Ramalama Production AS
Juridisk navn:  Ramalama Production AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22170940
Brenneriveien 11 Brenneriveien 11 Fax:
0182 Oslo 182 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 965710795
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 7/1/1992 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Orkla Trøndelag As
Regnskapsfører: Pacioli Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.99%
Resultat  
  
140.82%
Egenkapital  
  
6.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.722.000 5.556.000 8.451.000 6.254.000 6.578.000
Resultat: 80.000 -196.000 648.000 231.000 63.000
Egenkapital: 1.004.000 944.000 1.097.000 609.000 445.000
Regnskap for  Ramalama Production AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.722.000 5.556.000 8.451.000 6.254.000 6.578.000
Driftskostnader -5.658.000 -5.754.000 -7.806.000 -6.025.000 -6.516.000
Driftsresultat 65.000 -199.000 646.000 229.000 62.000
Finansinntekter 15.000 4.000 3.000 2.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -4.000
Finans 15.000 4.000 3.000 2.000 1.000
Resultat før skatt 80.000 -196.000 648.000 231.000 63.000
Skattekostnad -20.000 45.000 -161.000 -66.000 -17.000
Årsresultat 60.000 -151.000 487.000 165.000 46.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 153.000 137.000 44.000 112.000 219.000
Sum omløpsmidler 1.667.000 1.374.000 1.911.000 1.437.000 587.000
Sum eiendeler 1.820.000 1.511.000 1.955.000 1.549.000 806.000
Sum opptjent egenkapital 904.000 844.000 997.000 509.000 345.000
Sum egenkapital 1.004.000 944.000 1.097.000 609.000 445.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 21.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 816.000 567.000 837.000 939.000 361.000
Sum gjeld og egenkapital 1.820.000 1.511.000 1.955.000 1.548.000 806.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.722.000 5.242.000 8.945.000 5.687.000 6.508.000
Andre inntekter 0 314.000 -494.000 567.000 70.000
Driftsinntekter 5.722.000 5.556.000 8.451.000 6.254.000 6.578.000
Varekostnad -3.845.000 -4.333.000 -5.548.000 -4.165.000 -5.021.000
Lønninger -782.000 -513.000 -965.000 -560.000 -526.000
Avskrivning -4.000 -28.000 -21.000 -41.000 -31.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.027.000 -880.000 -1.272.000 -1.259.000 -938.000
Driftskostnader -5.658.000 -5.754.000 -7.806.000 -6.025.000 -6.516.000
Driftsresultat 65.000 -199.000 646.000 229.000 62.000
Finansinntekter 15.000 4.000 3.000 2.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -4.000
Finans 15.000 4.000 3.000 2.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 60.000 -151.000 487.000 165.000 46.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 33.000 53.000 0 48.000 114.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 36.000 0 28.000 49.000 89.000
Sum varige driftsmidler 36.000 0 28.000 49.000 89.000
Sum finansielle anleggsmidler 84.000 84.000 16.000 16.000 16.000
Sum anleggsmidler 153.000 137.000 44.000 112.000 219.000
Varebeholdning 27.000 121.000 121.000 121.000 121.000
Kundefordringer 188.000 113.000 181.000 757.000 177.000
Andre fordringer 124.000 67.000 39.000 14.000 110.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.328.000 1.074.000 1.569.000 545.000 179.000
Sum omløpsmidler 1.667.000 1.374.000 1.911.000 1.437.000 587.000
Sum eiendeler 1.820.000 1.511.000 1.955.000 1.549.000 806.000
Sum opptjent egenkapital 904.000 844.000 997.000 509.000 345.000
Sum egenkapital 1.004.000 944.000 1.097.000 609.000 445.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 21.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 21.000 0 0
Leverandørgjeld -26.000 26.000 79.000 111.000 25.000
Betalbar skatt 0 0 93.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 294.000 82.000 176.000 170.000 90.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 548.000 460.000 489.000 659.000 246.000
Sum kortsiktig gjeld 816.000 567.000 837.000 939.000 361.000
Sum gjeld og egenkapital 1.820.000 1.511.000 1.955.000 1.548.000 806.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 851.000 807.000 1.074.000 498.000 226.000
Likviditetsgrad 1 2 2.4 2.3 1.5 1.6
Likviditetsgrad 2 2 2.2 2.1 1.5 1.3
Soliditet 55.2 62.5 56.1 39.3 55.2
Resultatgrad 1.1 -3.6 7.6 3.7 0.9
Rentedekningsgrad 16.8
Gjeldsgrad 0.8 0.6 0.8 1.5 0.8
Total kapitalrentabilitet 4.4 -12.9 33.2 14.9 8.3
Signatur
10.10.2012
STEINAR VIKAN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex