Ramsvik Frisør Stord AS
Juridisk navn:  Ramsvik Frisør Stord AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53410467
Postboks 69 Borggata 21 Fax:
5401 Stord 5417 Stord
Fylke: Kommune: Hjemmeside
Hordaland Stord
Org.nr: 993476595
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 12/16/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Ola Trygge Gimnes
Regnskapsfører: Økonomikontoret Voss As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.05%
Resultat  
  
472.09%
Egenkapital  
  
117.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011 2010 2009
Omsetning: 3.210.000 3.027.000 2.665.000 2.421.000
Resultat: 160.000 -43.000 26.000 14.000
Egenkapital: 213.000 98.000 130.000 111.000
Regnskap for  Ramsvik Frisør Stord AS
Resultat 2012 2011 2010 2009
Driftsinntekter 3.210.000 3.027.000 2.665.000 2.421.000
Driftskostnader -3.049.000 -3.063.000 -2.629.000 -2.393.000
Driftsresultat 162.000 -37.000 37.000 29.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000
Finanskostnader -2.000 -7.000 -11.000 -16.000
Finans -2.000 -7.000 -11.000 -15.000
Resultat før skatt 160.000 -43.000 26.000 14.000
Skattekostnad -45.000 12.000 -7.000 -3.000
Årsresultat 115.000 -32.000 19.000 11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 35.000 64.000 78.000 102.000
Sum omløpsmidler 593.000 448.000 515.000 483.000
Sum eiendeler 628.000 512.000 593.000 585.000
Sum opptjent egenkapital 113.000 -2.000 30.000
Sum egenkapital 213.000 98.000 130.000 111.000
Sum langsiktig gjeld 0 35.000 102.000 162.000
Sum kortsiktig gjeld 414.000 379.000 362.000 312.000
Sum gjeld og egenkapital 627.000 512.000 594.000 585.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.210.000 3.027.000 2.665.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 3.210.000 3.027.000 2.665.000 2.421.000
Varekostnad -547.000 -561.000 -456.000 -405.000
Lønninger -1.690.000 -1.703.000 -1.352.000 -1.199.000
Avskrivning -24.000 -24.000 -24.000 -24.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -788.000 -775.000 -797.000 -765.000
Driftskostnader -3.049.000 -3.063.000 -2.629.000 -2.393.000
Driftsresultat 162.000 -37.000 37.000 29.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000
Finanskostnader -2.000 -7.000 -11.000 -16.000
Finans -2.000 -7.000 -11.000 -15.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 115.000 -32.000 19.000 11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.000 10.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 31.000 55.000 78.000
Sum varige driftsmidler 31.000 55.000 78.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 35.000 64.000 78.000 102.000
Varebeholdning 236.000 194.000 195.000 161.000
Kundefordringer 8.000 7.000 0 0
Andre fordringer 59.000 90.000 29.000 40.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 290.000 157.000 291.000 282.000
Sum omløpsmidler 593.000 448.000 515.000 483.000
Sum eiendeler 628.000 512.000 593.000 585.000
Sum opptjent egenkapital 113.000 -2.000 30.000
Sum egenkapital 213.000 98.000 130.000 111.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 35.000 102.000 162.000
Leverandørgjeld 32.000 26.000 42.000 41.000
Betalbar skatt 39.000 0 8.000 0
Skyldig offentlige avgifter 204.000 189.000 178.000 158.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 138.000 164.000 134.000 114.000
Sum kortsiktig gjeld 414.000 379.000 362.000 312.000
Sum gjeld og egenkapital 627.000 512.000 594.000 585.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 179.000 69.000 153.000 171.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.2 1.4 1.5
Likviditetsgrad 2 0.9 0.7 0.9 1.1
Soliditet 34.0 19.1 21.9 19.0
Resultatgrad 5.0 -1.2 1.4 1.2
Rentedekningsgrad 81.0 -5.3 3.4 1.9
Gjeldsgrad 1.9 4.2 3.6 4.3
Total kapitalrentabilitet 25.8 -7.2 6.2 5.1
Signatur
09.01.2009
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP. DAGLIG LEDER OG STYRETS
LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
21.05.2014
PROKURA
DAVIDSEN KRISTIN BLYTT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Auditor Notes for 2010
Normal beretning
Send e-post Lukk
Ramsvik Frisør Stord AS
Velkommen til Ramsvik Frisør Stord As.
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex