Røn Gard Da
Juridisk navn:  Røn Gard Da
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61344130
c/o Endre Røn Tyinvegen 1507 Fax: 61344130
2960 Røn 2960 Røn
Fylke: Kommune:
Innlandet Vestre Slidre
Org.nr: 963100876
Aksjekapital: 5.526.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 4/26/1965
Foretakstype: DA
Revisor: Valdresrevisorene As
Regnskapsfører: Slidre Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
20.46%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
9.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2014
Omsetning: 8.615.000 7.152.000 6.310.000
Resultat: 0 0 0
Egenkapital: 11.340.000 10.380.000 8.145.000
Regnskap for  Røn Gard Da
Resultat 2016 2015 2014
Driftsinntekter 8.615.000 7.152.000 6.310.000
Driftskostnader -5.853.000 -4.973.000 -3.956.000
Driftsresultat 2.761.000 2.179.000 2.354.000
Finansinntekter 39.000 56.000 51.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 39.000 56.000 51.000
Resultat før skatt 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 2.800.000 2.234.000 2.405.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.711.000 6.424.000 3.988.000
Sum omløpsmidler 5.675.000 4.468.000 4.880.000
Sum eiendeler 12.386.000 10.892.000 8.868.000
Sum opptjent egenkapital 5.814.000 3.718.000 2.077.000
Sum egenkapital 11.340.000 10.380.000 8.145.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 78.000
Sum kortsiktig gjeld 1.045.000 512.000 644.000
Sum gjeld og egenkapital 12.385.000 10.892.000 8.867.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.615.000 7.152.000 6.310.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 8.615.000 7.152.000 6.310.000
Varekostnad -2.050.000 -1.494.000 -858.000
Lønninger -2.090.000 -1.774.000 -1.544.000
Avskrivning -517.000 -432.000 -422.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.196.000 -1.273.000 -1.132.000
Driftskostnader -5.853.000 -4.973.000 -3.956.000
Driftsresultat 2.761.000 2.179.000 2.354.000
Finansinntekter 39.000 56.000 51.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 39.000 56.000 51.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 2.800.000 2.234.000 2.405.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 4.245.000 3.902.000 1.536.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 1.120.000 1.181.000 1.112.000
Sum varige driftsmidler 5.366.000 5.083.000 2.648.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.345.000 1.340.000 1.340.000
Sum anleggsmidler 6.711.000 6.424.000 3.988.000
Varebeholdning 529.000 807.000 621.000
Kundefordringer 1.337.000 429.000 233.000
Andre fordringer 121.000 303.000 90.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.688.000 2.929.000 3.937.000
Sum omløpsmidler 5.675.000 4.468.000 4.880.000
Sum eiendeler 12.386.000 10.892.000 8.868.000
Sum opptjent egenkapital 5.814.000 3.718.000 2.077.000
Sum egenkapital 11.340.000 10.380.000 8.145.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 119.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 78.000
Leverandørgjeld 89.000 209.000 19.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 736.000 147.000 546.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 101.000 156.000 79.000
Sum kortsiktig gjeld 1.045.000 512.000 644.000
Sum gjeld og egenkapital 12.385.000 10.892.000 8.867.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.630.000 3.956.000 4.236.000
Likviditetsgrad 1 5.4 8.7 7.6
Likviditetsgrad 2 4.9 7.2 6.7
Soliditet 91.6 95.3 91.9
Resultatgrad 3 30.5 37.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.0 0.1
Total kapitalrentabilitet 22.6 20.5 27.1
Signatur
18.04.2016
STYRET/DELTAKERNE I FELLESSKAP.
Prokurister
18.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex