Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rørleggerfirma Hanøy AS
Juridisk navn:  Rørleggerfirma Hanøy AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56184320
Hanøymyra 105 Hanøymyra 105 Fax: 56184154
5394 Kolbeinsvik 5394 Kolbeinsvik
Fylke: Kommune:
Hordaland Austevoll
Org.nr: 986892729
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 4/20/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Anne Britt Sperre As
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.98%
Resultat  
  
-40.78%
Egenkapital  
  
-12.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 7.485.000 8.909.000 8.289.000 9.922.000 6.891.000
Resultat: 809.000 1.366.000 568.000 1.898.000 749.000
Egenkapital: 2.654.000 3.035.000 3.063.000 2.643.000 4.260.000
Regnskap for  Rørleggerfirma Hanøy AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 7.485.000 8.909.000 8.289.000 9.922.000 6.891.000
Driftskostnader -6.678.000 -7.304.000 -7.728.000 -8.050.000 -6.207.000
Driftsresultat 808.000 1.604.000 560.000 1.871.000 683.000
Finansinntekter 6.000 15.000 13.000 30.000 69.000
Finanskostnader -4.000 -254.000 -6.000 -3.000 -3.000
Finans 2.000 -239.000 7.000 27.000 66.000
Resultat før skatt 809.000 1.366.000 568.000 1.898.000 749.000
Skattekostnad -190.000 -395.000 -148.000 -515.000 -208.000
Årsresultat 619.000 972.000 420.000 1.383.000 541.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 302.000 455.000 876.000 1.043.000 679.000
Sum omløpsmidler 3.858.000 5.575.000 4.748.000 6.603.000 6.322.000
Sum eiendeler 4.160.000 6.030.000 5.624.000 7.646.000 7.001.000
Sum opptjent egenkapital 2.554.000 2.935.000 2.963.000 2.543.000 4.160.000
Sum egenkapital 2.654.000 3.035.000 3.063.000 2.643.000 4.260.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.506.000 2.995.000 2.561.000 5.002.000 2.741.000
Sum gjeld og egenkapital 4.160.000 6.030.000 5.624.000 7.645.000 7.001.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.485.000 8.909.000 8.289.000 9.922.000 6.891.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 7.485.000 8.909.000 8.289.000 9.922.000 6.891.000
Varekostnad -2.861.000 -3.266.000 -3.356.000 -4.367.000 -2.924.000
Lønninger -2.946.000 -3.094.000 -3.097.000 -2.779.000 -2.316.000
Avskrivning -172.000 -171.000 -173.000 -91.000 -102.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -699.000 -773.000 -1.102.000 -813.000 -865.000
Driftskostnader -6.678.000 -7.304.000 -7.728.000 -8.050.000 -6.207.000
Driftsresultat 808.000 1.604.000 560.000 1.871.000 683.000
Finansinntekter 6.000 15.000 13.000 30.000 69.000
Finanskostnader -4.000 -254.000 -6.000 -3.000 -3.000
Finans 2.000 -239.000 7.000 27.000 66.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 0 0 -3.000.000 -600.000
Årsresultat 619.000 972.000 420.000 1.383.000 541.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 27.000 35.000 64.000 32.000 68.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 254.000 399.000 534.000 682.000 233.000
Sum varige driftsmidler 254.000 399.000 534.000 682.000 233.000
Sum finansielle anleggsmidler 21.000 21.000 278.000 328.000 378.000
Sum anleggsmidler 302.000 455.000 876.000 1.043.000 679.000
Varebeholdning 703.000 772.000 857.000 988.000 1.025.000
Kundefordringer 1.687.000 1.228.000 1.441.000 2.820.000 2.103.000
Andre fordringer 363.000 260.000 233.000 483.000 204.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.105.000 3.315.000 2.217.000 2.312.000 2.989.000
Sum omløpsmidler 3.858.000 5.575.000 4.748.000 6.603.000 6.322.000
Sum eiendeler 4.160.000 6.030.000 5.624.000 7.646.000 7.001.000
Sum opptjent egenkapital 2.554.000 2.935.000 2.963.000 2.543.000 4.160.000
Sum egenkapital 2.654.000 3.035.000 3.063.000 2.643.000 4.260.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 287.000 487.000 509.000 381.000 413.000
Betalbar skatt 190.000 375.000 188.000 488.000 207.000
Skyldig offentlige avgifter 723.000 804.000 541.000 748.000 491.000
Utbytte -1.000.000 0 0 -3.000.000 -600.000
Annen kortsiktig gjeld 306.000 1.329.000 1.322.000 385.000 1.029.000
Sum kortsiktig gjeld 1.506.000 2.995.000 2.561.000 5.002.000 2.741.000
Sum gjeld og egenkapital 4.160.000 6.030.000 5.624.000 7.645.000 7.001.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.352.000 2.580.000 2.187.000 1.601.000 3.581.000
Likviditetsgrad 1 2.6 1.9 1.9 1.3 2.3
Likviditetsgrad 2 2.1 1.6 1.5 1.2 2.0
Soliditet 63.8 50.3 54.5 34.6 60.8
Resultatgrad 10.8 1 6.8 18.9 9.9
Rentedekningsgrad 2 6.3 93.3 633.7 250.7
Gjeldsgrad 0.6 1 0.8 1.9 0.6
Total kapitalrentabilitet 19.6 26.8 10.2 24.9 10.7
Signatur
24.08.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
24.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex