Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ranheimsfjæra Utbyggingsselskap Ii As
Juridisk navn:  Ranheimsfjæra Utbyggingsselskap Ii As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 6033 -Torgard Brattørkaia 17A Fax:
7434 Trondheim 7010 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 816169682
Aksjekapital: 402.000 NOK
Etableringsdato: 9/1/2015 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-38.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -761.000 0 0 -10.000 0
Egenkapital: 1.231.000 1.992.000 1.992.000 1.992.000 30.000
Regnskap for  Ranheimsfjæra Utbyggingsselskap Ii As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -761.000 0 0 -10.000 0
Driftsresultat -761.000 0 0 -10.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -761.000 0 0 -10.000 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -761.000 0 0 -10.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 38.450.000 28.274.000 28.477.000 27.025.000 30.000
Sum eiendeler 38.450.000 28.274.000 28.477.000 27.025.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -771.000 -10.000 -10.000 -10.000 0
Sum egenkapital 1.231.000 1.992.000 1.992.000 1.992.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 36.602.000 25.912.000 25.459.000 25.033.000 0
Sum kortsiktig gjeld 617.000 369.000 1.026.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 38.450.000 28.273.000 28.477.000 27.025.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -761.000 0 0 -10.000 0
Driftskostnader -761.000 0 0 -10.000 0
Driftsresultat -761.000 0 0 -10.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -761.000 0 0 -10.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 36.757.000 25.773.000 20.752.000 17.823.000 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.693.000 2.500.000 7.725.000 9.202.000 30.000
Sum omløpsmidler 38.450.000 28.274.000 28.477.000 27.025.000 30.000
Sum eiendeler 38.450.000 28.274.000 28.477.000 27.025.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -771.000 -10.000 -10.000 -10.000 0
Sum egenkapital 1.231.000 1.992.000 1.992.000 1.992.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 36.602.000 25.912.000 25.459.000 25.033.000 0
Leverandørgjeld 338.000 0 299.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 280.000 369.000 727.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 617.000 369.000 1.026.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 38.450.000 28.273.000 28.477.000 27.025.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 37.833.000 27.905.000 27.451.000 27.025.000 30.000
Likviditetsgrad 1 62. 76. 27.
Likviditetsgrad 2 2.7 6.8 7.5 0 0.0
Soliditet 3.2 7 7 7.4 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 30.2 13.2 13.3 12.6 0.0
Total kapitalrentabilitet 0 0 0.0
Signatur
05.03.2020
SIGNATUR I FELLESSKAP
SOLLIE KARI
SIGNATUR I FELLESSKAP
SVENDSEN HENNING MARTIN
SIGNATUR I FELLESSKAP
SVENDSEN BANG MAGNUS
SIGNATUR I FELLESSKAP
URKE STIG NARVE
Prokurister
06.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex