Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rørleggerservice Karstein Sæle As
Juridisk navn:  Rørleggerservice Karstein Sæle As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Garnesrenen 24 Garnesrenen 24 Fax:
5264 Garnes 5264 Garnes
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 919568984
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/10/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Godt Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
220.31%
Resultat  
  
126.32%
Egenkapital  
  
84.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 205.000 64.000
Resultat: 43.000 19.000
Egenkapital: 72.000 39.000
Regnskap for  Rørleggerservice Karstein Sæle As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 205.000 64.000
Driftskostnader -161.000 -44.000
Driftsresultat 43.000 19.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 43.000 19.000
Skattekostnad -10.000 -4.000
Årsresultat 33.000 14.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 90.000 62.000
Sum eiendeler 90.000 62.000
Sum opptjent egenkapital 42.000 9.000
Sum egenkapital 72.000 39.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 18.000 24.000
Sum gjeld og egenkapital 90.000 63.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 205.000 64.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 205.000 64.000
Varekostnad -59.000 -4.000
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -102.000 -40.000
Driftskostnader -161.000 -44.000
Driftsresultat 43.000 19.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 33.000 14.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 20.000 16.000
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 70.000 46.000
Sum omløpsmidler 90.000 62.000
Sum eiendeler 90.000 62.000
Sum opptjent egenkapital 42.000 9.000
Sum egenkapital 72.000 39.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 10.000 4.000
Skyldig offentlige avgifter 19.000 10.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld -11.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 18.000 24.000
Sum gjeld og egenkapital 90.000 63.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 72.000 38.000
Likviditetsgrad 1 5 2.6
Likviditetsgrad 2 5 2.6
Soliditet 8 61.9
Resultatgrad 2 29.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.6
Total kapitalrentabilitet 47.8 30.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex