Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ramsvik Frisør Stord AS
Juridisk navn:  Ramsvik Frisør Stord AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53410467
Postboks 69 Nattrutekaien 6 Fax:
5401 Stord 5411 Stord
Fylke: Kommune:
Hordaland Stord
Org.nr: 993476595
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 16.12.2008
Foretakstype: AS
Revisor: Olstad As
Regnskapsfører: Økonomikontoret Voss As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3,63%
Resultat  
  
-17500%
Egenkapital  
  
-113,79%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2014 2013 2012
Omsetning: 3.823.000 3.967.000 4.142.000 3.757.000 3.210.000
Resultat: -348.000 2.000 -133.000 162.000 160.000
Egenkapital: -32.000 232.000 231.000 329.000 213.000
Regnskap for  Ramsvik Frisør Stord AS
Resultat 2016 2015 2014 2013 2012
Driftsinntekter 3.823.000 3.967.000 4.142.000 3.757.000 3.210.000
Driftskostnader -4.077.000 -3.869.000 -4.181.000 -3.585.000 -3.049.000
Driftsresultat -255.000 98.000 -38.000 173.000 162.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 1.000 0
Finanskostnader -95.000 -98.000 -97.000 -12.000 -2.000
Finans -93.000 -96.000 -95.000 -11.000 -2.000
Resultat før skatt -348.000 2.000 -133.000 162.000 160.000
Skattekostnad 84.000 0 35.000 -46.000 -45.000
Årsresultat -264.000 2.000 -98.000 116.000 115.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.542.000 1.691.000 1.694.000 1.629.000 35.000
Sum omløpsmidler 621.000 784.000 700.000 1.159.000 593.000
Sum eiendeler 2.163.000 2.475.000 2.394.000 2.788.000 628.000
Sum opptjent egenkapital -132.000 132.000 131.000 229.000 113.000
Sum egenkapital -32.000 232.000 231.000 329.000 213.000
Sum langsiktig gjeld 1.402.000 1.587.000 1.546.000 1.542.000 0
Sum kortsiktig gjeld 794.000 656.000 617.000 917.000 414.000
Sum gjeld og egenkapital 2.164.000 2.475.000 2.394.000 2.788.000 627.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.772.000 3.963.000 4.139.000 3.757.000 3.210.000
Andre inntekter 51.000 5.000 3.000 0 0
Driftsinntekter 3.823.000 3.967.000 4.142.000 3.757.000 3.210.000
Varekostnad -771.000 -652.000 -645.000 -539.000 -547.000
Lønninger -1.989.000 -1.899.000 -2.206.000 -1.952.000 -1.690.000
Avskrivning -225.000 -220.000 -209.000 -39.000 -24.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.092.000 -1.098.000 -1.121.000 -1.055.000 -788.000
Driftskostnader -4.077.000 -3.869.000 -4.181.000 -3.585.000 -3.049.000
Driftsresultat -255.000 98.000 -38.000 173.000 162.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 1.000 0
Finanskostnader -95.000 -98.000 -97.000 -12.000 -2.000
Finans -93.000 -96.000 -95.000 -11.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -264.000 2.000 -98.000 116.000 115.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 77.000 0 0 0 4.000
Fast eiendom 1.255.000 1.431.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 1.402.000 1.283.000 0
Driftsløsøre 191.000 240.000 292.000 346.000 31.000
Sum varige driftsmidler 1.446.000 1.671.000 1.694.000 1.629.000 31.000
Sum finansielle anleggsmidler 20.000 20.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.542.000 1.691.000 1.694.000 1.629.000 35.000
Varebeholdning 266.000 387.000 386.000 355.000 236.000
Kundefordringer 5.000 8.000 18.000 28.000 8.000
Andre fordringer 24.000 69.000 26.000 458.000 59.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 327.000 320.000 270.000 318.000 290.000
Sum omløpsmidler 621.000 784.000 700.000 1.159.000 593.000
Sum eiendeler 2.163.000 2.475.000 2.394.000 2.788.000 628.000
Sum opptjent egenkapital -132.000 132.000 131.000 229.000 113.000
Sum egenkapital -32.000 232.000 231.000 329.000 213.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 7.000 7.000 42.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.402.000 1.587.000 1.546.000 1.542.000 0
Leverandørgjeld 50.000 13.000 91.000 547.000 32.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 39.000
Skyldig offentlige avgifter 275.000 205.000 235.000 125.000 204.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 469.000 439.000 290.000 246.000 138.000
Sum kortsiktig gjeld 794.000 656.000 617.000 917.000 414.000
Sum gjeld og egenkapital 2.164.000 2.475.000 2.394.000 2.788.000 627.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -173.000 128.000 83.000 242.000 179.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.2 1.1 1.3 1.4
Likviditetsgrad 2 0.4 0.7 0.6 0.9 0.9
Soliditet -1.5 9.4 9.6 11.8 34.0
Resultatgrad -6.7 2.5 -0.9 4.6 5.0
Rentedekningsgrad -2.7 1.0 -0.4 14.5 81.0
Gjeldsgrad -68.6 9.7 9.4 7.5 1.9
Total kapitalrentabilitet -11.7 4.0 -1.5 6.2 25.8
Signatur
19.08.2014
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
SIGNATUR
DAVIDSEN KRISTIN BLYTT
Prokurister
21.05.2014
PROKURA
DAVIDSEN KRISTIN BLYTT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex