Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ra Snekkerservice As
Juridisk navn:  Ra Snekkerservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95062873
Storvikhamran 49 Storvikhamran 49 Fax:
8014 Bodø 8014 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 913641167
Aksjekapital: 230.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 4/28/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Myre Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-27.33%
Resultat  
  
-53.87%
Egenkapital  
  
72.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.114.000 1.533.000 1.029.000 1.844.000 925.000
Resultat: 185.000 401.000 66.000 -216.000 -158.000
Egenkapital: 461.000 267.000 -93.000 -158.000 -141.000
Regnskap for  Ra Snekkerservice As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.114.000 1.533.000 1.029.000 1.844.000 925.000
Driftskostnader -795.000 -929.000 -771.000 -1.988.000 -1.083.000
Driftsresultat 319.000 604.000 258.000 -144.000 -157.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -134.000 -203.000 -192.000 -72.000 -1.000
Finans -134.000 -203.000 -192.000 -72.000 -1.000
Resultat før skatt 185.000 401.000 66.000 -216.000 -158.000
Skattekostnad -43.000 -67.000 0 -1.000 -14.000
Årsresultat 143.000 335.000 66.000 -217.000 -171.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.076.000 2.840.000 2.782.000 2.799.000 0
Sum omløpsmidler 469.000 197.000 463.000 492.000 411.000
Sum eiendeler 3.545.000 3.037.000 3.245.000 3.291.000 411.000
Sum opptjent egenkapital 231.000 37.000 -323.000 -388.000 -171.000
Sum egenkapital 461.000 267.000 -93.000 -158.000 -141.000
Sum langsiktig gjeld 2.282.000 2.027.000 2.139.000 2.254.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 801.000 743.000 1.199.000 1.195.000 551.000
Sum gjeld og egenkapital 3.544.000 3.037.000 3.245.000 3.291.000 412.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 958.000 1.376.000 933.000 1.836.000 902.000
Andre inntekter 156.000 156.000 96.000 8.000 24.000
Driftsinntekter 1.114.000 1.533.000 1.029.000 1.844.000 925.000
Varekostnad -7.000 -249.000 -44.000 -354.000 -226.000
Lønninger -559.000 -454.000 -553.000 -1.114.000 -494.000
Avskrivning -21.000 -13.000 -17.000 -15.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -208.000 -213.000 -157.000 -505.000 -363.000
Driftskostnader -795.000 -929.000 -771.000 -1.988.000 -1.083.000
Driftsresultat 319.000 604.000 258.000 -144.000 -157.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -134.000 -203.000 -192.000 -72.000 -1.000
Finans -134.000 -203.000 -192.000 -72.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 143.000 335.000 66.000 -217.000 -171.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.906.000 2.814.000 2.730.000 2.730.000 0
Maskiner anlegg 13.000 26.000 38.000 51.000 0
Driftsløsøre 157.000 0 14.000 18.000 0
Sum varige driftsmidler 3.076.000 2.840.000 2.782.000 2.799.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.076.000 2.840.000 2.782.000 2.799.000 0
Varebeholdning 0 0 4.000 0 0
Kundefordringer 348.000 176.000 356.000 423.000 391.000
Andre fordringer 3.000 18.000 42.000 17.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 118.000 4.000 60.000 53.000 20.000
Sum omløpsmidler 469.000 197.000 463.000 492.000 411.000
Sum eiendeler 3.545.000 3.037.000 3.245.000 3.291.000 411.000
Sum opptjent egenkapital 231.000 37.000 -323.000 -388.000 -171.000
Sum egenkapital 461.000 267.000 -93.000 -158.000 -141.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.000 4.000 0 0 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.282.000 2.027.000 2.139.000 2.254.000 2.000
Leverandørgjeld 532.000 382.000 498.000 660.000 226.000
Betalbar skatt 69.000 62.000 0 15.000 12.000
Skyldig offentlige avgifter 60.000 126.000 413.000 345.000 212.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 139.000 173.000 288.000 175.000 101.000
Sum kortsiktig gjeld 801.000 743.000 1.199.000 1.195.000 551.000
Sum gjeld og egenkapital 3.544.000 3.037.000 3.245.000 3.291.000 412.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -332.000 -546.000 -736.000 -703.000 -140.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.3 0.4 0.4 0.7
Likviditetsgrad 2 0.6 0.3 0.4 0.5 0.8
Soliditet 1 8.8 -2.9 -4.8 -34.2
Resultatgrad 28.6 39.4 25.1 -7.8 -17.0
Rentedekningsgrad 2.4 3 1.3 -2.0 -157.0
Gjeldsgrad 6.7 10.4 -35.9 -21.8 -3.9
Total kapitalrentabilitet 9 19.9 8 -4.4 -38.1
Signatur
27.05.2014
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
27.05.2014
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex