Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rørleggermester Bård Gundersen As
Juridisk navn:  Rørleggermester Bård Gundersen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hundhammervegen 26 Hundhammervegen 26 Fax:
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 919955651
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/5/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Eolus Vind Ab
Regnskapsfører: Balanse Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
58.42%
Egenkapital  
  
-60.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 188.000 0
Resultat: -42.000 -101.000
Egenkapital: -114.000 -71.000
Regnskap for  Rørleggermester Bård Gundersen As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 188.000 0
Driftskostnader -230.000 -101.000
Driftsresultat -42.000 -101.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -42.000 -101.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -42.000 -101.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 43.000 35.000
Sum omløpsmidler 172.000 98.000
Sum eiendeler 215.000 133.000
Sum opptjent egenkapital -144.000 -101.000
Sum egenkapital -114.000 -71.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 329.000 204.000
Sum gjeld og egenkapital 215.000 133.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 188.000 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 188.000 0
Varekostnad -100.000 0
Lønninger 0 0
Avskrivning -12.000 -1.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -118.000 -100.000
Driftskostnader -230.000 -101.000
Driftsresultat -42.000 -101.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -42.000 -101.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 28.000 35.000
Driftsløsøre 15.000 0
Sum varige driftsmidler 43.000 35.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 43.000 35.000
Varebeholdning 32.000 32.000
Kundefordringer 79.000 0
Andre fordringer 8.000 38.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 53.000 28.000
Sum omløpsmidler 172.000 98.000
Sum eiendeler 215.000 133.000
Sum opptjent egenkapital -144.000 -101.000
Sum egenkapital -114.000 -71.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 46.000 116.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 278.000 87.000
Sum kortsiktig gjeld 329.000 204.000
Sum gjeld og egenkapital 215.000 133.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -157.000 -106.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.5
Likviditetsgrad 2 0.4 0.3
Soliditet -53.4
Resultatgrad -22.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.9 -2.9
Total kapitalrentabilitet -19.5 -75.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex