Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rainbow Studio AS
Juridisk navn:  Rainbow Studio AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23233280
Postboks 169 Torshov Sandakerveien 24 C - D6 Fax: 23233281
0413 Oslo 473 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 935247071
Aksjekapital: 1.050.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/7/1984 1
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Ecit Veiby Akonto As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.2%
Resultat  
  
25.04%
Egenkapital  
  
-49.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.520.000 1.674.000 2.677.000 3.141.000 2.811.000
Resultat: -946.000 -1.262.000 -558.000 13.000 -229.000
Egenkapital: -1.582.000 -1.058.000 -231.000 213.000 230.000
Regnskap for  Rainbow Studio AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.520.000 1.674.000 2.677.000 3.141.000 2.811.000
Driftskostnader -2.344.000 -2.833.000 -3.169.000 -3.090.000 -2.998.000
Driftsresultat -823.000 -1.160.000 -491.000 51.000 -187.000
Finansinntekter 0 7.000 7.000 8.000 7.000
Finanskostnader -123.000 -109.000 -74.000 -46.000 -50.000
Finans -123.000 -102.000 -67.000 -38.000 -43.000
Resultat før skatt -946.000 -1.262.000 -558.000 13.000 -229.000
Skattekostnad -177.000 265.000 114.000 -30.000 27.000
Årsresultat -1.123.000 -998.000 -444.000 -16.000 -202.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 895.000 1.223.000 663.000 755.000 974.000
Sum omløpsmidler 87.000 116.000 1.129.000 159.000 196.000
Sum eiendeler 982.000 1.339.000 1.792.000 914.000 1.170.000
Sum opptjent egenkapital -2.632.000 -1.508.000 -511.000 -67.000 -50.000
Sum egenkapital -1.582.000 -1.058.000 -231.000 213.000 230.000
Sum langsiktig gjeld 1.077.000 1.366.000 1.708.000 126.000 202.000
Sum kortsiktig gjeld 1.487.000 1.032.000 315.000 575.000 739.000
Sum gjeld og egenkapital 982.000 1.340.000 1.792.000 914.000 1.171.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.520.000 1.624.000 2.658.000 3.141.000 2.811.000
Andre inntekter 0 50.000 20.000 0 0
Driftsinntekter 1.520.000 1.674.000 2.677.000 3.141.000 2.811.000
Varekostnad -33.000 0 -4.000 -10.000 -22.000
Lønninger -750.000 -1.054.000 -1.561.000 -1.444.000 -1.417.000
Avskrivning -151.000 -396.000 -153.000 -190.000 -80.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.410.000 -1.383.000 -1.451.000 -1.446.000 -1.479.000
Driftskostnader -2.344.000 -2.833.000 -3.169.000 -3.090.000 -2.998.000
Driftsresultat -823.000 -1.160.000 -491.000 51.000 -187.000
Finansinntekter 0 7.000 7.000 8.000 7.000
Finanskostnader -123.000 -109.000 -74.000 -46.000 -50.000
Finans -123.000 -102.000 -67.000 -38.000 -43.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.123.000 -998.000 -444.000 -16.000 -202.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 379.000 556.000 291.000 177.000 207.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 516.000 667.000 371.000 577.000 767.000
Sum varige driftsmidler 516.000 667.000 371.000 577.000 767.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 895.000 1.223.000 663.000 755.000 974.000
Varebeholdning 0 0 1.000 5.000 6.000
Kundefordringer 77.000 42.000 71.000 77.000 126.000
Andre fordringer 1.000 56.000 155.000 23.000 10.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 9.000 18.000 903.000 54.000 54.000
Sum omløpsmidler 87.000 116.000 1.129.000 159.000 196.000
Sum eiendeler 982.000 1.339.000 1.792.000 914.000 1.170.000
Sum opptjent egenkapital -2.632.000 -1.508.000 -511.000 -67.000 -50.000
Sum egenkapital -1.582.000 -1.058.000 -231.000 213.000 230.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 142.000 243.000
Sum langsiktig gjeld 1.077.000 1.366.000 1.708.000 126.000 202.000
Leverandørgjeld 1.238.000 630.000 50.000 149.000 148.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 86.000 35.000 98.000 117.000 170.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 163.000 368.000 166.000 168.000 178.000
Sum kortsiktig gjeld 1.487.000 1.032.000 315.000 575.000 739.000
Sum gjeld og egenkapital 982.000 1.340.000 1.792.000 914.000 1.171.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.400.000 -916.000 814.000 -416.000 -543.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 3.6 0.3 0.3
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 3.6 0.3 0.3
Soliditet -161.1 -12.9 23.3 19.6
Resultatgrad -54.1 -69.3 -18.3 1.6 -6.7
Rentedekningsgrad -6.7 -10.6 -6.6 1.1 -3.6
Gjeldsgrad -1.6 -2.3 -8.8 3.3 4.1
Total kapitalrentabilitet -83.8 6.5 -15.4
Signatur
06.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.02.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex