Rør I Sør AS
Juridisk navn:  Rør I Sør AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38099760
Avenyen 40 Avenyen 40 Fax: 38099761
4636 Kristiansand S 4636 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 879688302
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 33
Etableringsdato: 3/6/1998 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Agder AS
Regnskapsfører: View Ledger As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.64%
Resultat  
  
-95.77%
Egenkapital  
  
-15.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 43.798.000 42.259.000 38.002.000 37.023.000 25.793.000
Resultat: 152.000 3.595.000 3.133.000 3.476.000 2.028.000
Egenkapital: 7.536.000 8.901.000 6.166.000 5.820.000 3.285.000
Regnskap for  Rør I Sør AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 43.798.000 42.259.000 38.002.000 37.023.000 25.793.000
Driftskostnader -43.702.000 -38.650.000 -34.814.000 -33.487.000 -23.683.000
Driftsresultat 97.000 3.609.000 3.189.000 3.536.000 2.110.000
Finansinntekter 152.000 31.000 9.000 10.000 34.000
Finanskostnader -97.000 -45.000 -64.000 -69.000 -117.000
Finans 55.000 -14.000 -55.000 -59.000 -83.000
Resultat før skatt 152.000 3.595.000 3.133.000 3.476.000 2.028.000
Skattekostnad -16.000 -860.000 -788.000 -942.000 -551.000
Årsresultat 135.000 2.735.000 2.346.000 2.534.000 1.477.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.336.000 1.300.000 1.376.000 777.000 1.414.000
Sum omløpsmidler 13.380.000 14.826.000 13.856.000 13.808.000 9.417.000
Sum eiendeler 14.716.000 16.126.000 15.232.000 14.585.000 10.831.000
Sum opptjent egenkapital 7.436.000 8.801.000 6.066.000 5.720.000 3.185.000
Sum egenkapital 7.536.000 8.901.000 6.166.000 5.820.000 3.285.000
Sum langsiktig gjeld 353.000 572.000 861.000 878.000 1.248.000
Sum kortsiktig gjeld 6.827.000 6.653.000 8.205.000 7.887.000 6.297.000
Sum gjeld og egenkapital 14.716.000 16.126.000 15.232.000 14.585.000 10.830.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 43.789.000 42.259.000 38.002.000 37.023.000 25.425.000
Andre inntekter 9.000 0 0 0 368.000
Driftsinntekter 43.798.000 42.259.000 38.002.000 37.023.000 25.793.000
Varekostnad -23.063.000 -21.960.000 -19.762.000 -19.214.000 -13.985.000
Lønninger -15.366.000 -13.393.000 -11.838.000 -10.832.000 -7.273.000
Avskrivning -401.000 -393.000 -361.000 -220.000 -204.000
Nedskrivning -223.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.271.000 -3.437.000 -3.636.000 -3.645.000 -2.712.000
Driftskostnader -43.702.000 -38.650.000 -34.814.000 -33.487.000 -23.683.000
Driftsresultat 97.000 3.609.000 3.189.000 3.536.000 2.110.000
Finansinntekter 152.000 31.000 9.000 10.000 34.000
Finanskostnader -97.000 -45.000 -64.000 -69.000 -117.000
Finans 55.000 -14.000 -55.000 -59.000 -83.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -606.000
Årsresultat 135.000 2.735.000 2.346.000 2.534.000 1.477.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 55.000 43.000 41.000 0 0
Fast eiendom 0 240.000 283.000 326.000 368.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 764.000 995.000 1.023.000 417.000 539.000
Sum varige driftsmidler 764.000 1.235.000 1.306.000 743.000 907.000
Sum finansielle anleggsmidler 516.000 22.000 28.000 34.000 507.000
Sum anleggsmidler 1.336.000 1.300.000 1.376.000 777.000 1.414.000
Varebeholdning 5.066.000 4.443.000 3.910.000 3.427.000 2.826.000
Kundefordringer 5.974.000 6.119.000 7.344.000 5.237.000 2.916.000
Andre fordringer 731.000 116.000 87.000 119.000 597.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.610.000 4.148.000 2.515.000 5.024.000 3.079.000
Sum omløpsmidler 13.380.000 14.826.000 13.856.000 13.808.000 9.417.000
Sum eiendeler 14.716.000 16.126.000 15.232.000 14.585.000 10.831.000
Sum opptjent egenkapital 7.436.000 8.801.000 6.066.000 5.720.000 3.185.000
Sum egenkapital 7.536.000 8.901.000 6.166.000 5.820.000 3.285.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 14.000 64.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 353.000 572.000 861.000 878.000 1.248.000
Leverandørgjeld 2.307.000 1.747.000 3.999.000 3.008.000 3.023.000
Betalbar skatt 29.000 862.000 843.000 992.000 455.000
Skyldig offentlige avgifter 2.592.000 2.341.000 1.727.000 1.984.000 1.236.000
Utbytte 0 0 0 0 -606.000
Annen kortsiktig gjeld 1.899.000 1.703.000 1.637.000 1.903.000 977.000
Sum kortsiktig gjeld 6.827.000 6.653.000 8.205.000 7.887.000 6.297.000
Sum gjeld og egenkapital 14.716.000 16.126.000 15.232.000 14.585.000 10.830.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.553.000 8.173.000 5.651.000 5.921.000 3.120.000
Likviditetsgrad 1 2 2.2 1.7 1.8 1.5
Likviditetsgrad 2 1.2 1.6 1.2 1.4 1.1
Soliditet 51.2 55.2 40.5 39.9 30.3
Resultatgrad 0.2 8.5 8.4 9.6 8.2
Rentedekningsgrad 1 80.2 49.8 51.4 18.3
Gjeldsgrad 1 0.8 1.5 1.5 2.3
Total kapitalrentabilitet 1.7 22.6 2 24.3 19.8
Signatur
24.05.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
24.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex