Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Røv Mølle Eiendom AS
Juridisk navn:  Røv Mølle Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71658660
Surnadalsvegen 1081 Surnadalsvegen 1081 Fax: 71658661
6655 Vindøla 6655 Vindøla
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Surnadal
Org.nr: 915607578
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 12/3/1981
Foretakstype: AS
Revisor: Nordmøre Revisjon As
Regnskapsfører: Trio Regnskap Surnadal As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
23.58%
Egenkapital  
  
8%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Resultat: 629.000 509.000 513.000 503.000 444.000
Egenkapital: 6.236.000 5.774.000 5.451.000 5.092.000 4.779.000
Regnskap for  Røv Mølle Eiendom AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Driftskostnader -38.000 -148.000 -146.000 -156.000 -209.000
Driftsresultat 462.000 352.000 355.000 344.000 292.000
Finansinntekter 166.000 157.000 169.000 171.000 162.000
Finanskostnader 0 0 -11.000 -12.000 -11.000
Finans 166.000 157.000 158.000 159.000 151.000
Resultat før skatt 629.000 509.000 513.000 503.000 444.000
Skattekostnad -140.000 -143.000 -154.000 -153.000 -155.000
Årsresultat 489.000 367.000 359.000 350.000 288.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.359.000 5.866.000 5.513.000 5.528.000 5.168.000
Sum omløpsmidler 137.000 122.000 122.000 112.000 112.000
Sum eiendeler 6.496.000 5.988.000 5.635.000 5.640.000 5.280.000
Sum opptjent egenkapital 3.876.000 3.414.000 3.091.000 2.732.000 2.419.000
Sum egenkapital 6.236.000 5.774.000 5.451.000 5.092.000 4.779.000
Sum langsiktig gjeld 71.000 13.000 13.000 341.000 329.000
Sum kortsiktig gjeld 188.000 201.000 171.000 208.000 172.000
Sum gjeld og egenkapital 6.495.000 5.988.000 5.635.000 5.641.000 5.280.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 500.000 500.000 500.000 500.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 500.000
Driftsinntekter 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -8.000 -128.000 -128.000 -140.000 -193.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -30.000 -20.000 -18.000 -16.000 -16.000
Driftskostnader -38.000 -148.000 -146.000 -156.000 -209.000
Driftsresultat 462.000 352.000 355.000 344.000 292.000
Finansinntekter 166.000 157.000 169.000 171.000 162.000
Finanskostnader 0 0 -11.000 -12.000 -11.000
Finans 166.000 157.000 158.000 159.000 151.000
Konsernbidrag 0 0 0 -37.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 489.000 367.000 359.000 350.000 288.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 48.000 56.000 183.000 311.000 451.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 48.000 56.000 183.000 311.000 451.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.311.000 5.811.000 5.330.000 5.218.000 4.718.000
Sum anleggsmidler 6.359.000 5.866.000 5.513.000 5.528.000 5.168.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 137.000 122.000 122.000 112.000 112.000
Sum omløpsmidler 137.000 122.000 122.000 112.000 112.000
Sum eiendeler 6.496.000 5.988.000 5.635.000 5.640.000 5.280.000
Sum opptjent egenkapital 3.876.000 3.414.000 3.091.000 2.732.000 2.419.000
Sum egenkapital 6.236.000 5.774.000 5.451.000 5.092.000 4.779.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 71.000 13.000 13.000 341.000 329.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 131.000 128.000 154.000 140.000 155.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 57.000 73.000 17.000 68.000 17.000
Sum kortsiktig gjeld 188.000 201.000 171.000 208.000 172.000
Sum gjeld og egenkapital 6.495.000 5.988.000 5.635.000 5.641.000 5.280.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -51.000 -79.000 -49.000 -96.000 -60.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.6 0.7 0.5 0.7
Likviditetsgrad 2 0.7 0.6 0.8 0.6 0.7
Soliditet 9 96.4 96.7 90.3 90.5
Resultatgrad 92.4 70.4 71.0 68.8 58.4
Rentedekningsgrad 47.6 42.9 41.3
Gjeldsgrad 0 0 0.0 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 9.7 8.5 9.3 9.1 8.6
Signatur
28.05.2010
MARGRETE MOGSTAD
OLAV MOGSTAD
Prokurister
28.05.2010
PROKURA HVER FOR SEG:
MARGRETE MOGSTAD
OLAV MOGSTAD
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex