Ramsøy AS
Juridisk navn:  Ramsøy AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61248030
Løkkegata 16 Løkkegata 16 Fax: 61248031
2615 Lillehammer 2615 Lillehammer
Fylke: Kommune:
Innlandet Lillehammer
Org.nr: 979125321
Aksjekapital: 680.000 NOK
Antall ansatte: 47
Etableringsdato: 7/1/1997 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
14.18%
Resultat  
  
-8.9%
Egenkapital  
  
25.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 94.621.000 82.868.000 61.712.000 46.492.000 38.374.000
Resultat: 10.654.000 11.695.000 8.986.000 4.467.000 1.207.000
Egenkapital: 7.237.000 5.749.000 4.889.000 5.176.000 5.967.000
Regnskap for  Ramsøy AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 94.621.000 82.868.000 61.712.000 46.492.000 38.374.000
Driftskostnader -84.082.000 -71.270.000 -52.764.000 -41.998.000 -37.211.000
Driftsresultat 10.539.000 11.597.000 8.948.000 4.495.000 1.163.000
Finansinntekter 133.000 108.000 65.000 34.000 68.000
Finanskostnader -18.000 -10.000 -27.000 -61.000 -23.000
Finans 115.000 98.000 38.000 -27.000 45.000
Resultat før skatt 10.654.000 11.695.000 8.986.000 4.467.000 1.207.000
Skattekostnad -2.466.000 -2.835.000 -2.273.000 -1.258.000 -334.000
Årsresultat 8.188.000 8.860.000 6.713.000 3.209.000 873.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 544.000 439.000 978.000 1.590.000 1.828.000
Sum omløpsmidler 35.186.000 32.535.000 24.671.000 18.161.000 13.794.000
Sum eiendeler 35.730.000 32.974.000 25.649.000 19.751.000 15.622.000
Sum opptjent egenkapital 6.557.000 5.069.000 4.209.000 4.496.000 5.287.000
Sum egenkapital 7.237.000 5.749.000 4.889.000 5.176.000 5.967.000
Sum langsiktig gjeld 0 7.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 28.493.000 27.217.000 20.760.000 14.574.000 9.655.000
Sum gjeld og egenkapital 35.730.000 32.973.000 25.649.000 19.750.000 15.622.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 94.607.000 82.868.000 61.612.000 46.408.000 38.312.000
Andre inntekter 14.000 0 100.000 84.000 62.000
Driftsinntekter 94.621.000 82.868.000 61.712.000 46.492.000 38.374.000
Varekostnad -40.805.000 -36.456.000 -25.817.000 -20.597.000 -17.852.000
Lønninger -32.161.000 -25.527.000 -19.209.000 -14.710.000 -14.173.000
Avskrivning -271.000 -294.000 -350.000 -448.000 -487.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.845.000 -8.993.000 -7.388.000 -6.243.000 -4.699.000
Driftskostnader -84.082.000 -71.270.000 -52.764.000 -41.998.000 -37.211.000
Driftsresultat 10.539.000 11.597.000 8.948.000 4.495.000 1.163.000
Finansinntekter 133.000 108.000 65.000 34.000 68.000
Finanskostnader -18.000 -10.000 -27.000 -61.000 -23.000
Finans 115.000 98.000 38.000 -27.000 45.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -6.700.000 -8.000.000 -7.000.000 -4.000.000 -500.000
Årsresultat 8.188.000 8.860.000 6.713.000 3.209.000 873.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 108.000 192.000 528.000 749.000 555.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 366.000 178.000 367.000 722.000 1.046.000
Sum varige driftsmidler 366.000 178.000 367.000 722.000 1.046.000
Sum finansielle anleggsmidler 69.000 69.000 83.000 119.000 227.000
Sum anleggsmidler 544.000 439.000 978.000 1.590.000 1.828.000
Varebeholdning 5.790.000 4.695.000 3.586.000 2.648.000 3.079.000
Kundefordringer 14.084.000 10.254.000 8.913.000 4.846.000 7.548.000
Andre fordringer 7.654.000 2.802.000 1.867.000 1.042.000 811.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.658.000 14.784.000 10.305.000 9.625.000 2.356.000
Sum omløpsmidler 35.186.000 32.535.000 24.671.000 18.161.000 13.794.000
Sum eiendeler 35.730.000 32.974.000 25.649.000 19.751.000 15.622.000
Sum opptjent egenkapital 6.557.000 5.069.000 4.209.000 4.496.000 5.287.000
Sum egenkapital 7.237.000 5.749.000 4.889.000 5.176.000 5.967.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 7.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 7.000 0 0 0
Leverandørgjeld 4.638.000 3.242.000 2.771.000 1.985.000 2.892.000
Betalbar skatt 2.494.000 2.597.000 2.157.000 1.479.000 495.000
Skyldig offentlige avgifter 4.922.000 4.466.000 3.712.000 2.576.000 2.113.000
Utbytte -6.700.000 -8.000.000 -7.000.000 -4.000.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 9.739.000 8.912.000 5.120.000 4.534.000 3.655.000
Sum kortsiktig gjeld 28.493.000 27.217.000 20.760.000 14.574.000 9.655.000
Sum gjeld og egenkapital 35.730.000 32.973.000 25.649.000 19.750.000 15.622.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.693.000 5.318.000 3.911.000 3.587.000 4.139.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1 1.2 1.4
Likviditetsgrad 2 1 1 1 1.1 1.2
Soliditet 20.3 17.4 19.1 26.2 38.2
Resultatgrad 11.1 1 14.5 9.7 3.0
Rentedekningsgrad 585.5 1159.7 331.4 74.2 53.5
Gjeldsgrad 3.9 4.7 4.2 2.8 1.6
Total kapitalrentabilitet 29.9 35.5 35.1 22.9 7.9
Signatur
13.09.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
13.09.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex