Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rasooi Indisk Catering As
Juridisk navn:  Rasooi Indisk Catering As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kornstien 72 Gamleveien 88 Fax:
1479 Kurland 1461 Lørenskog
Fylke: Kommune:
Viken Lørenskog
Org.nr: 992712880
Aksjekapital: 190.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 5/23/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Inoxo Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-54.72%
Resultat  
  
92.44%
Egenkapital  
  
-2.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.193.000 2.635.000 3.922.000 2.534.000 1.936.000
Resultat: -44.000 -582.000 -1.500.000 1.044.000 54.000
Egenkapital: -1.929.000 -1.885.000 -1.302.000 216.000 232.000
Regnskap for  Rasooi Indisk Catering As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.193.000 2.635.000 3.922.000 2.534.000 1.936.000
Driftskostnader -1.238.000 -3.217.000 -5.424.000 -1.490.000 -1.880.000
Driftsresultat -44.000 -581.000 -1.502.000 1.045.000 56.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader 0 -2.000 0 -1.000 -2.000
Finans 0 -1.000 1.000 -1.000 -2.000
Resultat før skatt -44.000 -582.000 -1.500.000 1.044.000 54.000
Skattekostnad 0 0 -18.000 -295.000 -15.000
Årsresultat -44.000 -582.000 -1.518.000 749.000 40.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.000 19.000 24.000 29.000 37.000
Sum omløpsmidler 120.000 823.000 2.133.000 3.063.000 1.625.000
Sum eiendeler 135.000 842.000 2.157.000 3.092.000 1.662.000
Sum opptjent egenkapital -2.119.000 -2.075.000 -1.492.000 26.000 42.000
Sum egenkapital -1.929.000 -1.885.000 -1.302.000 216.000 232.000
Sum langsiktig gjeld 1.100.000 1.100.000 1.100.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 964.000 1.626.000 2.358.000 2.876.000 1.429.000
Sum gjeld og egenkapital 135.000 841.000 2.156.000 3.092.000 1.661.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.193.000 2.635.000 3.922.000 2.534.000 1.936.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.193.000 2.635.000 3.922.000 2.534.000 1.936.000
Varekostnad -24.000 -242.000 -802.000 -11.000 0
Lønninger -932.000 -1.993.000 -2.457.000 -1.177.000 -900.000
Avskrivning -4.000 -5.000 -6.000 -7.000 -9.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -278.000 -977.000 -2.159.000 -295.000 -971.000
Driftskostnader -1.238.000 -3.217.000 -5.424.000 -1.490.000 -1.880.000
Driftsresultat -44.000 -581.000 -1.502.000 1.045.000 56.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader 0 -2.000 0 -1.000 -2.000
Finans 0 -1.000 1.000 -1.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 -777.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -44.000 -582.000 -1.518.000 749.000 40.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 15.000 19.000 24.000 29.000 37.000
Sum varige driftsmidler 15.000 19.000 24.000 29.000 37.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 15.000 19.000 24.000 29.000 37.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 56.000 397.000 110.000 118.000 885.000
Andre fordringer 0 300.000 331.000 2.806.000 300.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 64.000 126.000 1.692.000 139.000 440.000
Sum omløpsmidler 120.000 823.000 2.133.000 3.063.000 1.625.000
Sum eiendeler 135.000 842.000 2.157.000 3.092.000 1.662.000
Sum opptjent egenkapital -2.119.000 -2.075.000 -1.492.000 26.000 42.000
Sum egenkapital -1.929.000 -1.885.000 -1.302.000 216.000 232.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 180.000
Sum langsiktig gjeld 1.100.000 1.100.000 1.100.000 0 0
Leverandørgjeld 63.000 75.000 12.000 0 -31.000
Betalbar skatt 0 0 18.000 0 15.000
Skyldig offentlige avgifter 117.000 207.000 127.000 64.000 87.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 784.000 1.344.000 2.201.000 2.812.000 1.179.000
Sum kortsiktig gjeld 964.000 1.626.000 2.358.000 2.876.000 1.429.000
Sum gjeld og egenkapital 135.000 841.000 2.156.000 3.092.000 1.661.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -844.000 -803.000 -225.000 187.000 196.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.5 0.9 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0.5 0.9 1.1 1.2
Soliditet -1428.9 -224.1 -60.4 7.0 14.0
Resultatgrad -3.7 -38.3 41.2 2.9
Rentedekningsgrad -290.5 1045.0 28.0
Gjeldsgrad -1.1 -1.4 -2.7 13.3 6.2
Total kapitalrentabilitet -32.6 -69.6 33.8 3.4
Signatur
02.10.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex