Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rørvik Sanitetsforening
Juridisk navn:  Rørvik Sanitetsforening
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95764707
Kløvertunet 1 Kløvertunet 1 Fax:
7900 Rørvik 7900 Rørvik
Fylke: Kommune:
Trøndelag Nærøysund 
Org.nr: 971389222
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: FLI
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.06%
Resultat  
  
-2686.36%
Egenkapital  
  
-6.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 273.000 255.000 229.000 263.000 245.000
Resultat: -613.000 -22.000 -204.000 134.000 301.000
Egenkapital: 9.455.000 10.068.000 10.090.000 10.293.000 10.159.000
Regnskap for  Rørvik Sanitetsforening
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 273.000 255.000 229.000 263.000 245.000
Driftskostnader -994.000 -374.000 -548.000 -308.000 -258.000
Driftsresultat -721.000 -119.000 -320.000 -46.000 -13.000
Finansinntekter 107.000 97.000 116.000 180.000 314.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 107.000 97.000 116.000 180.000 314.000
Resultat før skatt -613.000 -22.000 -204.000 134.000 301.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -613.000 -22.000 -204.000 134.000 301.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.000 35.000 52.000 70.000 87.000
Sum omløpsmidler 9.495.000 10.046.000 10.050.000 10.229.000 10.080.000
Sum eiendeler 9.512.000 10.081.000 10.102.000 10.299.000 10.167.000
Sum opptjent egenkapital 9.455.000 10.068.000 10.090.000 10.293.000 10.159.000
Sum egenkapital 9.455.000 10.068.000 10.090.000 10.293.000 10.159.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 57.000 13.000 13.000 6.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 9.512.000 10.081.000 10.103.000 10.299.000 10.167.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 273.000 255.000 229.000 263.000 245.000
Driftsinntekter 273.000 255.000 229.000 263.000 245.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -26.000 -28.000 -30.000 -41.000 -17.000
Avskrivning -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -3.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -951.000 -329.000 -501.000 -250.000 -238.000
Driftskostnader -994.000 -374.000 -548.000 -308.000 -258.000
Driftsresultat -721.000 -119.000 -320.000 -46.000 -13.000
Finansinntekter 107.000 97.000 116.000 180.000 314.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 107.000 97.000 116.000 180.000 314.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -613.000 -22.000 -204.000 134.000 301.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 17.000 35.000 52.000 70.000 87.000
Sum varige driftsmidler 17.000 35.000 52.000 70.000 87.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 17.000 35.000 52.000 70.000 87.000
Varebeholdning 7.000 3.000 0 0 0
Kundefordringer 0 2.000 2.000 5.000 0
Andre fordringer 48.000 0 83.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 9.440.000 10.041.000 9.965.000 10.225.000 10.080.000
Sum omløpsmidler 9.495.000 10.046.000 10.050.000 10.229.000 10.080.000
Sum eiendeler 9.512.000 10.081.000 10.102.000 10.299.000 10.167.000
Sum opptjent egenkapital 9.455.000 10.068.000 10.090.000 10.293.000 10.159.000
Sum egenkapital 9.455.000 10.068.000 10.090.000 10.293.000 10.159.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 57.000 12.000 5.000 1.000 8.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 1.000 8.000 5.000 0
Sum kortsiktig gjeld 57.000 13.000 13.000 6.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 9.512.000 10.081.000 10.103.000 10.299.000 10.167.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.438.000 10.033.000 10.037.000 10.223.000 10.072.000
Likviditetsgrad 1 166.6 772.8 773.1 1704.8 1260.0
Likviditetsgrad 2 166.5 772.5 773.1 1704.9 1260.1
Soliditet 99.4 99.9 99.9 99.9 99.9
Resultatgrad -264.1 -46.7 -139.7 -17.5 -5.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -6.5 -0.2 1.3 3.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex