Rørleggermester Jan Ellingsen AS
Juridisk navn:  Rørleggermester Jan Ellingsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76115150
Roald Amundsens Gate 10 Roald Amundsens Gate 10 Fax: 76115151
8480 Andenes 8480 Andenes
Fylke: Kommune:
Nordland Andøy
Org.nr: 956483700
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 12/31/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Revicom As
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
30.85%
Resultat  
  
190.43%
Egenkapital  
  
42.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 7.028.000 5.371.000 5.560.000 4.049.000 4.836.000
Resultat: 334.000 115.000 -75.000 -629.000 -150.000
Egenkapital: 1.126.000 792.000 677.000 752.000 1.381.000
Regnskap for  Rørleggermester Jan Ellingsen AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 7.028.000 5.371.000 5.560.000 4.049.000 4.836.000
Driftskostnader -6.665.000 -5.222.000 -5.617.000 -4.672.000 -4.997.000
Driftsresultat 363.000 150.000 -57.000 -623.000 -162.000
Finansinntekter 1.000 1.000 4.000 8.000 15.000
Finanskostnader -30.000 -36.000 -22.000 -13.000 -3.000
Finans -29.000 -35.000 -18.000 -5.000 12.000
Resultat før skatt 334.000 115.000 -75.000 -629.000 -150.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 334.000 115.000 -75.000 -629.000 -150.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 88.000 132.000 148.000 184.000 71.000
Sum omløpsmidler 2.253.000 1.772.000 1.921.000 1.578.000 2.497.000
Sum eiendeler 2.341.000 1.904.000 2.069.000 1.762.000 2.568.000
Sum opptjent egenkapital 1.026.000 692.000 577.000 652.000 1.281.000
Sum egenkapital 1.126.000 792.000 677.000 752.000 1.381.000
Sum langsiktig gjeld 233.000 333.000 433.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 982.000 778.000 958.000 1.010.000 1.186.000
Sum gjeld og egenkapital 2.341.000 1.903.000 2.068.000 1.762.000 2.567.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.028.000 5.371.000 5.559.000 4.049.000 4.836.000
Andre inntekter 0 0 1.000 0 0
Driftsinntekter 7.028.000 5.371.000 5.560.000 4.049.000 4.836.000
Varekostnad -4.143.000 -2.677.000 -3.166.000 -3.170.000 -2.863.000
Lønninger -1.581.000 -1.657.000 -1.499.000 -1.009.000 -1.520.000
Avskrivning -40.000 -36.000 -36.000 -14.000 -10.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -901.000 -852.000 -916.000 -479.000 -604.000
Driftskostnader -6.665.000 -5.222.000 -5.617.000 -4.672.000 -4.997.000
Driftsresultat 363.000 150.000 -57.000 -623.000 -162.000
Finansinntekter 1.000 1.000 4.000 8.000 15.000
Finanskostnader -30.000 -36.000 -22.000 -13.000 -3.000
Finans -29.000 -35.000 -18.000 -5.000 12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 334.000 115.000 -75.000 -629.000 -150.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 10.000 21.000 31.000 41.000 52.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 62.000 92.000 98.000 123.000 0
Sum varige driftsmidler 73.000 113.000 129.000 165.000 52.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 19.000 19.000 19.000 19.000
Sum anleggsmidler 88.000 132.000 148.000 184.000 71.000
Varebeholdning 613.000 729.000 675.000 492.000 481.000
Kundefordringer 1.402.000 829.000 1.035.000 721.000 899.000
Andre fordringer 42.000 119.000 150.000 157.000 204.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 197.000 96.000 60.000 209.000 912.000
Sum omløpsmidler 2.253.000 1.772.000 1.921.000 1.578.000 2.497.000
Sum eiendeler 2.341.000 1.904.000 2.069.000 1.762.000 2.568.000
Sum opptjent egenkapital 1.026.000 692.000 577.000 652.000 1.281.000
Sum egenkapital 1.126.000 792.000 677.000 752.000 1.381.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 233.000 333.000 433.000 0 0
Leverandørgjeld 485.000 129.000 459.000 642.000 421.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 206.000 201.000 71.000 78.000 387.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 290.000 448.000 428.000 290.000 379.000
Sum kortsiktig gjeld 982.000 778.000 958.000 1.010.000 1.186.000
Sum gjeld og egenkapital 2.341.000 1.903.000 2.068.000 1.762.000 2.567.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.271.000 994.000 963.000 568.000 1.311.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2.3 2.0 1.6 2.1
Likviditetsgrad 2 1.7 1.3 1.4 1.1 1.7
Soliditet 48.1 41.6 32.7 42.7 53.8
Resultatgrad 5.2 2.8 -1.0 -15.4 -3.3
Rentedekningsgrad 12.1 4.2 -2.4 -47.3 -49.0
Gjeldsgrad 1.1 1.4 2.1 1.3 0.9
Total kapitalrentabilitet 15.5 7.9 -2.6 -34.9 -5.7
Signatur
07.06.2006
STYRETS FORMANN.
Prokurister
07.06.2006
PROKURA HVER FOR SEG
ELLINGSEN SKOGLUND MORTEN
ELLINGSEN SYLVI
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex