Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rørleggermester Bernt Skatland AS
Juridisk navn:  Rørleggermester Bernt Skatland AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74134640
Strandvegen 1 Strandvegen 1 Fax: 74134641
7714 Steinkjer 7714 Steinkjer
Fylke: Kommune:
Trøndelag Steinkjer
Org.nr: 851883762
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 3/9/1989 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
27.61%
Resultat  
  
-52.54%
Egenkapital  
  
3.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.739.000 2.930.000 2.203.000 3.266.000 4.803.000
Resultat: 28.000 59.000 -267.000 -222.000 166.000
Egenkapital: 617.000 595.000 557.000 767.000 939.000
Regnskap for  Rørleggermester Bernt Skatland AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.739.000 2.930.000 2.203.000 3.266.000 4.803.000
Driftskostnader -3.700.000 -2.855.000 -2.444.000 -3.447.000 -4.557.000
Driftsresultat 38.000 75.000 -242.000 -181.000 247.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 3.000 2.000
Finanskostnader -12.000 -18.000 -28.000 -44.000 -83.000
Finans -10.000 -16.000 -26.000 -41.000 -81.000
Resultat før skatt 28.000 59.000 -267.000 -222.000 166.000
Skattekostnad -6.000 -21.000 57.000 51.000 -50.000
Årsresultat 22.000 39.000 -211.000 -172.000 116.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 260.000 287.000 332.000 308.000 291.000
Sum omløpsmidler 1.872.000 1.536.000 1.736.000 2.139.000 3.055.000
Sum eiendeler 2.132.000 1.823.000 2.068.000 2.447.000 3.346.000
Sum opptjent egenkapital 367.000 345.000 307.000 517.000 689.000
Sum egenkapital 617.000 595.000 557.000 767.000 939.000
Sum langsiktig gjeld 137.000 63.000 202.000 397.000 581.000
Sum kortsiktig gjeld 1.378.000 1.164.000 1.309.000 1.283.000 1.825.000
Sum gjeld og egenkapital 2.132.000 1.822.000 2.068.000 2.447.000 3.345.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.739.000 2.930.000 2.203.000 3.266.000 4.803.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.739.000 2.930.000 2.203.000 3.266.000 4.803.000
Varekostnad -1.232.000 -1.290.000 -848.000 -1.416.000 -1.753.000
Lønninger -1.883.000 -1.006.000 -960.000 -1.158.000 -1.896.000
Avskrivning -20.000 -24.000 -33.000 -33.000 -26.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -565.000 -535.000 -603.000 -840.000 -882.000
Driftskostnader -3.700.000 -2.855.000 -2.444.000 -3.447.000 -4.557.000
Driftsresultat 38.000 75.000 -242.000 -181.000 247.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 3.000 2.000
Finanskostnader -12.000 -18.000 -28.000 -44.000 -83.000
Finans -10.000 -16.000 -26.000 -41.000 -81.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 22.000 39.000 -211.000 -172.000 116.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 146.000 152.000 173.000 116.000 66.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 114.000 134.000 159.000 192.000 225.000
Sum varige driftsmidler 114.000 134.000 159.000 192.000 225.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 260.000 287.000 332.000 308.000 291.000
Varebeholdning 778.000 809.000 950.000 944.000 936.000
Kundefordringer 862.000 676.000 744.000 1.127.000 2.057.000
Andre fordringer 0 0 0 33.000 33.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 232.000 51.000 41.000 35.000 28.000
Sum omløpsmidler 1.872.000 1.536.000 1.736.000 2.139.000 3.055.000
Sum eiendeler 2.132.000 1.823.000 2.068.000 2.447.000 3.346.000
Sum opptjent egenkapital 367.000 345.000 307.000 517.000 689.000
Sum egenkapital 617.000 595.000 557.000 767.000 939.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 137.000 63.000 202.000 397.000 581.000
Leverandørgjeld 362.000 277.000 354.000 297.000 422.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 37.000
Skyldig offentlige avgifter 268.000 255.000 88.000 172.000 330.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 748.000 633.000 867.000 814.000 1.036.000
Sum kortsiktig gjeld 1.378.000 1.164.000 1.309.000 1.283.000 1.825.000
Sum gjeld og egenkapital 2.132.000 1.822.000 2.068.000 2.447.000 3.345.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 494.000 372.000 427.000 856.000 1.230.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.3 1.3 1.7 1.7
Likviditetsgrad 2 0.8 0.6 0.6 0.9 1.2
Soliditet 28.9 32.7 26.9 31.3 28.1
Resultatgrad 1 2.6 -5.5 5.1
Rentedekningsgrad 3.2 4.2 -8.6 -4.1 3.0
Gjeldsgrad 2.5 2.1 2.7 2.2 2.6
Total kapitalrentabilitet 1.9 4.2 -11.6 -7.3 7.4
Signatur
02.11.2009
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex