Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rød Eik As
Juridisk navn:  Rød Eik As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Granåsen 70B Granåsen 70B Fax: 47881343
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 915135315
Aksjekapital: 50.000 NOK
Etableringsdato: 2/24/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Frogner Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
65.28%
Resultat  
  
112.71%
Egenkapital  
  
6%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 995.000 602.000 42.000 113.000 189.000
Resultat: 619.000 291.000 -117.000 -138.000 35.000
Egenkapital: 53.000 50.000 -128.000 -37.000 76.000
Regnskap for  Rød Eik As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 995.000 602.000 42.000 113.000 189.000
Driftskostnader -374.000 -294.000 -146.000 -234.000 -154.000
Driftsresultat 621.000 308.000 -104.000 -119.000 35.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -17.000 -13.000 -19.000 0
Finans -2.000 -17.000 -13.000 -19.000 0
Resultat før skatt 619.000 291.000 -117.000 -138.000 35.000
Skattekostnad -136.000 -67.000 26.000 25.000 -9.000
Årsresultat 483.000 224.000 -91.000 -113.000 26.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 93.000 125.000 174.000 254.000 71.000
Sum omløpsmidler 241.000 173.000 3.000 13.000 44.000
Sum eiendeler 334.000 298.000 177.000 267.000 115.000
Sum opptjent egenkapital 3.000 0 -178.000 -87.000 26.000
Sum egenkapital 53.000 50.000 -128.000 -37.000 76.000
Sum langsiktig gjeld 91.000 176.000 240.000 301.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 190.000 72.000 65.000 3.000 30.000
Sum gjeld og egenkapital 334.000 298.000 177.000 267.000 115.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 973.000 602.000 42.000 113.000 189.000
Andre inntekter 22.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 995.000 602.000 42.000 113.000 189.000
Varekostnad -22.000 -8.000 0 -19.000 -1.000
Lønninger -1.000 -46.000 0 -1.000 0
Avskrivning -68.000 -69.000 -106.000 -106.000 -18.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -283.000 -171.000 -40.000 -108.000 -135.000
Driftskostnader -374.000 -294.000 -146.000 -234.000 -154.000
Driftsresultat 621.000 308.000 -104.000 -119.000 35.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -17.000 -13.000 -19.000 0
Finans -2.000 -17.000 -13.000 -19.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -46.000 0 0 0
Årsresultat 483.000 224.000 -91.000 -113.000 26.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.000 0 51.000 25.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 11.000 22.000 32.000 43.000
Driftsløsøre 88.000 114.000 102.000 197.000 28.000
Sum varige driftsmidler 88.000 125.000 124.000 229.000 71.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 93.000 125.000 174.000 254.000 71.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 53.000 20.000 0 0 0
Andre fordringer 95.000 130.000 0 0 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 93.000 23.000 3.000 13.000 43.000
Sum omløpsmidler 241.000 173.000 3.000 13.000 44.000
Sum eiendeler 334.000 298.000 177.000 267.000 115.000
Sum opptjent egenkapital 3.000 0 -178.000 -87.000 26.000
Sum egenkapital 53.000 50.000 -128.000 -37.000 76.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 6.000 0 0 9.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 91.000 176.000 240.000 301.000 9.000
Leverandørgjeld 0 -3.000 0 -51.000 -166.000
Betalbar skatt 146.000 10.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 43.000 19.000 0 0 0
Utbytte 0 -46.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 65.000 54.000 196.000
Sum kortsiktig gjeld 190.000 72.000 65.000 3.000 30.000
Sum gjeld og egenkapital 334.000 298.000 177.000 267.000 115.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 51.000 101.000 -62.000 10.000 14.000
Likviditetsgrad 1 1.3 2.4 0 4.3 1.5
Likviditetsgrad 2 1.3 2.4 0 4.3 1.5
Soliditet 15.9 16.8 -72.3 -13.9 66.1
Resultatgrad 62.4 51.2 -247.6 -105.3 18.5
Rentedekningsgrad 310.5 18.1 -6.3
Gjeldsgrad 5.3 5 -2.4 -8.2 0.5
Total kapitalrentabilitet 185.9 103.4 -58.8 -44.6 30.4
Signatur
20.03.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex