Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rørlegger'n 1 As
Juridisk navn:  Rørlegger'n 1 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52715500
Nesheimsvegen 107 Nesheimsvegen 107 Fax:
5563 Førresfjorden 5563 Førresfjorden
Fylke: Kommune:
Rogaland Tysvær
Org.nr: 913025482
Aksjekapital: 160.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 12/18/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Addera Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.56%
Resultat  
  
117.92%
Egenkapital  
  
43.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.719.000 1.966.000 2.887.000 2.997.000 2.940.000
Resultat: 86.000 -480.000 89.000 394.000 304.000
Egenkapital: 614.000 429.000 804.000 1.087.000 1.091.000
Regnskap for  Rørlegger'n 1 As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.719.000 1.966.000 2.887.000 2.997.000 2.940.000
Driftskostnader -1.615.000 -2.448.000 -2.800.000 -2.604.000 -2.638.000
Driftsresultat 104.000 -482.000 88.000 392.000 303.000
Finansinntekter 0 2.000 1.000 2.000 3.000
Finanskostnader -19.000 0 0 0 -1.000
Finans -19.000 2.000 1.000 2.000 2.000
Resultat før skatt 86.000 -480.000 89.000 394.000 304.000
Skattekostnad 0 105.000 -22.000 -98.000 -83.000
Årsresultat 86.000 -375.000 67.000 296.000 222.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 557.000 296.000 7.000 0 0
Sum omløpsmidler 736.000 699.000 1.590.000 1.694.000 1.805.000
Sum eiendeler 1.293.000 995.000 1.597.000 1.694.000 1.805.000
Sum opptjent egenkapital 366.000 281.000 656.000 939.000 943.000
Sum egenkapital 614.000 429.000 804.000 1.087.000 1.091.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 4.000
Sum kortsiktig gjeld 679.000 566.000 793.000 607.000 710.000
Sum gjeld og egenkapital 1.293.000 995.000 1.597.000 1.694.000 1.805.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.719.000 1.966.000 2.887.000 3.150.000 2.787.000
Andre inntekter 0 0 0 -154.000 154.000
Driftsinntekter 1.719.000 1.966.000 2.887.000 2.997.000 2.940.000
Varekostnad -564.000 -1.467.000 -1.263.000 -1.277.000 -1.180.000
Lønninger -287.000 -548.000 -1.002.000 -854.000 -1.007.000
Avskrivning -76.000 -6.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -688.000 -427.000 -535.000 -473.000 -451.000
Driftskostnader -1.615.000 -2.448.000 -2.800.000 -2.604.000 -2.638.000
Driftsresultat 104.000 -482.000 88.000 392.000 303.000
Finansinntekter 0 2.000 1.000 2.000 3.000
Finanskostnader -19.000 0 0 0 -1.000
Finans -19.000 2.000 1.000 2.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -350.000 -300.000 0
Årsresultat 86.000 -375.000 67.000 296.000 222.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 173.000 113.000 7.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 258.000 183.000 0 0 0
Driftsløsøre 126.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 384.000 183.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 557.000 296.000 7.000 0 0
Varebeholdning 101.000 41.000 164.000 193.000 78.000
Kundefordringer 520.000 402.000 356.000 815.000 629.000
Andre fordringer 39.000 0 9.000 6.000 154.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 76.000 256.000 1.062.000 680.000 944.000
Sum omløpsmidler 736.000 699.000 1.590.000 1.694.000 1.805.000
Sum eiendeler 1.293.000 995.000 1.597.000 1.694.000 1.805.000
Sum opptjent egenkapital 366.000 281.000 656.000 939.000 943.000
Sum egenkapital 614.000 429.000 804.000 1.087.000 1.091.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 4.000
Gjeld til kredittinstitutt 128.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 4.000
Leverandørgjeld 87.000 151.000 89.000 166.000 207.000
Betalbar skatt 0 0 29.000 102.000 79.000
Skyldig offentlige avgifter 87.000 17.000 198.000 264.000 247.000
Utbytte 0 0 -350.000 -300.000 0
Annen kortsiktig gjeld 377.000 398.000 128.000 75.000 177.000
Sum kortsiktig gjeld 679.000 566.000 793.000 607.000 710.000
Sum gjeld og egenkapital 1.293.000 995.000 1.597.000 1.694.000 1.805.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 57.000 133.000 797.000 1.087.000 1.095.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.2 2 2.8 2.5
Likviditetsgrad 2 0.9 1.2 1.8 2.5 2.5
Soliditet 47.5 43.1 50.3 64.2 60.4
Resultatgrad 6.1 -24.5 3 13.1 10.3
Rentedekningsgrad 5.5 306.0
Gjeldsgrad 1.1 1.3 1 0.6 0.7
Total kapitalrentabilitet 8 -48.2 5.6 23.3 17.0
Signatur
08.01.2014
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
08.01.2014
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex