Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
R P Holding AS
Juridisk navn:  R P Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hånesveien 2 Hånesveien 2 Fax:
4635 Kristiansand S 4635 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 893025162
Aksjekapital: 104.858 NOK
Etableringsdato: 8/15/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirma Rune Svendsen As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
915.38%
Egenkapital  
  
3.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 2.000 0 0
Resultat: 212.000 -26.000 -3.594.000 -56.000 -7.000
Egenkapital: -5.624.000 -5.836.000 -5.811.000 -2.203.000 -2.152.000
Regnskap for  R P Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 2.000 0 0
Driftskostnader -101.000 -26.000 -3.595.000 -21.000 -7.000
Driftsresultat -101.000 -26.000 -3.594.000 -21.000 -7.000
Finansinntekter 312.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -35.000 0
Finans 312.000 0 0 -35.000 0
Resultat før skatt 212.000 -26.000 -3.594.000 -56.000 -7.000
Skattekostnad 0 0 -14.000 5.000 1.000
Årsresultat 212.000 -26.000 -3.607.000 -51.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.379.000 1.379.000 1.379.000 1.393.000 1.423.000
Sum omløpsmidler 458.000 1.318.000 0 0 1.000
Sum eiendeler 1.837.000 2.697.000 1.379.000 1.393.000 1.424.000
Sum opptjent egenkapital -5.829.000 -6.041.000 -6.015.000 -2.408.000 -2.356.000
Sum egenkapital -5.624.000 -5.836.000 -5.811.000 -2.203.000 -2.152.000
Sum langsiktig gjeld 9.519.000 8.510.000 7.189.000 3.596.000 3.576.000
Sum kortsiktig gjeld -2.056.000 24.000 1.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.838.000 2.697.000 1.379.000 1.392.000 1.424.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 2.000 0 0
Driftsinntekter 0 0 2.000 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -101.000 -26.000 -3.595.000 -21.000 -7.000
Driftskostnader -101.000 -26.000 -3.595.000 -21.000 -7.000
Driftsresultat -101.000 -26.000 -3.594.000 -21.000 -7.000
Finansinntekter 312.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -35.000 0
Finans 312.000 0 0 -35.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 212.000 -26.000 -3.607.000 -51.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 14.000 9.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.379.000 1.379.000 1.379.000 1.379.000 1.414.000
Sum anleggsmidler 1.379.000 1.379.000 1.379.000 1.393.000 1.423.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 146.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 1.000
Sum omløpsmidler 458.000 1.318.000 0 0 1.000
Sum eiendeler 1.837.000 2.697.000 1.379.000 1.393.000 1.424.000
Sum opptjent egenkapital -5.829.000 -6.041.000 -6.015.000 -2.408.000 -2.356.000
Sum egenkapital -5.624.000 -5.836.000 -5.811.000 -2.203.000 -2.152.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt -2.065.000 12.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.519.000 8.510.000 7.189.000 3.596.000 3.576.000
Leverandørgjeld 9.000 13.000 1.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld -2.056.000 24.000 1.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.838.000 2.697.000 1.379.000 1.392.000 1.424.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.514.000 1.294.000 -1.000 0 1.000
Likviditetsgrad 1 -0.2 54.9 0
Likviditetsgrad 2 -0.2 54.9 0 0 0.0
Soliditet -305.8 -216.3 -421.4 -158.1 -151.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.6
Gjeldsgrad -1.3 -1.5 -1.2 -1.6 -1.7
Total kapitalrentabilitet 11.5 - -260.6 -1.5 -0.5
Signatur
16.12.2008
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex