Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Røsjøs Renholds Service AS
Juridisk navn:  Røsjøs Renholds Service AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67919700
C/O Espen Ebbestad Bråtanveien 18 Nesset Terrasse 32 Fax: 67919702
3060 Svelvik 1407 Vinterbro
Fylke: Kommune:
Akershus Ås
Org.nr: 987902922
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/11/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ebbestad Regnskap
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
2.11%
Egenkapital  
  
-81.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 291.000 285.000 318.000 449.000 55.000
Egenkapital: 121.000 660.000 735.000 417.000 608.000
Regnskap for  Røsjøs Renholds Service AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -4.000 -4.000 -3.000 -16.000 0
Driftsresultat -4.000 -4.000 -3.000 -16.000 0
Finansinntekter 306.000 290.000 322.000 465.000 55.000
Finanskostnader -11.000 0 0 0 0
Finans 295.000 290.000 322.000 465.000 55.000
Resultat før skatt 291.000 285.000 318.000 449.000 55.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 290.000 285.000 318.000 449.000 54.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 50.000 50.000 50.000 50.000 608.000
Sum omløpsmidler 71.000 610.000 685.000 1.017.000 11.000
Sum eiendeler 121.000 660.000 735.000 1.067.000 619.000
Sum opptjent egenkapital 89.000 628.000 703.000 385.000 576.000
Sum egenkapital 121.000 660.000 735.000 417.000 608.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 650.000 11.000
Sum gjeld og egenkapital 121.000 660.000 735.000 1.067.000 619.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.000 -4.000 -3.000 -16.000 0
Driftskostnader -4.000 -4.000 -3.000 -16.000 0
Driftsresultat -4.000 -4.000 -3.000 -16.000 0
Finansinntekter 306.000 290.000 322.000 465.000 55.000
Finanskostnader -11.000 0 0 0 0
Finans 295.000 290.000 322.000 465.000 55.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -830.000 -360.000 0 -640.000 0
Årsresultat 290.000 285.000 318.000 449.000 54.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 50.000 50.000 50.000 50.000 608.000
Sum anleggsmidler 50.000 50.000 50.000 50.000 608.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 36.000 69.000 0 0
Sum investeringer 70.000 573.000 616.000 1.016.000 0
Kasse, bank 0 1.000 0 1.000 11.000
Sum omløpsmidler 71.000 610.000 685.000 1.017.000 11.000
Sum eiendeler 121.000 660.000 735.000 1.067.000 619.000
Sum opptjent egenkapital 89.000 628.000 703.000 385.000 576.000
Sum egenkapital 121.000 660.000 735.000 417.000 608.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -830.000 -360.000 0 -640.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 10.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 650.000 11.000
Sum gjeld og egenkapital 121.000 660.000 735.000 1.067.000 619.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 71.000 610.000 685.000 367.000 0
Likviditetsgrad 1 1.6 1.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 1.6 1.1
Soliditet 1 1 1 39.1 98.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.4
Gjeldsgrad 0 0 0 1.6 0.0
Total kapitalrentabilitet 249.6 43.3 43.4 42.1 8.9
Signatur
20.12.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex