Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rørleggervakta AS
Juridisk navn:  Rørleggervakta AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23126550
Postboks 83 Bøler Tvetenveien 164 Fax: 22277459
0620 Oslo 671 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 813075822
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 11/8/1977
Foretakstype: AS
Revisor: Revisoren AS
Regnskapsfører: Vvs Finans As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.99%
Resultat  
  
-36.01%
Egenkapital  
  
20.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 21.198.000 19.450.000 17.548.000 17.572.000 16.604.000
Resultat: 1.322.000 2.066.000 1.007.000 513.000 1.207.000
Egenkapital: 5.950.000 4.925.000 3.745.000 2.978.000 2.603.000
Regnskap for  Rørleggervakta AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 21.198.000 19.450.000 17.548.000 17.572.000 16.604.000
Driftskostnader -19.876.000 -17.339.000 -16.484.000 -16.980.000 -15.418.000
Driftsresultat 1.323.000 2.111.000 1.063.000 593.000 1.186.000
Finansinntekter 50.000 58.000 63.000 24.000 26.000
Finanskostnader -51.000 -104.000 -119.000 -103.000 -6.000
Finans -1.000 -46.000 -56.000 -79.000 20.000
Resultat før skatt 1.322.000 2.066.000 1.007.000 513.000 1.207.000
Skattekostnad -297.000 -486.000 -240.000 -138.000 -328.000
Årsresultat 1.025.000 1.580.000 767.000 375.000 879.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.858.000 5.686.000 5.856.000 4.901.000 4.292.000
Sum omløpsmidler 4.855.000 4.006.000 3.347.000 2.936.000 3.694.000
Sum eiendeler 10.713.000 9.692.000 9.203.000 7.837.000 7.986.000
Sum opptjent egenkapital 5.850.000 4.825.000 3.645.000 2.878.000 2.503.000
Sum egenkapital 5.950.000 4.925.000 3.745.000 2.978.000 2.603.000
Sum langsiktig gjeld 1.088.000 1.298.000 2.633.000 1.970.000 2.474.000
Sum kortsiktig gjeld 3.675.000 3.469.000 2.825.000 2.890.000 2.909.000
Sum gjeld og egenkapital 10.713.000 9.692.000 9.203.000 7.838.000 7.986.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.931.000 19.420.000 17.474.000 17.499.000 16.527.000
Andre inntekter 266.000 29.000 74.000 73.000 76.000
Driftsinntekter 21.198.000 19.450.000 17.548.000 17.572.000 16.604.000
Varekostnad -4.435.000 -4.053.000 -3.651.000 -4.089.000 -3.200.000
Lønninger -10.935.000 -9.517.000 -9.289.000 -9.291.000 -8.729.000
Avskrivning -619.000 -584.000 -500.000 -406.000 -364.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.887.000 -3.185.000 -3.044.000 -3.194.000 -3.125.000
Driftskostnader -19.876.000 -17.339.000 -16.484.000 -16.980.000 -15.418.000
Driftsresultat 1.323.000 2.111.000 1.063.000 593.000 1.186.000
Finansinntekter 50.000 58.000 63.000 24.000 26.000
Finanskostnader -51.000 -104.000 -119.000 -103.000 -6.000
Finans -1.000 -46.000 -56.000 -79.000 20.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -200.000
Årsresultat 1.025.000 1.580.000 767.000 375.000 879.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.547.000 2.603.000 2.658.000 2.713.000 2.769.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.797.000 2.600.000 2.715.000 1.705.000 1.426.000
Sum varige driftsmidler 5.345.000 5.202.000 5.373.000 4.418.000 4.194.000
Sum finansielle anleggsmidler 514.000 483.000 483.000 483.000 98.000
Sum anleggsmidler 5.858.000 5.686.000 5.856.000 4.901.000 4.292.000
Varebeholdning 139.000 139.000 96.000 96.000 89.000
Kundefordringer 1.598.000 1.636.000 1.172.000 882.000 1.082.000
Andre fordringer 432.000 371.000 450.000 405.000 364.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.686.000 1.861.000 1.629.000 1.553.000 2.158.000
Sum omløpsmidler 4.855.000 4.006.000 3.347.000 2.936.000 3.694.000
Sum eiendeler 10.713.000 9.692.000 9.203.000 7.837.000 7.986.000
Sum opptjent egenkapital 5.850.000 4.825.000 3.645.000 2.878.000 2.503.000
Sum egenkapital 5.950.000 4.925.000 3.745.000 2.978.000 2.603.000
Sum avsetninger til forpliktelser 93.000 100.000 113.000 46.000 44.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.088.000 1.298.000 2.633.000 1.970.000 2.474.000
Leverandørgjeld 771.000 573.000 586.000 745.000 384.000
Betalbar skatt 304.000 499.000 173.000 137.000 172.000
Skyldig offentlige avgifter 1.379.000 1.364.000 1.069.000 998.000 1.216.000
Utbytte 0 0 0 0 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 1.221.000 1.033.000 998.000 1.011.000 938.000
Sum kortsiktig gjeld 3.675.000 3.469.000 2.825.000 2.890.000 2.909.000
Sum gjeld og egenkapital 10.713.000 9.692.000 9.203.000 7.838.000 7.986.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.180.000 537.000 522.000 46.000 785.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 1.2 1.0 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3 1.1 1.2 1.0 1.3
Soliditet 55.5 50.8 40.7 38.0 32.6
Resultatgrad 6.2 10.9 6.1 3.4 7.1
Rentedekningsgrad 25.9 20.3 8.9 6.0 202.0
Gjeldsgrad 0.8 1 1.5 1.6 2.1
Total kapitalrentabilitet 12.8 22.4 12.2 7.9 15.2
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE. DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE. STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex