Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rønningen Folkehøgskole
Juridisk navn:  Rønningen Folkehøgskole
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21023600
Myrerskogveien 54 Myrerskogveien 54 Fax: 21023601
0495 Oslo 495 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 946728675
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 41
Etableringsdato: 12/8/2009
Foretakstype: FLI
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.29%
Resultat  
  
304.26%
Egenkapital  
  
25.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 46.950.000 45.897.000 43.253.000
Resultat: 380.000 94.000 793.000
Egenkapital: 1.884.000 1.505.000 1.411.000
Regnskap for  Rønningen Folkehøgskole
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 46.950.000 45.897.000 43.253.000
Driftskostnader -46.419.000 -45.755.000 -42.425.000
Driftsresultat 530.000 142.000 827.000
Finansinntekter 12.000 7.000 14.000
Finanskostnader -162.000 -55.000 -48.000
Finans -150.000 -48.000 -34.000
Resultat før skatt 380.000 94.000 793.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 380.000 94.000 793.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.257.000 9.866.000 5.053.000
Sum omløpsmidler 2.694.000 1.609.000 4.565.000
Sum eiendeler 11.951.000 11.475.000 9.618.000
Sum opptjent egenkapital 1.884.000 1.505.000 1.411.000
Sum egenkapital 1.884.000 1.505.000 1.411.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10.066.000 9.970.000 8.207.000
Sum gjeld og egenkapital 11.950.000 11.475.000 9.618.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 42.827.000 36.017.000
Andre inntekter 46.950.000 3.069.000 7.236.000
Driftsinntekter 46.950.000 45.897.000 43.253.000
Varekostnad -47.000 0 0
Lønninger -22.876.000 -21.897.000 -20.085.000
Avskrivning -1.359.000 -1.445.000 -651.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -22.137.000 -22.413.000 -21.689.000
Driftskostnader -46.419.000 -45.755.000 -42.425.000
Driftsresultat 530.000 142.000 827.000
Finansinntekter 12.000 7.000 14.000
Finanskostnader -162.000 -55.000 -48.000
Finans -150.000 -48.000 -34.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 380.000 94.000 793.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 4.033.000 3.726.000 1.823.000
Maskiner anlegg 72.000 0 30.000
Driftsløsøre 5.152.000 6.140.000 3.200.000
Sum varige driftsmidler 9.257.000 9.866.000 5.053.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 9.257.000 9.866.000 5.053.000
Varebeholdning 112.000 64.000 95.000
Kundefordringer 93.000 303.000 331.000
Andre fordringer 1.878.000 0 4.337.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 612.000 1.242.000 0
Sum omløpsmidler 2.694.000 1.609.000 4.565.000
Sum eiendeler 11.951.000 11.475.000 9.618.000
Sum opptjent egenkapital 1.884.000 1.505.000 1.411.000
Sum egenkapital 1.884.000 1.505.000 1.411.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 2.318.000 0 3.845.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.332.000 1.250.000 1.174.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.417.000 8.720.000 3.188.000
Sum kortsiktig gjeld 10.066.000 9.970.000 8.207.000
Sum gjeld og egenkapital 11.950.000 11.475.000 9.618.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -7.372.000 -8.361.000 -3.642.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.2 0.6
Likviditetsgrad 2 0.3 0.2 0.5
Soliditet 15.8 13.1 14.7
Resultatgrad 1.1 0.3 1.9
Rentedekningsgrad 3.3 2.6 17.2
Gjeldsgrad 5.3 6.6 5.8
Total kapitalrentabilitet 4.5 1.3 8.7
Signatur
11.02.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex