Rørleggar Nils Torgrimsen AS
Juridisk navn:  Rørleggar Nils Torgrimsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53768062
Fax: 53768319
5580 Ølen 5580 Ølen
Fylke: Kommune:
Rogaland Vindafjord
Org.nr: 977355737
Aksjekapital: 375.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 3/20/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Sysco Finans As
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.91%
Resultat  
  
45.6%
Egenkapital  
  
11.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 14.700.000 16.688.000 14.903.000 11.271.000 11.506.000
Resultat: 1.025.000 704.000 939.000 -430.000 61.000
Egenkapital: 4.600.000 4.113.000 3.889.000 4.017.000 4.342.000
Regnskap for  Rørleggar Nils Torgrimsen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 14.700.000 16.688.000 14.903.000 11.271.000 11.506.000
Driftskostnader -13.615.000 -15.916.000 -13.914.000 -11.669.000 -11.413.000
Driftsresultat 1.085.000 772.000 989.000 -399.000 92.000
Finansinntekter 27.000 2.000 2.000 4.000 12.000
Finanskostnader -87.000 -70.000 -51.000 -34.000 -43.000
Finans -60.000 -68.000 -49.000 -30.000 -31.000
Resultat før skatt 1.025.000 704.000 939.000 -430.000 61.000
Skattekostnad -238.000 -179.000 -235.000 105.000 -18.000
Årsresultat 787.000 524.000 703.000 -325.000 43.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.823.000 600.000 308.000 416.000 334.000
Sum omløpsmidler 7.414.000 8.240.000 7.586.000 5.751.000 5.969.000
Sum eiendeler 9.237.000 8.840.000 7.894.000 6.167.000 6.303.000
Sum opptjent egenkapital 4.225.000 3.738.000 3.514.000 3.517.000 3.842.000
Sum egenkapital 4.600.000 4.113.000 3.889.000 4.017.000 4.342.000
Sum langsiktig gjeld 1.889.000 1.403.000 1.572.000 236.000 292.000
Sum kortsiktig gjeld 2.747.000 3.323.000 2.434.000 1.915.000 1.670.000
Sum gjeld og egenkapital 9.236.000 8.839.000 7.895.000 6.168.000 6.304.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.465.000 16.688.000 14.903.000 11.271.000 11.506.000
Andre inntekter 235.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 14.700.000 16.688.000 14.903.000 11.271.000 11.506.000
Varekostnad -7.485.000 -8.133.000 -7.852.000 -5.524.000 -5.889.000
Lønninger -3.963.000 -4.389.000 -4.177.000 -4.235.000 -3.795.000
Avskrivning -49.000 -24.000 -32.000 -18.000 -26.000
Nedskrivning 0 0 0 0 -20.000
Andre driftskostnader -2.118.000 -3.370.000 -1.853.000 -1.892.000 -1.956.000
Driftskostnader -13.615.000 -15.916.000 -13.914.000 -11.669.000 -11.413.000
Driftsresultat 1.085.000 772.000 989.000 -399.000 92.000
Finansinntekter 27.000 2.000 2.000 4.000 12.000
Finanskostnader -87.000 -70.000 -51.000 -34.000 -43.000
Finans -60.000 -68.000 -49.000 -30.000 -31.000
Konsernbidrag 0 0 52.000 325.000 0
Utbytte -300.000 -300.000 -756.000 0 0
Årsresultat 787.000 524.000 703.000 -325.000 43.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 36.000 191.000 0 100.000 0
Fast eiendom 1.525.000 361.000 305.000 313.000 330.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 33.000 45.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.558.000 405.000 305.000 313.000 331.000
Sum finansielle anleggsmidler 228.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum anleggsmidler 1.823.000 600.000 308.000 416.000 334.000
Varebeholdning 1.789.000 1.950.000 2.526.000 2.411.000 3.019.000
Kundefordringer 4.652.000 4.540.000 3.167.000 2.776.000 1.800.000
Andre fordringer 224.000 202.000 101.000 168.000 244.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 749.000 1.547.000 1.793.000 395.000 905.000
Sum omløpsmidler 7.414.000 8.240.000 7.586.000 5.751.000 5.969.000
Sum eiendeler 9.237.000 8.840.000 7.894.000 6.167.000 6.303.000
Sum opptjent egenkapital 4.225.000 3.738.000 3.514.000 3.517.000 3.842.000
Sum egenkapital 4.600.000 4.113.000 3.889.000 4.017.000 4.342.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 19.000 0 6.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.889.000 1.403.000 1.572.000 236.000 292.000
Leverandørgjeld 1.047.000 1.410.000 1.015.000 808.000 459.000
Betalbar skatt 83.000 389.000 117.000 0 84.000
Skyldig offentlige avgifter 897.000 879.000 840.000 627.000 585.000
Utbytte -300.000 -300.000 -756.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 720.000 644.000 462.000 480.000 542.000
Sum kortsiktig gjeld 2.747.000 3.323.000 2.434.000 1.915.000 1.670.000
Sum gjeld og egenkapital 9.236.000 8.839.000 7.895.000 6.168.000 6.304.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.667.000 4.917.000 5.152.000 3.836.000 4.299.000
Likviditetsgrad 1 2 2.5 3.1 3.0 3.6
Likviditetsgrad 2 2 1.9 2.1 1.8 1.8
Soliditet 49.8 46.5 49.3 65.1 68.9
Resultatgrad 7.4 4.6 6.6 -3.5 0.8
Rentedekningsgrad 12.5 1 19.4 -11.6 2.4
Gjeldsgrad 1 1.1 1 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet 1 8.8 12.6 -6.4 1.6
Signatur
12.12.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
12.12.2016
STYRETS LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex