Quantum Helse
Juridisk navn:  Quantum Helse
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73976361
Smiskaret 39 Saksviktunet Fax:
7563 Malvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 988008052
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/16/2005
Foretakstype: NUF
Hovedpunkter i regnskapet
2008
Omsetning: 104.000
Resultat: -30.000
Egenkapital: -208.000
Regnskap for  Quantum Helse
Resultat 2008
Driftsinntekter 104.000
Driftskostnader -130.000
Driftsresultat -25.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -5.000
Finans -5.000
Resultat før skatt -30.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -30.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 31.000
Sum omløpsmidler 4.000
Sum eiendeler 35.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital -208.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 243.000
Sum gjeld og egenkapital 35.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 104.000
Varekostnad -4.000
Lønninger -2.000
Avskrivning -10.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -114.000
Driftskostnader -130.000
Driftsresultat -25.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -5.000
Finans -5.000
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat -30.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 31.000
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 31.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer
Kasse, bank 4.000
Sum omløpsmidler 4.000
Sum eiendeler 35.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital -208.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 9.000
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 18.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 216.000
Sum kortsiktig gjeld 243.000
Sum gjeld og egenkapital 35.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -239.000
Likviditetsgrad 1 0.0
Likviditetsgrad 2 0.1
Soliditet -594.3
Resultatgrad -24.0
Rentedekningsgrad -5.0
Gjeldsgrad -1.2
Total kapitalrentabilitet -71.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2008
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex