Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Røldal Miljø Og Næringspark As
Juridisk navn:  Røldal Miljø Og Næringspark As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90993551
Runnane Runnane Fax:
5760 Røldal 5760 Røldal
Fylke: Kommune:
Hordaland Odda
Org.nr: 915384269
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 3/18/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Odda Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
10%
Egenkapital  
  
-5.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0
Resultat: -9.000 -10.000 -17.000 -1.000
Egenkapital: 152.000 161.000 170.000 17.000
Regnskap for  Røldal Miljø Og Næringspark As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0
Driftskostnader -9.000 -10.000 -17.000 -1.000
Driftsresultat -9.000 -10.000 -17.000 -1.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -9.000 -10.000 -17.000 -1.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -9.000 -10.000 -17.000 -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 116.000 116.000 0 0
Sum omløpsmidler 36.000 45.000 170.000 17.000
Sum eiendeler 152.000 161.000 170.000 17.000
Sum opptjent egenkapital -36.000 -27.000 -18.000 -1.000
Sum egenkapital 152.000 161.000 170.000 17.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 152.000 161.000 170.000 17.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.000 -10.000 -17.000 -1.000
Driftskostnader -9.000 -10.000 -17.000 -1.000
Driftsresultat -9.000 -10.000 -17.000 -1.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -9.000 -10.000 -17.000 -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 116.000 116.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 116.000 116.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 116.000 116.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 36.000 45.000 170.000 17.000
Sum omløpsmidler 36.000 45.000 170.000 17.000
Sum eiendeler 152.000 161.000 170.000 17.000
Sum opptjent egenkapital -36.000 -27.000 -18.000 -1.000
Sum egenkapital 152.000 161.000 170.000 17.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 152.000 161.000 170.000 17.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 36.000 45.000 170.000 17.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0
Soliditet 1 1 1 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -5.9 -6.2 -5.9
Signatur
20.07.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
20.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex