R2 Forsikringsmegling As
Juridisk navn:  R2 Forsikringsmegling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kokstadflaten 29 Kokstadflaten 29 Fax:
5257 Kokstad 5257 Kokstad
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 915476236
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 5/20/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Collegium Revisjon AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap Bergen As
Utvikling:
Omsetning  
  
50.26%
Resultat  
  
5.29%
Egenkapital  
  
43.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.274.000 3.510.000 2.608.000 207.000
Resultat: 737.000 700.000 175.000 23.000
Egenkapital: 334.000 233.000 160.000 111.000
Regnskap for  R2 Forsikringsmegling As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.274.000 3.510.000 2.608.000 207.000
Driftskostnader -4.537.000 -2.810.000 -2.433.000 -185.000
Driftsresultat 737.000 700.000 176.000 23.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 737.000 700.000 175.000 23.000
Skattekostnad -187.000 -177.000 -47.000 -4.000
Årsresultat 551.000 523.000 129.000 19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 25.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.080.000 1.658.000 898.000 253.000
Sum eiendeler 2.105.000 1.658.000 898.000 253.000
Sum opptjent egenkapital 242.000 141.000 68.000 19.000
Sum egenkapital 334.000 233.000 160.000 111.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 4.000 2.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.771.000 1.421.000 737.000 142.000
Sum gjeld og egenkapital 2.106.000 1.658.000 899.000 253.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 5.274.000 3.510.000 2.608.000 207.000
Driftsinntekter 5.274.000 3.510.000 2.608.000 207.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -3.907.000 -2.416.000 -1.995.000 -6.000
Avskrivning -1.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -629.000 -394.000 -438.000 -179.000
Driftskostnader -4.537.000 -2.810.000 -2.433.000 -185.000
Driftsresultat 737.000 700.000 176.000 23.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -450.000 -450.000 -80.000 0
Årsresultat 551.000 523.000 129.000 19.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 25.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 25.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 25.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 835.000 723.000 369.000 30.000
Andre fordringer 4.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.241.000 935.000 530.000 223.000
Sum omløpsmidler 2.080.000 1.658.000 898.000 253.000
Sum eiendeler 2.105.000 1.658.000 898.000 253.000
Sum opptjent egenkapital 242.000 141.000 68.000 19.000
Sum egenkapital 334.000 233.000 160.000 111.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 4.000 2.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 4.000 2.000 0
Leverandørgjeld 46.000 3.000 3.000 4.000
Betalbar skatt 189.000 175.000 45.000 4.000
Skyldig offentlige avgifter 402.000 266.000 172.000 2.000
Utbytte -450.000 -450.000 -80.000 0
Annen kortsiktig gjeld 684.000 528.000 437.000 132.000
Sum kortsiktig gjeld 1.771.000 1.421.000 737.000 142.000
Sum gjeld og egenkapital 2.106.000 1.658.000 899.000 253.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 309.000 237.000 161.000 111.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.2 1.8
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.2 1.8
Soliditet 15.9 14.1 17.8 43.9
Resultatgrad 1 19.9 6.7 11.1
Rentedekningsgrad 7
Gjeldsgrad 5.3 6.1 4.6 1.3
Total kapitalrentabilitet 3 42.2 19.6 9.1
Signatur
04.06.2015
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex