Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rørfornying Øst As
Juridisk navn:  Rørfornying Øst As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Marihøneveien 5 Marihøneveien 5 Fax:
3172 Vear 3172 Vear
Fylke: Kommune:
Vestfold Tønsberg
Org.nr: 921331126
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/3/2018 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Heimtun & Bryn Regnskapskontor As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 392.000
Resultat: -26.000
Egenkapital: 4.000
Regnskap for  Rørfornying Øst As
Resultat 2018
Driftsinntekter 392.000
Driftskostnader -407.000
Driftsresultat -15.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -11.000
Finans -11.000
Resultat før skatt -26.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -26.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 472.000
Sum omløpsmidler 354.000
Sum eiendeler 826.000
Sum opptjent egenkapital -26.000
Sum egenkapital 4.000
Sum langsiktig gjeld 771.000
Sum kortsiktig gjeld 52.000
Sum gjeld og egenkapital 827.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 392.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 392.000
Varekostnad -184.000
Lønninger -4.000
Avskrivning -17.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -202.000
Driftskostnader -407.000
Driftsresultat -15.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -11.000
Finans -11.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -26.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 472.000
Sum varige driftsmidler 472.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 472.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 101.000
Andre fordringer 177.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 76.000
Sum omløpsmidler 354.000
Sum eiendeler 826.000
Sum opptjent egenkapital -26.000
Sum egenkapital 4.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 771.000
Leverandørgjeld 52.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 52.000
Sum gjeld og egenkapital 827.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 302.000
Likviditetsgrad 1 6.8
Likviditetsgrad 2 6.8
Soliditet 0.5
Resultatgrad -3.8
Rentedekningsgrad -1.4
Gjeldsgrad 205.8
Total kapitalrentabilitet -1.8
Signatur
04.09.2018
Prokurister
04.09.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex