Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rasjonell Industri AS
Juridisk navn:  Rasjonell Industri AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70252299
Postboks 108 Dalsfjordvegen 25 Fax:
6239 Sykkylven 6133 Lauvstad
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Volda
Org.nr: 953636123
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/1/1989
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sr-Rekneskap As Sykkylven
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
87.5%
Egenkapital  
  
59.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 60.000 32.000 79.000 -408.000 -368.000
Egenkapital: -41.000 -101.000 -133.000 -212.000 196.000
Regnskap for  Rasjonell Industri AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -8.000 -10.000 -14.000 -11.000 -13.000
Driftsresultat -8.000 -10.000 -14.000 -11.000 -13.000
Finansinntekter 67.000 42.000 93.000 -398.000 -356.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 67.000 42.000 93.000 -398.000 -356.000
Resultat før skatt 60.000 32.000 79.000 -408.000 -368.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 60.000 32.000 79.000 -408.000 -368.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 640.000 581.000 550.000 471.000 884.000
Sum eiendeler 640.000 581.000 550.000 471.000 884.000
Sum opptjent egenkapital -141.000 -201.000 -233.000 -312.000 96.000
Sum egenkapital -41.000 -101.000 -133.000 -212.000 196.000
Sum langsiktig gjeld 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Sum kortsiktig gjeld 181.000 182.000 183.000 183.000 187.000
Sum gjeld og egenkapital 640.000 581.000 550.000 471.000 883.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -10.000 -14.000 -11.000 -13.000
Driftskostnader -8.000 -10.000 -14.000 -11.000 -13.000
Driftsresultat -8.000 -10.000 -14.000 -11.000 -13.000
Finansinntekter 67.000 42.000 93.000 -398.000 -356.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 67.000 42.000 93.000 -398.000 -356.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 60.000 32.000 79.000 -408.000 -368.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 2.000 2.000 0 0 0
Sum investeringer 511.000 452.000 410.000 318.000 715.000
Kasse, bank 85.000 85.000 97.000 111.000 126.000
Sum omløpsmidler 640.000 581.000 550.000 471.000 884.000
Sum eiendeler 640.000 581.000 550.000 471.000 884.000
Sum opptjent egenkapital -141.000 -201.000 -233.000 -312.000 96.000
Sum egenkapital -41.000 -101.000 -133.000 -212.000 196.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 181.000 182.000 183.000 183.000 187.000
Sum kortsiktig gjeld 181.000 182.000 183.000 183.000 187.000
Sum gjeld og egenkapital 640.000 581.000 550.000 471.000 883.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 459.000 399.000 367.000 288.000 697.000
Likviditetsgrad 1 3.5 3 3 2.6 4.7
Likviditetsgrad 2 3.3 3 2.8 2.4 4.5
Soliditet -6.4 -17.4 -24.2 -45.0 22.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -16.6 -6.8 -5.1 -3.2 3.5
Total kapitalrentabilitet 9.2 5.5 14.4 -86.8 -41.8
Signatur
21.11.2011
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex