Røvær Fjordbruk AS
Juridisk navn:  Røvær Fjordbruk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52731470
Flakkavågsvegen 12 Gnr 27 Bnr 42 Fax:
5694 Onarheim 5549 Røvær
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 977203740
Aksjekapital: 640.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 1/23/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.4%
Resultat  
  
30.16%
Egenkapital  
  
27.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 191.888.000 191.118.000 113.411.000 177.305.000 132.348.000
Resultat: 76.488.000 58.763.000 27.611.000 56.048.000 19.337.000
Egenkapital: 135.913.000 106.556.000 90.321.000 83.594.000 70.737.000
Regnskap for  Røvær Fjordbruk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 191.888.000 191.118.000 113.411.000 177.305.000 132.348.000
Driftskostnader -117.953.000 -133.978.000 -88.082.000 -123.275.000 -114.679.000
Driftsresultat 73.935.000 57.141.000 25.329.000 54.030.000 17.669.000
Finansinntekter 3.011.000 1.918.000 2.610.000 2.225.000 2.006.000
Finanskostnader -458.000 -296.000 -327.000 -207.000 -338.000
Finans 2.553.000 1.622.000 2.283.000 2.018.000 1.668.000
Resultat før skatt 76.488.000 58.763.000 27.611.000 56.048.000 19.337.000
Skattekostnad -17.131.000 -12.528.000 -5.885.000 -13.191.000 -4.252.000
Årsresultat 59.357.000 46.235.000 21.727.000 42.857.000 15.086.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 76.500.000 58.701.000 44.169.000 31.018.000 31.498.000
Sum omløpsmidler 254.485.000 236.111.000 163.513.000 234.406.000 138.734.000
Sum eiendeler 330.985.000 294.812.000 207.682.000 265.424.000 170.232.000
Sum opptjent egenkapital 130.663.000 101.306.000 85.071.000 78.344.000 65.487.000
Sum egenkapital 135.913.000 106.556.000 90.321.000 83.594.000 70.737.000
Sum langsiktig gjeld 28.259.000 14.362.000 13.874.000 12.981.000 16.439.000
Sum kortsiktig gjeld 166.813.000 173.894.000 103.486.000 168.848.000 83.055.000
Sum gjeld og egenkapital 330.985.000 294.812.000 207.681.000 265.423.000 170.231.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 191.577.000 190.822.000 113.379.000 177.278.000 132.315.000
Andre inntekter 311.000 296.000 32.000 28.000 33.000
Driftsinntekter 191.888.000 191.118.000 113.411.000 177.305.000 132.348.000
Varekostnad -107.316.000 -114.406.000 -75.973.000 -96.050.000 -96.134.000
Lønninger -4.714.000 -4.841.000 -4.061.000 -3.868.000 -3.936.000
Avskrivning -5.937.000 -4.509.000 -3.281.000 -2.982.000 -3.076.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -16.192.000 -18.448.000 -13.527.000 -11.831.000 -12.554.000
Driftskostnader -117.953.000 -133.978.000 -88.082.000 -123.275.000 -114.679.000
Driftsresultat 73.935.000 57.141.000 25.329.000 54.030.000 17.669.000
Finansinntekter 3.011.000 1.918.000 2.610.000 2.225.000 2.006.000
Finanskostnader -458.000 -296.000 -327.000 -207.000 -338.000
Finans 2.553.000 1.622.000 2.283.000 2.018.000 1.668.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -30.000.000 -30.000.000 -15.000.000 -30.000.000 -7.000.000
Årsresultat 59.357.000 46.235.000 21.727.000 42.857.000 15.086.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Fast eiendom 27.228.000 23.651.000 12.131.000 4.478.000 4.667.000
Maskiner anlegg 28.714.000 14.118.000 14.904.000 10.622.000 11.171.000
Driftsløsøre 4.835.000 4.381.000 1.032.000 49.000 59.000
Sum varige driftsmidler 71.500.000 53.701.000 39.169.000 26.018.000 26.498.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 76.500.000 58.701.000 44.169.000 31.018.000 31.498.000
Varebeholdning 59.024.000 43.986.000 36.613.000 28.038.000 35.767.000
Kundefordringer 67.149.000 48.465.000 35.052.000 17.723.000 25.193.000
Andre fordringer 552.000 2.009.000 3.726.000 1.606.000 1.149.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 257.000 141.650.000 88.122.000 187.039.000 76.625.000
Sum omløpsmidler 254.485.000 236.111.000 163.513.000 234.406.000 138.734.000
Sum eiendeler 330.985.000 294.812.000 207.682.000 265.424.000 170.232.000
Sum opptjent egenkapital 130.663.000 101.306.000 85.071.000 78.344.000 65.487.000
Sum egenkapital 135.913.000 106.556.000 90.321.000 83.594.000 70.737.000
Sum avsetninger til forpliktelser 15.482.000 11.660.000 10.018.000 7.994.000 10.357.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 28.259.000 14.362.000 13.874.000 12.981.000 16.439.000
Leverandørgjeld 99.578.000 114.224.000 74.967.000 117.126.000 68.662.000
Betalbar skatt 13.309.000 10.885.000 3.860.000 15.554.000 4.742.000
Skyldig offentlige avgifter 9.726.000 9.315.000 270.000 5.779.000 2.188.000
Utbytte -30.000.000 -30.000.000 -15.000.000 -30.000.000 -7.000.000
Annen kortsiktig gjeld 14.199.000 9.469.000 9.388.000 390.000 463.000
Sum kortsiktig gjeld 166.813.000 173.894.000 103.486.000 168.848.000 83.055.000
Sum gjeld og egenkapital 330.985.000 294.812.000 207.681.000 265.423.000 170.231.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 87.672.000 62.217.000 60.027.000 65.558.000 55.679.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.4 1.6 1.4 1.7
Likviditetsgrad 2 1.2 1.1 1.2 1.2 1.3
Soliditet 41.1 36.1 43.5 31.5 41.6
Resultatgrad 38.5 29.9 22.3 30.5 13.4
Rentedekningsgrad 161.4 1 77.5 2 58.2
Gjeldsgrad 1.4 1.8 1.3 2.2 1.4
Total kapitalrentabilitet 23.2 2 13.5 21.2 11.6
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
20.04.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex