449.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 7.762.000 8.609.000 11.848.000 10.417.000 12.907.000
Sum varige driftsmidler 7.762.000 8.609.000 11.848.000 10.417.000 12.907.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 5.000 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 8.033.000 8.892.000 12.189.000 10.811.000 13.361.000
Varebeholdning 782.000 655.000 681.000 710.000 627.000
Kundefordringer 5.824.000 5.918.000 6.065.000 3.857.000 3.709.000
Andre fordringer 5.370.000 5.027.000 568.000 461.000 406.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 547.000 321.000 597.000 513.000 528.000
Sum omløpsmidler 12.522.000 11.921.000 7.912.000 5.541.000 5.270.000
Sum eiendeler 20.555.000 20.813.000 20.101.000 16.352.000 18.631.000
Sum opptjent egenkapital 2.146.000 2.393.000 2.286.000 2.390.000 2.342.000
Sum egenkapital 2.420.000 2.668.000 2.560.000 2.664.000 2.616.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 31.000 139.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 31.000 139.000
Leverandørgjeld 5.073.000 4.104.000 4.040.000 3.967.000 3.221.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.838.000 1.783.000 1.709.000 1.832.000 1.763.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.224.000 12.259.000 11.792.000 7.858.000 10.890.000
Sum kortsiktig gjeld 18.134.000 18.145.000 17.541.000 13.657.000 15.875.000
Sum gjeld og egenkapital 20.554.000 20.812.000 20.101.000 16.352.000 18.630.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.612.000 -6.224.000 -9.629.000 -8.116.000 -10.605.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.7 0.5 0.4 0.3
Likviditetsgrad 2 0.6 0.6 0.5 0.4 0.3
Soliditet 11.8 12.8 12.7 16.3 14.0
Resultatgrad 2.9 6.4 1.7 2.4 3.6
Rentedekningsgrad 6.4 13.8 1.7 2.2 2.7
Gjeldsgrad 7.5 6.8 6.9 5.1 6.1
Total kapitalrentabilitet 15.2 33.8 8.4 13.9 18.6
Signatur
11.08.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
11.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex