Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ramsrud As
Juridisk navn:  Ramsrud As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Østsida 234 Østsida 234 Fax:
3622 Svene 3622 Svene
Fylke: Kommune:
Viken Flesberg
Org.nr: 917396914
Aksjekapital: 60.000 NOK
Etableringsdato: 4/20/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Flesberg Regnskapskontor Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-74.49%
Resultat  
  
-98.42%
Egenkapital  
  
-11.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 87.000 341.000 606.000
Resultat: 5.000 317.000 230.000
Egenkapital: 1.252.000 1.413.000 1.175.000
Regnskap for  Ramsrud As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 87.000 341.000 606.000
Driftskostnader -91.000 -33.000 -375.000
Driftsresultat -4.000 308.000 230.000
Finansinntekter 9.000 9.000 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 9.000 9.000 0
Resultat før skatt 5.000 317.000 230.000
Skattekostnad -1.000 -79.000 -55.000
Årsresultat 4.000 238.000 175.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 374.000 374.000 374.000
Sum omløpsmidler 881.000 1.174.000 1.237.000
Sum eiendeler 1.255.000 1.548.000 1.611.000
Sum opptjent egenkapital 252.000 413.000 175.000
Sum egenkapital 1.252.000 1.413.000 1.175.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000 135.000 436.000
Sum gjeld og egenkapital 1.255.000 1.548.000 1.611.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 87.000 341.000 563.000
Andre inntekter 0 0 43.000
Driftsinntekter 87.000 341.000 606.000
Varekostnad -80.000 0 -57.000
Lønninger 0 0 -285.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -11.000 -33.000 -33.000
Driftskostnader -91.000 -33.000 -375.000
Driftsresultat -4.000 308.000 230.000
Finansinntekter 9.000 9.000 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 9.000 9.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -165.000 0 0
Årsresultat 4.000 238.000 175.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 374.000 374.000 374.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 374.000 374.000 374.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 374.000 374.000 374.000
Varebeholdning 0 12.000 0
Kundefordringer 556.000 813.000 627.000
Andre fordringer 296.000 287.000 278.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 29.000 62.000 332.000
Sum omløpsmidler 881.000 1.174.000 1.237.000
Sum eiendeler 1.255.000 1.548.000 1.611.000
Sum opptjent egenkapital 252.000 413.000 175.000
Sum egenkapital 1.252.000 1.413.000 1.175.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 15.000 10.000
Betalbar skatt 1.000 79.000 55.000
Skyldig offentlige avgifter 2.000 78.000 154.000
Utbytte -165.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 -37.000 217.000
Sum kortsiktig gjeld 3.000 135.000 436.000
Sum gjeld og egenkapital 1.255.000 1.548.000 1.611.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 878.000 1.039.000 801.000
Likviditetsgrad 1 293.7 8.7 2.8
Likviditetsgrad 2 293.7 8.6 2.8
Soliditet 99.8 91.3 72.9
Resultatgrad -4.6 90.3 3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.1 0.4
Total kapitalrentabilitet 0.4 20.5 14.3
Signatur
07.07.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex