Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Røysegata 10 AS
Juridisk navn:  Røysegata 10 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70198100
Sjukenesstranda 100 Sjukenesstranda 100 Fax: 22122551
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 882258882
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 7/31/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.28%
Resultat  
  
10.44%
Egenkapital  
  
40.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.842.000 6.931.000 6.855.000 6.074.000 6.088.000
Resultat: 4.846.000 4.388.000 4.590.000 4.234.000 3.228.000
Egenkapital: 12.964.000 9.207.000 5.852.000 2.395.000 1.812.000
Regnskap for  Røysegata 10 AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.842.000 6.931.000 6.855.000 6.074.000 6.088.000
Driftskostnader -1.459.000 -1.866.000 -1.540.000 -1.054.000 -1.857.000
Driftsresultat 5.383.000 5.065.000 5.314.000 5.020.000 4.232.000
Finansinntekter 32.000 50.000 32.000 166.000 114.000
Finanskostnader -569.000 -727.000 -756.000 -952.000 -1.118.000
Finans -537.000 -677.000 -724.000 -786.000 -1.004.000
Resultat før skatt 4.846.000 4.388.000 4.590.000 4.234.000 3.228.000
Skattekostnad -1.089.000 -1.033.000 -1.134.000 -1.129.000 -871.000
Årsresultat 3.757.000 3.355.000 3.457.000 3.105.000 2.356.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 30.238.000 30.698.000 31.158.000 31.618.000 32.096.000
Sum omløpsmidler 3.115.000 6.403.000 3.841.000 5.786.000 11.295.000
Sum eiendeler 33.353.000 37.101.000 34.999.000 37.404.000 43.391.000
Sum opptjent egenkapital 12.456.000 8.700.000 5.345.000 1.888.000 1.304.000
Sum egenkapital 12.964.000 9.207.000 5.852.000 2.395.000 1.812.000
Sum langsiktig gjeld 19.159.000 26.583.000 27.977.000 29.339.000 30.680.000
Sum kortsiktig gjeld 1.229.000 1.311.000 1.170.000 5.669.000 10.899.000
Sum gjeld og egenkapital 33.352.000 37.102.000 35.000.000 37.404.000 43.391.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 6.842.000 6.931.000 6.855.000 6.074.000 6.088.000
Driftsinntekter 6.842.000 6.931.000 6.855.000 6.074.000 6.088.000
Varekostnad -238.000 -228.000 -250.000 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -460.000 -460.000 -460.000 -460.000 -1.360.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -761.000 -1.178.000 -830.000 -594.000 -497.000
Driftskostnader -1.459.000 -1.866.000 -1.540.000 -1.054.000 -1.857.000
Driftsresultat 5.383.000 5.065.000 5.314.000 5.020.000 4.232.000
Finansinntekter 32.000 50.000 32.000 166.000 114.000
Finanskostnader -569.000 -727.000 -756.000 -952.000 -1.118.000
Finans -537.000 -677.000 -724.000 -786.000 -1.004.000
Konsernbidrag 0 0 0 -2.521.000 -2.370.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.757.000 3.355.000 3.457.000 3.105.000 2.356.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 17.000
Fast eiendom 30.238.000 30.698.000 31.158.000 31.618.000 32.079.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 30.238.000 30.698.000 31.158.000 31.618.000 32.079.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 30.238.000 30.698.000 31.158.000 31.618.000 32.096.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 10.000 1.984.000 1.945.000
Andre fordringer 73.000 117.000 12.000 61.000 6.793.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.042.000 6.285.000 3.820.000 3.740.000 2.557.000
Sum omløpsmidler 3.115.000 6.403.000 3.841.000 5.786.000 11.295.000
Sum eiendeler 33.353.000 37.101.000 34.999.000 37.404.000 43.391.000
Sum opptjent egenkapital 12.456.000 8.700.000 5.345.000 1.888.000 1.304.000
Sum egenkapital 12.964.000 9.207.000 5.852.000 2.395.000 1.812.000
Sum avsetninger til forpliktelser 559.000 463.000 337.000 179.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 19.159.000 26.583.000 27.977.000 29.339.000 30.680.000
Leverandørgjeld 101.000 234.000 7.000 73.000 55.000
Betalbar skatt 992.000 908.000 975.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 372.000 382.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 136.000 168.000 188.000 5.224.000 10.462.000
Sum kortsiktig gjeld 1.229.000 1.311.000 1.170.000 5.669.000 10.899.000
Sum gjeld og egenkapital 33.352.000 37.102.000 35.000.000 37.404.000 43.391.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.886.000 5.092.000 2.671.000 117.000 396.000
Likviditetsgrad 1 2.5 4.9 3.3 1.0 1.0
Likviditetsgrad 2 2.5 4.9 3.3 1.1 1.1
Soliditet 38.9 24.8 16.7 6.4 4.2
Resultatgrad 78.7 73.1 77.5 82.6 69.5
Rentedekningsgrad 9.5 7 7 5.4 3.9
Gjeldsgrad 1.6 3 5 14.6 22.9
Total kapitalrentabilitet 16.2 13.8 15.3 13.9 10.0
Signatur
28.09.2016
STYRETS LEDER OG NESTLEDER I FELLESSKAP, ELLER EN AV DISSE OG TO
STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
28.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex