Rauland Byggtjeneste AS
Juridisk navn:  Rauland Byggtjeneste AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93443694
Ola Storengs veg 7 Austbøvegen 61 Fax:
3684 Notodden 3864 Rauland
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Vinje
Org.nr: 912451291
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 9/13/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Uglem Regnskap & Rådgivning
Utvikling:
Omsetning  
  
231.77%
Resultat  
  
827.27%
Egenkapital  
  
33.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.274.000 384.000 868.000 908.000 1.365.000
Resultat: 80.000 -11.000 100.000 69.000 97.000
Egenkapital: 253.000 189.000 199.000 128.000 102.000
Regnskap for  Rauland Byggtjeneste AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.274.000 384.000 868.000 908.000 1.365.000
Driftskostnader -1.194.000 -395.000 -766.000 -837.000 -1.266.000
Driftsresultat 80.000 -11.000 102.000 71.000 99.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -2.000 -2.000 -2.000
Finans 0 0 -2.000 -2.000 -2.000
Resultat før skatt 80.000 -11.000 100.000 69.000 97.000
Skattekostnad -16.000 0 -25.000 -19.000 -26.000
Årsresultat 64.000 -11.000 75.000 51.000 71.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 44.000 23.000 13.000 16.000 32.000
Sum omløpsmidler 527.000 259.000 445.000 483.000 430.000
Sum eiendeler 571.000 282.000 458.000 499.000 462.000
Sum opptjent egenkapital 223.000 159.000 169.000 98.000 72.000
Sum egenkapital 253.000 189.000 199.000 128.000 102.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 2.000
Sum kortsiktig gjeld 319.000 94.000 258.000 371.000 357.000
Sum gjeld og egenkapital 572.000 283.000 457.000 499.000 461.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.259.000 384.000 868.000 908.000 1.365.000
Andre inntekter 15.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.274.000 384.000 868.000 908.000 1.365.000
Varekostnad -666.000 -104.000 -322.000 -247.000 -625.000
Lønninger -368.000 -185.000 -328.000 -446.000 -546.000
Avskrivning -11.000 -19.000 -3.000 -16.000 -3.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -149.000 -87.000 -113.000 -128.000 -92.000
Driftskostnader -1.194.000 -395.000 -766.000 -837.000 -1.266.000
Driftsresultat 80.000 -11.000 102.000 71.000 99.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -2.000 -2.000 -2.000
Finans 0 0 -2.000 -2.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 64.000 -11.000 75.000 51.000 71.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 44.000 23.000 13.000 16.000 32.000
Sum varige driftsmidler 44.000 23.000 13.000 16.000 32.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 44.000 23.000 13.000 16.000 32.000
Varebeholdning 0 0 0 0 103.000
Kundefordringer 32.000 6.000 109.000 180.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 495.000 253.000 336.000 304.000 326.000
Sum omløpsmidler 527.000 259.000 445.000 483.000 430.000
Sum eiendeler 571.000 282.000 458.000 499.000 462.000
Sum opptjent egenkapital 223.000 159.000 169.000 98.000 72.000
Sum egenkapital 253.000 189.000 199.000 128.000 102.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 2.000
Leverandørgjeld 74.000 0 7.000 92.000 5.000
Betalbar skatt 16.000 0 25.000 19.000 24.000
Skyldig offentlige avgifter 156.000 62.000 147.000 189.000 173.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 72.000 32.000 79.000 71.000 155.000
Sum kortsiktig gjeld 319.000 94.000 258.000 371.000 357.000
Sum gjeld og egenkapital 572.000 283.000 457.000 499.000 461.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 208.000 165.000 187.000 112.000 73.000
Likviditetsgrad 1 1.7 2.8 1.7 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 1.7 2.8 1.7 1.4 1.0
Soliditet 44.2 66.8 43.5 25.7 22.1
Resultatgrad 6.3 -2.9 11.8 7.8 7.3
Rentedekningsgrad 5 35.5 49.5
Gjeldsgrad 1.3 0.5 1.3 2.9 3.5
Total kapitalrentabilitet 1 -3.9 22.3 14.2 21.5
Signatur
23.09.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.09.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex