Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Radioservice Eiendom As
Juridisk navn:  Radioservice Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78985700
Hindberggate 27 Hindberggate 27 Fax:
9990 Båtsfjord 9990 Båtsfjord
Fylke: Kommune:
Finnmark Båtsfjord
Org.nr: 999302556
Aksjekapital: 125.000 NOK
Etableringsdato: 12/10/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ekstern Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.74%
Resultat  
  
-19.41%
Egenkapital  
  
21.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 886.000 911.000 664.000 674.000 591.000
Resultat: 440.000 546.000 197.000 293.000 201.000
Egenkapital: 2.094.000 1.720.000 1.251.000 1.095.000 901.000
Regnskap for  Radioservice Eiendom As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 886.000 911.000 664.000 674.000 591.000
Driftskostnader -536.000 -464.000 -518.000 -336.000 -339.000
Driftsresultat 350.000 448.000 145.000 338.000 253.000
Finansinntekter 354.000 361.000 223.000 73.000 53.000
Finanskostnader -264.000 -262.000 -172.000 -117.000 -104.000
Finans 90.000 99.000 51.000 -44.000 -51.000
Resultat før skatt 440.000 546.000 197.000 293.000 201.000
Skattekostnad -67.000 -77.000 -41.000 -99.000 -68.000
Årsresultat 373.000 469.000 156.000 195.000 133.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.148.000 8.480.000 8.739.000 4.526.000 3.768.000
Sum omløpsmidler 720.000 404.000 142.000 334.000 543.000
Sum eiendeler 7.868.000 8.884.000 8.881.000 4.860.000 4.311.000
Sum opptjent egenkapital 1.969.000 1.595.000 1.126.000 970.000 776.000
Sum egenkapital 2.094.000 1.720.000 1.251.000 1.095.000 901.000
Sum langsiktig gjeld 5.654.000 7.053.000 7.449.000 3.627.000 3.338.000
Sum kortsiktig gjeld 121.000 111.000 180.000 138.000 72.000
Sum gjeld og egenkapital 7.869.000 8.884.000 8.880.000 4.860.000 4.311.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 886.000 911.000 664.000 674.000 591.000
Driftsinntekter 886.000 911.000 664.000 674.000 591.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -3.000 0 0 0
Avskrivning -266.000 -268.000 -225.000 -178.000 -150.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -270.000 -193.000 -293.000 -158.000 -189.000
Driftskostnader -536.000 -464.000 -518.000 -336.000 -339.000
Driftsresultat 350.000 448.000 145.000 338.000 253.000
Finansinntekter 354.000 361.000 223.000 73.000 53.000
Finanskostnader -264.000 -262.000 -172.000 -117.000 -104.000
Finans 90.000 99.000 51.000 -44.000 -51.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 373.000 469.000 156.000 195.000 133.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.211.000 1.409.000 1.557.000 1.513.000 1.227.000
Maskiner anlegg 56.000 85.000 119.000 65.000 0
Driftsløsøre 81.000 120.000 125.000 47.000 0
Sum varige driftsmidler 1.348.000 1.614.000 1.800.000 1.625.000 1.227.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.800.000 6.866.000 6.938.000 2.901.000 2.540.000
Sum anleggsmidler 7.148.000 8.480.000 8.739.000 4.526.000 3.768.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 7.000 50.000 38.000 93.000 31.000
Andre fordringer 205.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 508.000 354.000 105.000 241.000 512.000
Sum omløpsmidler 720.000 404.000 142.000 334.000 543.000
Sum eiendeler 7.868.000 8.884.000 8.881.000 4.860.000 4.311.000
Sum opptjent egenkapital 1.969.000 1.595.000 1.126.000 970.000 776.000
Sum egenkapital 2.094.000 1.720.000 1.251.000 1.095.000 901.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.654.000 7.053.000 7.449.000 3.627.000 3.338.000
Leverandørgjeld 42.000 13.000 53.000 20.000 0
Betalbar skatt 67.000 77.000 41.000 99.000 68.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 12.000 21.000 87.000 19.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 121.000 111.000 180.000 138.000 72.000
Sum gjeld og egenkapital 7.869.000 8.884.000 8.880.000 4.860.000 4.311.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 599.000 293.000 -38.000 196.000 471.000
Likviditetsgrad 1 6 3.6 0.8 2.4 7.5
Likviditetsgrad 2 6 3.6 0.8 2.5 7.6
Soliditet 26.6 19.4 14.1 22.5 20.9
Resultatgrad 39.5 49.2 21.8 50.1 42.8
Rentedekningsgrad 1.3 1.7 0.8 3.5 2.9
Gjeldsgrad 2.8 4.2 6.1 3.4 3.8
Total kapitalrentabilitet 8.9 9.1 4.1 8.5 7.1
Signatur
08.02.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.02.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex