Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
R & R Chris Ødemark
Juridisk navn:  R & R Chris Ødemark
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92883822
Kruttmølleveien 14 Kruttmølleveien 14 Fax: 23009303
1482 Nittedal 1482 Nittedal
Fylke: Kommune:
Viken Nittedal
Org.nr: 954728447
Aksjekapital: 3 NOK
Etableringsdato: 2/19/1995
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
-66.76%
Resultat  
  
-68.9%
Egenkapital  
  
216%
Hovedpunkter i regnskapet
2010 2009 2008 2007 2006
Omsetning: 242.000 728.000 893.000 839.000 864.000
Resultat: 204.000 656.000 829.000 765.000 803.000
Egenkapital: 29.000 -25.000 -122.000 -32.000 22.000
Regnskap for  R & R Chris Ødemark
Resultat 2010 2009 2008 2007 2006
Driftsinntekter 242.000 728.000 893.000 839.000 864.000
Driftskostnader -38.000 -72.000 -63.000 -73.000 -60.000
Driftsresultat 204.000 656.000 830.000 766.000 804.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -2.000 -1.000 -1.000
Finans 0 0 -2.000 -1.000 -1.000
Resultat før skatt 204.000 656.000 829.000 765.000 803.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 204.000 656.000 829.000 765.000 803.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 43.000 54.000 68.000 84.000 106.000
Sum omløpsmidler 37.000 81.000 9.000 85.000 126.000
Sum eiendeler 80.000 135.000 77.000 169.000 232.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 -32.000
Sum egenkapital 29.000 -25.000 -122.000 -32.000 22.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 51.000 160.000 199.000 202.000 210.000
Sum gjeld og egenkapital 80.000 135.000 77.000 170.000 232.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 242.000 728.000 0 839.000
Andre inntekter 0 0 893.000 0
Driftsinntekter 242.000 728.000 893.000 839.000 864.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 -17.000 0 -26.000
Nedskrivning -11.000 -14.000 0 -21.000
Andre driftskostnader -27.000 -58.000 -46.000 -52.000 -34.000
Driftskostnader -38.000 -72.000 -63.000 -73.000 -60.000
Driftsresultat 204.000 656.000 830.000 766.000 804.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -2.000 -1.000 -1.000
Finans 0 0 -2.000 -1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -818.000 -715.000
Årsresultat 204.000 656.000 829.000 765.000 803.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 43.000 54.000 68.000 84.000
Sum varige driftsmidler 43.000 54.000 68.000 84.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 43.000 54.000 68.000 84.000 106.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 56.000 20.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 37.000 81.000 9.000 29.000 106.000
Sum omløpsmidler 37.000 81.000 9.000 85.000 126.000
Sum eiendeler 80.000 135.000 77.000 169.000 232.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 -32.000
Sum egenkapital 29.000 -25.000 -122.000 -32.000 22.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 1.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 51.000 160.000 198.000 202.000 210.000
Utbytte 0 0 0 -818.000 -715.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 51.000 160.000 199.000 202.000 210.000
Sum gjeld og egenkapital 80.000 135.000 77.000 170.000 232.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -14.000 -79.000 -190.000 -117.000 -84.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.5 0.0 0.4 0.6
Likviditetsgrad 2 0.8 0.6 0.1 0.5 0.7
Soliditet 36.3 -18.5 -158.4 -18.8 9.5
Resultatgrad 84.3 90.1 92.9 91.3 93.1
Rentedekningsgrad 415.0 766.0 804.0
Gjeldsgrad 1.8 -6.4 -1.6 -6.3 9.5
Total kapitalrentabilitet 255.0 485.9 1077.9 450.6 346.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2009
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2008
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex