Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rammestiftelsen For Kunst, Kultur Og Natur
Juridisk navn:  Rammestiftelsen For Kunst, Kultur Og Natur
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Rammeveien 90 Rammeveien 90 Fax:
1545 Hvitsten 1545 Hvitsten
Fylke: Kommune:
Viken Vestby
Org.nr: 913449487
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/31/2014
Foretakstype: STI
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
55.07%
Resultat  
  
82.59%
Egenkapital  
  
154.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 20.655.000 13.320.000 4.580.000 2.431.000 1.820.000
Resultat: 16.194.000 8.869.000 1.367.000 -238.000 299.000
Egenkapital: 26.691.000 10.497.000 1.628.000 261.000 499.000
Regnskap for  Rammestiftelsen For Kunst, Kultur Og Natur
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 20.655.000 13.320.000 4.580.000 2.431.000 1.820.000
Driftskostnader -4.579.000 -4.492.000 -3.218.000 -2.670.000 -1.524.000
Driftsresultat 16.077.000 8.829.000 1.362.000 -239.000 296.000
Finansinntekter 117.000 40.000 5.000 1.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 117.000 40.000 5.000 1.000 4.000
Resultat før skatt 16.194.000 8.869.000 1.367.000 -238.000 299.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 16.194.000 8.869.000 1.367.000 -238.000 299.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 114.000 53.000 69.000 31.000 0
Sum omløpsmidler 33.236.000 10.915.000 1.870.000 1.031.000 566.000
Sum eiendeler 33.350.000 10.968.000 1.939.000 1.062.000 566.000
Sum opptjent egenkapital 26.491.000 10.297.000 1.428.000 61.000 299.000
Sum egenkapital 26.691.000 10.497.000 1.628.000 261.000 499.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.660.000 471.000 311.000 801.000 66.000
Sum gjeld og egenkapital 33.351.000 10.968.000 1.939.000 1.062.000 565.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 655.000 670.000 0 0 0
Andre inntekter 20.000.000 12.650.000 4.580.000 2.431.000 1.820.000
Driftsinntekter 20.655.000 13.320.000 4.580.000 2.431.000 1.820.000
Varekostnad -76.000 0 0 0 0
Lønninger -721.000 -880.000 -1.047.000 -421.000 0
Avskrivning -19.000 -17.000 -14.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.763.000 -3.595.000 -2.157.000 -2.249.000 -1.524.000
Driftskostnader -4.579.000 -4.492.000 -3.218.000 -2.670.000 -1.524.000
Driftsresultat 16.077.000 8.829.000 1.362.000 -239.000 296.000
Finansinntekter 117.000 40.000 5.000 1.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 117.000 40.000 5.000 1.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 16.194.000 8.869.000 1.367.000 -238.000 299.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 114.000 53.000 69.000 31.000 0
Sum varige driftsmidler 114.000 53.000 69.000 31.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 114.000 53.000 69.000 31.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 910.000 0 0 0 0
Andre fordringer 3.209.000 2.949.000 1.418.000 907.000 362.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 29.118.000 7.966.000 453.000 124.000 204.000
Sum omløpsmidler 33.236.000 10.915.000 1.870.000 1.031.000 566.000
Sum eiendeler 33.350.000 10.968.000 1.939.000 1.062.000 566.000
Sum opptjent egenkapital 26.491.000 10.297.000 1.428.000 61.000 299.000
Sum egenkapital 26.691.000 10.497.000 1.628.000 261.000 499.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 469.000 349.000 36.000 309.000 66.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 63.000 50.000 65.000 37.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.127.000 72.000 211.000 455.000 0
Sum kortsiktig gjeld 6.660.000 471.000 311.000 801.000 66.000
Sum gjeld og egenkapital 33.351.000 10.968.000 1.939.000 1.062.000 565.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 26.576.000 10.444.000 1.559.000 230.000 500.000
Likviditetsgrad 1 5 23.2 6 1.3 8.6
Likviditetsgrad 2 5 23.2 6 1.3 8.6
Soliditet 8 95.7 8 24.6 88.3
Resultatgrad 77.8 66.3 29.7 -9.8 16.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0 0.2 3.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 48.6 80.9 70.5 -22.4 53.1
Signatur
15.05.2014
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex