Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
R & A Holding AS
Juridisk navn:  R & A Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 1115 Storgata 25 Fax:
9261 Tromsø 9008 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 993454494
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/17/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Moens Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-0.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -13.000 0 1.400.000 -15.000 50.000
Egenkapital: 2.076.000 2.089.000 2.089.000 689.000 704.000
Regnskap for  R & A Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -52.000 -53.000 -58.000 -50.000 -64.000
Driftsresultat -52.000 -53.000 -58.000 -50.000 -64.000
Finansinntekter 111.000 121.000 1.583.000 174.000 260.000
Finanskostnader -71.000 -68.000 -125.000 -138.000 -147.000
Finans 40.000 53.000 1.458.000 36.000 113.000
Resultat før skatt -13.000 0 1.400.000 -15.000 50.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -13.000 0 1.400.000 -15.000 50.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.725.000 3.725.000 3.725.000 3.725.000 3.740.000
Sum omløpsmidler 111.000 0 184.000 174.000 261.000
Sum eiendeler 3.836.000 3.725.000 3.909.000 3.899.000 4.001.000
Sum opptjent egenkapital 1.967.000 1.979.000 1.979.000 579.000 594.000
Sum egenkapital 2.076.000 2.089.000 2.089.000 689.000 704.000
Sum langsiktig gjeld 1.753.000 1.636.000 1.820.000 3.210.000 3.297.000
Sum kortsiktig gjeld 7.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 3.836.000 3.724.000 3.908.000 3.898.000 4.000.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -52.000 -53.000 -58.000 -50.000 -64.000
Driftskostnader -52.000 -53.000 -58.000 -50.000 -64.000
Driftsresultat -52.000 -53.000 -58.000 -50.000 -64.000
Finansinntekter 111.000 121.000 1.583.000 174.000 260.000
Finanskostnader -71.000 -68.000 -125.000 -138.000 -147.000
Finans 40.000 53.000 1.458.000 36.000 113.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -13.000 0 1.400.000 -15.000 50.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.725.000 3.725.000 3.725.000 3.725.000 3.740.000
Sum anleggsmidler 3.725.000 3.725.000 3.725.000 3.725.000 3.740.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 111.000 0 183.000 174.000 260.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 1.000 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 111.000 0 184.000 174.000 261.000
Sum eiendeler 3.836.000 3.725.000 3.909.000 3.899.000 4.001.000
Sum opptjent egenkapital 1.967.000 1.979.000 1.979.000 579.000 594.000
Sum egenkapital 2.076.000 2.089.000 2.089.000 689.000 704.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.753.000 1.636.000 1.820.000 3.210.000 3.297.000
Leverandørgjeld 7.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 3.836.000 3.724.000 3.908.000 3.898.000 4.000.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 104.000 0 184.000 174.000 261.000
Likviditetsgrad 1 15.9
Likviditetsgrad 2 15.9 0 0 0 0.0
Soliditet 54.1 56.1 53.4 17.7 17.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.7 -0.8 -0.5 -0.4 1.3
Gjeldsgrad 0.8 0.8 0.9 4.7 4.7
Total kapitalrentabilitet 1.5 1.8 3 3.2 4.9
Signatur
12.01.2009
STYRET I FELLESSKAP. STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex