Quiltegården AS
Juridisk navn:  Quiltegården AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73529808
Postboks 4381 Lassvebergvegen 3 Fax:
7417 Trondheim 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 990965536
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/23/2007
Foretakstype: AS
Tidligere navn: mikkelsens eiendom as
Regnskapsfører: Revisjonskompaniet Midt-Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
-25.84%
Resultat  
  
-56.63%
Egenkapital  
  
23.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.766.000 3.730.000 2.880.000 2.859.000 2.774.000
Resultat: 134.000 309.000 175.000 -219.000 389.000
Egenkapital: 538.000 435.000 200.000 69.000 234.000
Regnskap for  Quiltegården AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.766.000 3.730.000 2.880.000 2.859.000 2.774.000
Driftskostnader -2.539.000 -3.319.000 -2.583.000 -2.922.000 -2.215.000
Driftsresultat 227.000 412.000 297.000 -63.000 558.000
Finansinntekter 0 1.000 2.000 0 0
Finanskostnader -93.000 -103.000 -124.000 -157.000 -169.000
Finans -93.000 -102.000 -122.000 -157.000 -169.000
Resultat før skatt 134.000 309.000 175.000 -219.000 389.000
Skattekostnad -31.000 -74.000 -45.000 55.000 -72.000
Årsresultat 103.000 235.000 131.000 -165.000 317.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.005.000 2.054.000 2.115.000 2.212.000 2.212.000
Sum omløpsmidler 1.390.000 1.343.000 1.309.000 1.152.000 1.489.000
Sum eiendeler 3.395.000 3.397.000 3.424.000 3.364.000 3.701.000
Sum opptjent egenkapital 438.000 335.000 100.000 -31.000 134.000
Sum egenkapital 538.000 435.000 200.000 69.000 234.000
Sum langsiktig gjeld 2.549.000 2.676.000 2.800.000 2.909.000 3.042.000
Sum kortsiktig gjeld 307.000 286.000 424.000 386.000 426.000
Sum gjeld og egenkapital 3.394.000 3.397.000 3.424.000 3.364.000 3.702.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.771.000 3.719.000 2.882.000 2.862.000 2.627.000
Andre inntekter -4.000 10.000 -2.000 -3.000 147.000
Driftsinntekter 2.766.000 3.730.000 2.880.000 2.859.000 2.774.000
Varekostnad -1.285.000 -2.043.000 -1.485.000 -1.864.000 -1.131.000
Lønninger -669.000 -692.000 -591.000 -559.000 -511.000
Avskrivning -49.000 -51.000 -53.000 -55.000 -57.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -536.000 -533.000 -454.000 -444.000 -516.000
Driftskostnader -2.539.000 -3.319.000 -2.583.000 -2.922.000 -2.215.000
Driftsresultat 227.000 412.000 297.000 -63.000 558.000
Finansinntekter 0 1.000 2.000 0 0
Finanskostnader -93.000 -103.000 -124.000 -157.000 -169.000
Finans -93.000 -102.000 -122.000 -157.000 -169.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 103.000 235.000 131.000 -165.000 317.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 10.000 55.000 0
Fast eiendom 2.005.000 2.054.000 2.105.000 2.157.000 2.212.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.005.000 2.054.000 2.105.000 2.157.000 2.212.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.005.000 2.054.000 2.115.000 2.212.000 2.212.000
Varebeholdning 1.346.000 1.128.000 1.270.000 1.114.000 1.410.000
Kundefordringer 5.000 20.000 9.000 3.000 35.000
Andre fordringer 1.000 12.000 4.000 4.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 38.000 183.000 26.000 30.000 40.000
Sum omløpsmidler 1.390.000 1.343.000 1.309.000 1.152.000 1.489.000
Sum eiendeler 3.395.000 3.397.000 3.424.000 3.364.000 3.701.000
Sum opptjent egenkapital 438.000 335.000 100.000 -31.000 134.000
Sum egenkapital 538.000 435.000 200.000 69.000 234.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 13.000 0 198.000 108.000 112.000
Sum langsiktig gjeld 2.549.000 2.676.000 2.800.000 2.909.000 3.042.000
Leverandørgjeld 126.000 36.000 107.000 149.000 83.000
Betalbar skatt 31.000 64.000 0 0 72.000
Skyldig offentlige avgifter 86.000 120.000 74.000 87.000 122.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 52.000 66.000 44.000 42.000 38.000
Sum kortsiktig gjeld 307.000 286.000 424.000 386.000 426.000
Sum gjeld og egenkapital 3.394.000 3.397.000 3.424.000 3.364.000 3.702.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.083.000 1.057.000 885.000 766.000 1.063.000
Likviditetsgrad 1 4.5 4.7 3.1 3.0 3.5
Likviditetsgrad 2 0.1 0.8 0.1 0.1 0.2
Soliditet 15.9 12.8 5.8 2.1 6.3
Resultatgrad 8.2 1 10.3 -2.2 20.1
Rentedekningsgrad 2.4 4 2.4 -0.4 3.3
Gjeldsgrad 5.3 6.8 16.1 47.8 14.8
Total kapitalrentabilitet 6.7 12.2 8.7 -1.9 15.1
Signatur
23.04.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
23.04.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex