Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ramme Fjordhotell As
Juridisk navn:  Ramme Fjordhotell As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Romsdalsgata 9 Rammeveien 90 Fax:
6415 Molde 1545 Hvitsten
Fylke: Kommune:
Viken Vestby
Org.nr: 919185562
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/18/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-541.54%
Egenkapital  
  
-1358.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 414.000 0
Resultat: -417.000 -65.000
Egenkapital: -350.000 -24.000
Regnskap for  Ramme Fjordhotell As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 414.000 0
Driftskostnader -811.000 -64.000
Driftsresultat -397.000 -64.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -20.000 0
Finans -20.000 0
Resultat før skatt -417.000 -65.000
Skattekostnad 91.000 16.000
Årsresultat -326.000 -48.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 107.000 16.000
Sum omløpsmidler 224.000 13.000
Sum eiendeler 331.000 29.000
Sum opptjent egenkapital -375.000 -48.000
Sum egenkapital -350.000 -24.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 681.000 53.000
Sum gjeld og egenkapital 330.000 29.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 414.000 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 414.000 0
Varekostnad -17.000 0
Lønninger -687.000 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -107.000 -64.000
Driftskostnader -811.000 -64.000
Driftsresultat -397.000 -64.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -20.000 0
Finans -20.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -326.000 -48.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 107.000 16.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 107.000 16.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 173.000 0
Andre fordringer 2.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 49.000 13.000
Sum omløpsmidler 224.000 13.000
Sum eiendeler 331.000 29.000
Sum opptjent egenkapital -375.000 -48.000
Sum egenkapital -350.000 -24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 520.000 53.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 6.000 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 84.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 71.000 0
Sum kortsiktig gjeld 681.000 53.000
Sum gjeld og egenkapital 330.000 29.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -457.000 -40.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.2
Likviditetsgrad 2 0.3 0.2
Soliditet -105.7 -82.8
Resultatgrad -95.9
Rentedekningsgrad -19.9
Gjeldsgrad -1.9 -2.2
Total kapitalrentabilitet -119.9 -220.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex