Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rana Kommunes Boligstiftelse
Juridisk navn:  Rana Kommunes Boligstiftelse
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75145000
Postboks 1013 Rådhusplassen 2 Fax: 75145001
8602 Mo I Rana 8622 Mo I Rana
Fylke: Kommune:
Nordland Rana
Org.nr: 951019909
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 6/28/1988
Foretakstype: STI
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Mobo Helgeland Bbl
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.55%
Resultat  
  
19.71%
Egenkapital  
  
9.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.098.000 3.179.000 2.655.000 2.525.000 2.461.000
Resultat: 1.172.000 979.000 1.068.000 1.133.000 885.000
Egenkapital: 14.074.000 12.902.000 11.923.000 10.855.000 9.723.000
Regnskap for  Rana Kommunes Boligstiftelse
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.098.000 3.179.000 2.655.000 2.525.000 2.461.000
Driftskostnader -1.697.000 -1.947.000 -1.304.000 -1.091.000 -1.243.000
Driftsresultat 1.401.000 1.231.000 1.350.000 1.434.000 1.218.000
Finansinntekter 34.000 35.000 25.000 28.000 32.000
Finanskostnader -262.000 -287.000 -306.000 -329.000 -365.000
Finans -228.000 -252.000 -281.000 -301.000 -333.000
Resultat før skatt 1.172.000 979.000 1.068.000 1.133.000 885.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.172.000 979.000 1.068.000 1.133.000 885.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.349.000 19.349.000 19.349.000 19.349.000 19.349.000
Sum omløpsmidler 2.658.000 2.175.000 5.154.000 1.551.000 1.198.000
Sum eiendeler 22.007.000 21.524.000 24.503.000 20.900.000 20.547.000
Sum opptjent egenkapital 14.074.000 12.902.000 11.923.000 10.855.000 9.723.000
Sum egenkapital 14.074.000 12.902.000 11.923.000 10.855.000 9.723.000
Sum langsiktig gjeld 7.261.000 7.959.000 8.650.000 9.622.000 10.311.000
Sum kortsiktig gjeld 472.000 463.000 3.730.000 223.000 313.000
Sum gjeld og egenkapital 22.007.000 21.524.000 24.503.000 20.900.000 20.547.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 3.098.000 3.179.000 2.655.000 2.525.000 2.461.000
Driftsinntekter 3.098.000 3.179.000 2.655.000 2.525.000 2.461.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -2.000 -2.000 -2.000 -6.000 -27.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.695.000 -1.945.000 -1.302.000 -1.085.000 -1.216.000
Driftskostnader -1.697.000 -1.947.000 -1.304.000 -1.091.000 -1.243.000
Driftsresultat 1.401.000 1.231.000 1.350.000 1.434.000 1.218.000
Finansinntekter 34.000 35.000 25.000 28.000 32.000
Finanskostnader -262.000 -287.000 -306.000 -329.000 -365.000
Finans -228.000 -252.000 -281.000 -301.000 -333.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.172.000 979.000 1.068.000 1.133.000 885.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 19.349.000 19.349.000 19.349.000 19.349.000 19.349.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 19.349.000 19.349.000 19.349.000 19.349.000 19.349.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 19.349.000 19.349.000 19.349.000 19.349.000 19.349.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 258.000 329.000 218.000 94.000 191.000
Andre fordringer 0 43.000 1.354.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.400.000 1.804.000 3.582.000 1.457.000 1.007.000
Sum omløpsmidler 2.658.000 2.175.000 5.154.000 1.551.000 1.198.000
Sum eiendeler 22.007.000 21.524.000 24.503.000 20.900.000 20.547.000
Sum opptjent egenkapital 14.074.000 12.902.000 11.923.000 10.855.000 9.723.000
Sum egenkapital 14.074.000 12.902.000 11.923.000 10.855.000 9.723.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.261.000 7.959.000 8.650.000 9.622.000 10.311.000
Leverandørgjeld 211.000 161.000 3.418.000 132.000 271.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 4.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 261.000 302.000 312.000 92.000 38.000
Sum kortsiktig gjeld 472.000 463.000 3.730.000 223.000 313.000
Sum gjeld og egenkapital 22.007.000 21.524.000 24.503.000 20.900.000 20.547.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.186.000 1.712.000 1.424.000 1.328.000 885.000
Likviditetsgrad 1 5.6 4.7 1.4 7.0 3.8
Likviditetsgrad 2 5.6 4.7 1.4 7.0 3.9
Soliditet 64.5 60.5 49.1 52.4 47.8
Resultatgrad 45.2 38.7 50.8 56.8 49.5
Rentedekningsgrad 5.3 4.3 4.4 4.4 3.4
Gjeldsgrad 0.5 0.7 1 0.9 1.1
Total kapitalrentabilitet 6.6 5.9 5.7 7.1 6.1
Signatur
26.04.2016
STYRETS LEDER.
Prokurister
26.04.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex