Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Raade, Setten Og Midjo Grunneierlag Sa
Juridisk navn:  Raade, Setten Og Midjo Grunneierlag Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92030548
Rise Gård Helgesvegen 101 Rise Gård Helgesvegen 101 Fax:
7716 Steinkjer 7716 Steinkjer
Fylke: Kommune:
Trøndelag Steinkjer
Org.nr: 917566143
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 9/6/1971 1
Foretakstype: SA
Regnskapsfører: Steinkjer Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.08%
Resultat  
  
70%
Egenkapital  
  
100%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 147.000 144.000 150.000
Resultat: 17.000 10.000 2.000
Egenkapital: 24.000 12.000 4.000
Regnskap for  Raade, Setten Og Midjo Grunneierlag Sa
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 147.000 144.000 150.000
Driftskostnader -131.000 -134.000 -148.000
Driftsresultat 17.000 10.000 2.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 17.000 10.000 2.000
Skattekostnad -4.000 -2.000 -1.000
Årsresultat 13.000 7.000 2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 40.000 167.000 166.000
Sum eiendeler 40.000 167.000 166.000
Sum opptjent egenkapital 22.000 9.000 2.000
Sum egenkapital 24.000 12.000 4.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 16.000 156.000 162.000
Sum gjeld og egenkapital 40.000 167.000 166.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 147.000 144.000 150.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 147.000 144.000 150.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -9.000 -9.000 -7.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -122.000 -125.000 -141.000
Driftskostnader -131.000 -134.000 -148.000
Driftsresultat 17.000 10.000 2.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 13.000 7.000 2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 6.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 40.000 167.000 160.000
Sum omløpsmidler 40.000 167.000 166.000
Sum eiendeler 40.000 167.000 166.000
Sum opptjent egenkapital 22.000 9.000 2.000
Sum egenkapital 24.000 12.000 4.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 145.000 151.000
Betalbar skatt 4.000 2.000 1.000
Skyldig offentlige avgifter 9.000 8.000 3.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 7.000
Sum kortsiktig gjeld 16.000 156.000 162.000
Sum gjeld og egenkapital 40.000 167.000 166.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 24.000 11.000 4.000
Likviditetsgrad 1 2.5 1.1 1
Likviditetsgrad 2 2.5 1.1 1
Soliditet 6 7.1 2.4
Resultatgrad 11.6 6.9 1.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.7 1 40.5
Total kapitalrentabilitet 42.5 6 1.2
Signatur
16.08.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
16.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex