Røn Vvs AS
Juridisk navn:  Røn Vvs AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61344415
Postboks 52 Røn Butikksenter Fax: 61344590
2959 Røn 2960 Røn
Fylke: Kommune:
Innlandet Vestre Slidre
Org.nr: 979517130
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 12/1/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Hegge Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.35%
Resultat  
  
23.19%
Egenkapital  
  
14.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 16.241.000 15.271.000 15.697.000 16.977.000 15.777.000
Resultat: 3.039.000 2.467.000 2.704.000 2.645.000 2.322.000
Egenkapital: 18.417.000 16.091.000 14.221.000 14.270.000 12.409.000
Regnskap for  Røn Vvs AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 16.241.000 15.271.000 15.697.000 16.977.000 15.777.000
Driftskostnader -13.288.000 -12.839.000 -12.956.000 -14.196.000 -13.180.000
Driftsresultat 2.954.000 2.432.000 2.741.000 2.781.000 2.597.000
Finansinntekter 93.000 63.000 33.000 33.000 40.000
Finanskostnader -8.000 -28.000 -70.000 -169.000 -315.000
Finans 85.000 35.000 -37.000 -136.000 -275.000
Resultat før skatt 3.039.000 2.467.000 2.704.000 2.645.000 2.322.000
Skattekostnad -713.000 -597.000 -753.000 -784.000 -731.000
Årsresultat 2.326.000 1.870.000 1.951.000 1.861.000 1.591.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.710.000 8.073.000 8.551.000 9.455.000 10.105.000
Sum omløpsmidler 13.170.000 11.773.000 12.325.000 11.091.000 10.929.000
Sum eiendeler 21.880.000 19.846.000 20.876.000 20.546.000 21.034.000
Sum opptjent egenkapital 18.317.000 15.991.000 14.121.000 14.170.000 12.309.000
Sum egenkapital 18.417.000 16.091.000 14.221.000 14.270.000 12.409.000
Sum langsiktig gjeld 55.000 848.000 1.387.000 3.273.000 5.146.000
Sum kortsiktig gjeld 3.408.000 2.908.000 5.269.000 3.003.000 3.479.000
Sum gjeld og egenkapital 21.880.000 19.847.000 20.877.000 20.546.000 21.034.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.196.000 12.727.000 13.877.000 13.013.000 14.067.000
Andre inntekter 2.045.000 2.544.000 1.820.000 3.963.000 1.709.000
Driftsinntekter 16.241.000 15.271.000 15.697.000 16.977.000 15.777.000
Varekostnad -6.908.000 -6.063.000 -6.219.000 -8.098.000 -6.933.000
Lønninger -3.745.000 -3.834.000 -3.953.000 -3.527.000 -3.482.000
Avskrivning -1.271.000 -1.088.000 -1.065.000 -1.160.000 -1.192.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.364.000 -1.854.000 -1.719.000 -1.411.000 -1.573.000
Driftskostnader -13.288.000 -12.839.000 -12.956.000 -14.196.000 -13.180.000
Driftsresultat 2.954.000 2.432.000 2.741.000 2.781.000 2.597.000
Finansinntekter 93.000 63.000 33.000 33.000 40.000
Finanskostnader -8.000 -28.000 -70.000 -169.000 -315.000
Finans 85.000 35.000 -37.000 -136.000 -275.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -2.000.000 0 0
Årsresultat 2.326.000 1.870.000 1.951.000 1.861.000 1.591.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 5.992.000 6.742.000 7.492.000 8.123.000 8.639.000
Maskiner anlegg 2.126.000 1.031.000 733.000 978.000 1.166.000
Driftsløsøre 93.000 102.000 132.000 171.000 117.000
Sum varige driftsmidler 8.212.000 7.875.000 8.357.000 9.271.000 9.921.000
Sum finansielle anleggsmidler 498.000 198.000 193.000 183.000 183.000
Sum anleggsmidler 8.710.000 8.073.000 8.551.000 9.455.000 10.105.000
Varebeholdning 1.750.000 1.585.000 1.587.000 1.621.000 1.712.000
Kundefordringer 7.353.000 4.862.000 5.481.000 6.415.000 6.439.000
Andre fordringer 1.021.000 1.412.000 768.000 757.000 1.017.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.046.000 3.914.000 4.489.000 2.298.000 1.761.000
Sum omløpsmidler 13.170.000 11.773.000 12.325.000 11.091.000 10.929.000
Sum eiendeler 21.880.000 19.846.000 20.876.000 20.546.000 21.034.000
Sum opptjent egenkapital 18.317.000 15.991.000 14.121.000 14.170.000 12.309.000
Sum egenkapital 18.417.000 16.091.000 14.221.000 14.270.000 12.409.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 55.000 848.000 1.387.000 3.273.000 5.146.000
Leverandørgjeld 837.000 470.000 590.000 348.000 1.892.000
Betalbar skatt 713.000 597.000 753.000 784.000 731.000
Skyldig offentlige avgifter 1.112.000 1.020.000 1.076.000 1.153.000 507.000
Utbytte 0 0 -2.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 746.000 821.000 850.000 718.000 349.000
Sum kortsiktig gjeld 3.408.000 2.908.000 5.269.000 3.003.000 3.479.000
Sum gjeld og egenkapital 21.880.000 19.847.000 20.877.000 20.546.000 21.034.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.762.000 8.865.000 7.056.000 8.088.000 7.450.000
Likviditetsgrad 1 3.9 4 2 3.7 3.1
Likviditetsgrad 2 3.4 3.5 2 3.2 2.7
Soliditet 84.2 81.1 68.1 69.5 59.0
Resultatgrad 18.2 15.9 17.5 16.4 16.5
Rentedekningsgrad 369.3 86.9 39.2 16.7 8.4
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.5 0.4 0.7
Total kapitalrentabilitet 13.9 12.6 13.3 13.7 12.5
Signatur
26.02.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex