Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Røros Hotell AS
Juridisk navn:  Røros Hotell AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72408000
An-magrittsvei An-magrittsvei Fax: 72419351
7374 Røros 7374 Røros
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Røros
Org.nr: 941637442
Aksjekapital: 5.000.000 NOK
Antall ansatte: 248
Etableringsdato: 7/24/1986
Foretakstype: AS
Tidligere navn: røros turisthotell as
Revisor: Revisorkonsult AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.36%
Resultat  
  
-59.49%
Egenkapital  
  
1.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 115.140.000 116.723.000 102.846.000 93.519.000 84.018.000
Resultat: 335.000 827.000 120.000 308.000 40.000
Egenkapital: 12.382.000 12.142.000 10.534.000 9.488.000 5.769.000
Regnskap for  Røros Hotell AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 115.140.000 116.723.000 102.846.000 93.519.000 84.018.000
Driftskostnader -114.861.000 -115.117.000 -102.700.000 -93.222.000 -84.048.000
Driftsresultat 278.000 1.606.000 145.000 297.000 -30.000
Finansinntekter 116.000 133.000 85.000 111.000 151.000
Finanskostnader -59.000 -911.000 -109.000 -100.000 -81.000
Finans 57.000 -778.000 -24.000 11.000 70.000
Resultat før skatt 335.000 827.000 120.000 308.000 40.000
Skattekostnad -95.000 -414.000 -74.000 -192.000 -27.000
Årsresultat 240.000 413.000 46.000 115.000 13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.990.000 4.381.000 4.820.000 5.123.000 5.642.000
Sum omløpsmidler 30.384.000 28.671.000 26.015.000 22.724.000 14.092.000
Sum eiendeler 34.374.000 33.052.000 30.835.000 27.847.000 19.734.000
Sum opptjent egenkapital -155.000 -396.000 -809.000 -855.000 -970.000
Sum egenkapital 12.382.000 12.142.000 10.534.000 9.488.000 5.769.000
Sum langsiktig gjeld 164.000 154.000 0 0 14.000
Sum kortsiktig gjeld 21.828.000 20.756.000 20.301.000 18.359.000 13.951.000
Sum gjeld og egenkapital 34.374.000 33.051.000 30.835.000 27.846.000 19.734.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 114.303.000 115.766.000 101.930.000 92.516.000 83.307.000
Andre inntekter 837.000 957.000 915.000 1.002.000 711.000
Driftsinntekter 115.140.000 116.723.000 102.846.000 93.519.000 84.018.000
Varekostnad -19.322.000 -21.563.000 -18.743.000 -18.793.000 -16.539.000
Lønninger -49.353.000 -47.717.000 -41.457.000 -37.896.000 -34.028.000
Avskrivning -919.000 -849.000 -795.000 -659.000 -468.000
Nedskrivning -37.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -45.230.000 -44.988.000 -41.705.000 -35.874.000 -33.013.000
Driftskostnader -114.861.000 -115.117.000 -102.700.000 -93.222.000 -84.048.000
Driftsresultat 278.000 1.606.000 145.000 297.000 -30.000
Finansinntekter 116.000 133.000 85.000 111.000 151.000
Finanskostnader -59.000 -911.000 -109.000 -100.000 -81.000
Finans 57.000 -778.000 -24.000 11.000 70.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 240.000 413.000 46.000 115.000 13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 151.000 355.000 1.147.000 1.504.000 2.741.000
Fast eiendom 42.000 32.000 32.000 32.000 97.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.429.000 3.739.000 3.250.000 2.980.000 2.695.000
Sum varige driftsmidler 3.471.000 3.771.000 3.282.000 3.012.000 2.792.000
Sum finansielle anleggsmidler 368.000 255.000 391.000 607.000 109.000
Sum anleggsmidler 3.990.000 4.381.000 4.820.000 5.123.000 5.642.000
Varebeholdning 1.712.000 1.528.000 2.113.000 1.757.000 1.589.000
Kundefordringer 9.960.000 5.456.000 5.507.000 3.430.000 4.002.000
Andre fordringer 1.092.000 1.177.000 1.499.000 5.572.000 2.084.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 12.795.000 16.539.000 10.000.000 9.994.000 5.236.000
Sum omløpsmidler 30.384.000 28.671.000 26.015.000 22.724.000 14.092.000
Sum eiendeler 34.374.000 33.052.000 30.835.000 27.847.000 19.734.000
Sum opptjent egenkapital -155.000 -396.000 -809.000 -855.000 -970.000
Sum egenkapital 12.382.000 12.142.000 10.534.000 9.488.000 5.769.000
Sum avsetninger til forpliktelser 164.000 154.000 0 0 14.000
Gjeld til kredittinstitutt 728.000 0 0 3.156.000 91.000
Sum langsiktig gjeld 164.000 154.000 0 0 14.000
Leverandørgjeld 6.155.000 6.156.000 5.092.000 2.702.000 3.624.000
Betalbar skatt 85.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.638.000 3.710.000 3.593.000 3.205.000 1.958.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.222.000 10.890.000 11.616.000 9.296.000 8.279.000
Sum kortsiktig gjeld 21.828.000 20.756.000 20.301.000 18.359.000 13.951.000
Sum gjeld og egenkapital 34.374.000 33.051.000 30.835.000 27.846.000 19.734.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.556.000 7.915.000 5.714.000 4.365.000 141.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.4 1.3 1.2 1.0
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 1.2 1.2 0.9
Soliditet 3 36.7 34.2 34.1 29.2
Resultatgrad 0.2 1.4 0.1 0.3 0.0
Rentedekningsgrad 4.7 1.8 1.3 4.1 1.5
Gjeldsgrad 1.8 1.7 1.9 1.9 2.4
Total kapitalrentabilitet 1.1 5.3 0.7 1.5 0.6
Signatur
12.06.2017
STYRETS FORMANN ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
12.06.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex