Ramsvik Frisør Stord AS
Juridisk navn:  Ramsvik Frisør Stord AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53410467
Postboks 69 Borggata 21 Fax:
5401 Stord 5417 Stord
Fylke: Kommune: Hjemmeside
Hordaland Stord
Org.nr: 993476595
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 12/16/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsselskapet Olstad & Co AS
Regnskapsfører: Økonomikontoret Voss As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.25%
Resultat  
  
-182.1%
Egenkapital  
  
-29.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2014 2013 2012 2011 2010
Omsetning: 4.142.000 3.757.000 3.210.000 3.027.000 2.665.000
Resultat: -133.000 162.000 160.000 -43.000 26.000
Egenkapital: 231.000 329.000 213.000 98.000 130.000
Regnskap for  Ramsvik Frisør Stord AS
Resultat 2014 2013 2012 2011 2010
Driftsinntekter 4.142.000 3.757.000 3.210.000 3.027.000 2.665.000
Driftskostnader -4.181.000 -3.585.000 -3.049.000 -3.063.000 -2.629.000
Driftsresultat -38.000 173.000 162.000 -37.000 37.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader -97.000 -12.000 -2.000 -7.000 -11.000
Finans -95.000 -11.000 -2.000 -7.000 -11.000
Resultat før skatt -133.000 162.000 160.000 -43.000 26.000
Skattekostnad 35.000 -46.000 -45.000 12.000 -7.000
Årsresultat -98.000 116.000 115.000 -32.000 19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.694.000 1.629.000 35.000 64.000 78.000
Sum omløpsmidler 700.000 1.159.000 593.000 448.000 515.000
Sum eiendeler 2.394.000 2.788.000 628.000 512.000 593.000
Sum opptjent egenkapital 131.000 229.000 113.000 -2.000 30.000
Sum egenkapital 231.000 329.000 213.000 98.000 130.000
Sum langsiktig gjeld 1.546.000 1.542.000 0 35.000 102.000
Sum kortsiktig gjeld 617.000 917.000 414.000 379.000 362.000
Sum gjeld og egenkapital 2.394.000 2.788.000 627.000 512.000 594.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.139.000 3.757.000 3.210.000 3.027.000 2.665.000
Andre inntekter 3.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.142.000 3.757.000 3.210.000 3.027.000 2.665.000
Varekostnad -645.000 -539.000 -547.000 -561.000 -456.000
Lønninger -2.206.000 -1.952.000 -1.690.000 -1.703.000 -1.352.000
Avskrivning -209.000 -39.000 -24.000 -24.000 -24.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.121.000 -1.055.000 -788.000 -775.000 -797.000
Driftskostnader -4.181.000 -3.585.000 -3.049.000 -3.063.000 -2.629.000
Driftsresultat -38.000 173.000 162.000 -37.000 37.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader -97.000 -12.000 -2.000 -7.000 -11.000
Finans -95.000 -11.000 -2.000 -7.000 -11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -98.000 116.000 115.000 -32.000 19.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 4.000 10.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.402.000 1.283.000 0 0 0
Driftsløsøre 292.000 346.000 31.000 55.000 78.000
Sum varige driftsmidler 1.694.000 1.629.000 31.000 55.000 78.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.694.000 1.629.000 35.000 64.000 78.000
Varebeholdning 386.000 355.000 236.000 194.000 195.000
Kundefordringer 18.000 28.000 8.000 7.000 0
Andre fordringer 26.000 458.000 59.000 90.000 29.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 270.000 318.000 290.000 157.000 291.000
Sum omløpsmidler 700.000 1.159.000 593.000 448.000 515.000
Sum eiendeler 2.394.000 2.788.000 628.000 512.000 593.000
Sum opptjent egenkapital 131.000 229.000 113.000 -2.000 30.000
Sum egenkapital 231.000 329.000 213.000 98.000 130.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.000 42.000 0 0 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.546.000 1.542.000 0 35.000 102.000
Leverandørgjeld 91.000 547.000 32.000 26.000 42.000
Betalbar skatt 0 0 39.000 0 8.000
Skyldig offentlige avgifter 235.000 125.000 204.000 189.000 178.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 290.000 246.000 138.000 164.000 134.000
Sum kortsiktig gjeld 617.000 917.000 414.000 379.000 362.000
Sum gjeld og egenkapital 2.394.000 2.788.000 627.000 512.000 594.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 83.000 242.000 179.000 69.000 153.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.3 1.4 1.2 1.4
Likviditetsgrad 2 0.6 0.9 0.9 0.7 0.9
Soliditet 9.6 11.8 34.0 19.1 21.9
Resultatgrad -0.9 4.6 5.0 -1.2 1.4
Rentedekningsgrad -0.4 14.5 81.0 -5.3 3.4
Gjeldsgrad 9.4 7.5 1.9 4.2 3.6
Total kapitalrentabilitet -1.5 6.2 25.8 -7.2 6.2
Signatur
19.08.2014
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
SIGNATUR
DAVIDSEN KRISTIN BLYTT
Prokurister
21.05.2014
PROKURA
DAVIDSEN KRISTIN BLYTT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Send e-post Lukk
Ramsvik Frisør Stord AS
Velkommen til Ramsvik Frisør Stord As.
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex