Råde Rep & Montering AS
Juridisk navn:  Råde Rep & Montering AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69284745
Postboks 57 Skråtorpveien 20A Fax: 69285260
1641 Råde 1640 Råde
Fylke: Kommune:
Østfold Råde
Org.nr: 959881677
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 1/1/1991 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
67.68%
Resultat  
  
-632.56%
Egenkapital  
  
-22.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.589.000 1.544.000 2.693.000 1.973.000 4.220.000
Resultat: -315.000 -43.000 -151.000 -121.000 69.000
Egenkapital: 1.101.000 1.417.000 1.460.000 1.611.000 1.729.000
Regnskap for  Råde Rep & Montering AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.589.000 1.544.000 2.693.000 1.973.000 4.220.000
Driftskostnader -2.910.000 -1.596.000 -2.855.000 -2.110.000 -4.177.000
Driftsresultat -322.000 -53.000 -161.000 -137.000 43.000
Finansinntekter 7.000 10.000 10.000 17.000 28.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -2.000
Finans 7.000 10.000 10.000 17.000 26.000
Resultat før skatt -315.000 -43.000 -151.000 -121.000 69.000
Skattekostnad 0 0 0 3.000 -17.000
Årsresultat -315.000 -43.000 -151.000 -118.000 52.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 568.000 678.000 289.000 389.000 447.000
Sum omløpsmidler 1.356.000 908.000 1.562.000 1.572.000 1.618.000
Sum eiendeler 1.924.000 1.586.000 1.851.000 1.961.000 2.065.000
Sum opptjent egenkapital 1.001.000 1.317.000 1.360.000 1.511.000 1.629.000
Sum egenkapital 1.101.000 1.417.000 1.460.000 1.611.000 1.729.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 3.000
Sum kortsiktig gjeld 823.000 169.000 391.000 350.000 333.000
Sum gjeld og egenkapital 1.924.000 1.586.000 1.851.000 1.961.000 2.065.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.589.000 1.519.000 2.693.000 1.973.000 4.220.000
Andre inntekter 0 25.000 0 0 0
Driftsinntekter 2.589.000 1.544.000 2.693.000 1.973.000 4.220.000
Varekostnad -1.394.000 -596.000 -1.048.000 -941.000 -2.165.000
Lønninger -954.000 -464.000 -1.133.000 -528.000 -1.218.000
Avskrivning -167.000 -111.000 -141.000 -133.000 -125.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -395.000 -425.000 -513.000 -539.000 -754.000
Driftskostnader -2.910.000 -1.596.000 -2.855.000 -2.110.000 -4.177.000
Driftsresultat -322.000 -53.000 -161.000 -137.000 43.000
Finansinntekter 7.000 10.000 10.000 17.000 28.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -2.000
Finans 7.000 10.000 10.000 17.000 26.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -315.000 -43.000 -151.000 -118.000 52.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 83.000 440.000
Driftsløsøre 568.000 678.000 289.000 306.000 0
Sum varige driftsmidler 568.000 678.000 289.000 389.000 440.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 7.000
Sum anleggsmidler 568.000 678.000 289.000 389.000 447.000
Varebeholdning 255.000 175.000 185.000 205.000 174.000
Kundefordringer 451.000 181.000 232.000 468.000 261.000
Andre fordringer 0 106.000 84.000 8.000 18.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 650.000 446.000 1.061.000 891.000 1.165.000
Sum omløpsmidler 1.356.000 908.000 1.562.000 1.572.000 1.618.000
Sum eiendeler 1.924.000 1.586.000 1.851.000 1.961.000 2.065.000
Sum opptjent egenkapital 1.001.000 1.317.000 1.360.000 1.511.000 1.629.000
Sum egenkapital 1.101.000 1.417.000 1.460.000 1.611.000 1.729.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 3.000
Leverandørgjeld 417.000 19.000 74.000 68.000 45.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 25.000
Skyldig offentlige avgifter 108.000 20.000 165.000 177.000 115.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 298.000 131.000 152.000 105.000 148.000
Sum kortsiktig gjeld 823.000 169.000 391.000 350.000 333.000
Sum gjeld og egenkapital 1.924.000 1.586.000 1.851.000 1.961.000 2.065.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 533.000 739.000 1.171.000 1.222.000 1.285.000
Likviditetsgrad 1 1.6 5.4 4 4.5 4.9
Likviditetsgrad 2 1.3 4.3 3.5 4.0 4.4
Soliditet 57.2 89.3 78.9 82.2 83.7
Resultatgrad -12.4 -3.4 -6.9 1.0
Rentedekningsgrad 35.5
Gjeldsgrad 0.7 0.1 0.3 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet -16.4 -2.7 -8.2 -6.1 3.4
Signatur
21.12.2011
STYRETS MEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex