Rørheims Bilruter AS
Juridisk navn:  Rørheims Bilruter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51712050
Postboks 1581 Fax: 51712060
4093 Stavanger 4160 Finnøy
Fylke: Kommune:
Rogaland Finnøy
Org.nr: 932528096
Aksjekapital: 702.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 3/30/1982
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Ryfylke AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.1%
Resultat  
  
-51.39%
Egenkapital  
  
-25.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 3.793.000 3.715.000 3.563.000 3.413.000 3.836.000
Resultat: 297.000 611.000 752.000 970.000 1.411.000
Egenkapital: 1.067.000 1.436.000 972.000 777.000 1.735.000
Regnskap for  Rørheims Bilruter AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 3.793.000 3.715.000 3.563.000 3.413.000 3.836.000
Driftskostnader -3.492.000 -3.106.000 -2.812.000 -2.467.000 -2.713.000
Driftsresultat 301.000 608.000 751.000 946.000 1.123.000
Finansinntekter 0 4.000 2.000 27.000 303.000
Finanskostnader -4.000 -1.000 -2.000 -3.000 -15.000
Finans -4.000 3.000 0 24.000 288.000
Resultat før skatt 297.000 611.000 752.000 970.000 1.411.000
Skattekostnad -67.000 -148.000 -191.000 -263.000 -281.000
Årsresultat 231.000 464.000 560.000 707.000 1.130.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.447.000 909.000 609.000 2.528.000 4.468.000
Sum omløpsmidler 847.000 1.665.000 1.506.000 754.000 2.741.000
Sum eiendeler 2.294.000 2.574.000 2.115.000 3.282.000 7.209.000
Sum opptjent egenkapital 290.000 659.000 195.000 0 0
Sum egenkapital 1.067.000 1.436.000 972.000 777.000 1.735.000
Sum langsiktig gjeld 154.000 133.000 154.000 202.000 232.000
Sum kortsiktig gjeld 1.073.000 1.004.000 990.000 2.304.000 5.242.000
Sum gjeld og egenkapital 2.294.000 2.573.000 2.116.000 3.283.000 7.209.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 610.000 646.000 562.000 794.000 798.000
Andre inntekter 3.183.000 3.069.000 3.002.000 2.619.000 3.038.000
Driftsinntekter 3.793.000 3.715.000 3.563.000 3.413.000 3.836.000
Varekostnad 0 -6.000 -6.000 -70.000 -158.000
Lønninger -1.659.000 -1.743.000 -1.597.000 -1.414.000 -1.346.000
Avskrivning -335.000 -194.000 -205.000 -176.000 -238.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.498.000 -1.163.000 -1.004.000 -807.000 -971.000
Driftskostnader -3.492.000 -3.106.000 -2.812.000 -2.467.000 -2.713.000
Driftsresultat 301.000 608.000 751.000 946.000 1.123.000
Finansinntekter 0 4.000 2.000 27.000 303.000
Finanskostnader -4.000 -1.000 -2.000 -3.000 -15.000
Finans -4.000 3.000 0 24.000 288.000
Konsernbidrag 0 0 0 -1.665.000 -4.666.000
Utbytte -600.000 0 0 0 0
Årsresultat 231.000 464.000 560.000 707.000 1.130.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 239.000 323.000 527.000 175.000
Driftsløsøre 1.446.000 669.000 285.000 0 28.000
Sum varige driftsmidler 1.446.000 908.000 608.000 527.000 203.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 2.001.000 4.265.000
Sum anleggsmidler 1.447.000 909.000 609.000 2.528.000 4.468.000
Varebeholdning 0 0 30.000 30.000 50.000
Kundefordringer 50.000 53.000 277.000 45.000 873.000
Andre fordringer 143.000 80.000 117.000 119.000 78.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 654.000 1.532.000 1.082.000 560.000 1.740.000
Sum omløpsmidler 847.000 1.665.000 1.506.000 754.000 2.741.000
Sum eiendeler 2.294.000 2.574.000 2.115.000 3.282.000 7.209.000
Sum opptjent egenkapital 290.000 659.000 195.000 0 0
Sum egenkapital 1.067.000 1.436.000 972.000 777.000 1.735.000
Sum avsetninger til forpliktelser 154.000 133.000 154.000 202.000 232.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 250.000 500.000 1.800.000 0
Sum langsiktig gjeld 154.000 133.000 154.000 202.000 232.000
Leverandørgjeld 74.000 69.000 18.000 67.000 38.000
Betalbar skatt 46.000 169.000 104.000 159.000 0
Skyldig offentlige avgifter 102.000 111.000 104.000 49.000 217.000
Utbytte -600.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 251.000 406.000 264.000 229.000 4.988.000
Sum kortsiktig gjeld 1.073.000 1.004.000 990.000 2.304.000 5.242.000
Sum gjeld og egenkapital 2.294.000 2.573.000 2.116.000 3.283.000 7.209.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -226.000 661.000 516.000 -1.550.000 -2.501.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.7 1.5 0.3 0.5
Likviditetsgrad 2 0.8 1.7 1.5 0.4 0.6
Soliditet 46.5 55.8 45.9 23.7 24.1
Resultatgrad 7.9 16.4 21.1 27.7 29.3
Rentedekningsgrad 75.3 6 376.5 324.3 95.1
Gjeldsgrad 1.1 0.8 1.2 3.2 3.2
Total kapitalrentabilitet 13.1 23.8 35.6 29.6 19.8
Signatur
19.06.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
KJETIL DALAKER
Prokurister
19.06.2013
DAGLIG LEDER ALENE. STYRETS LEDER
ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex