Rauland Eiendom AS
Juridisk navn:  Rauland Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35063100
Toppvegen 2 Rauland Høgfjellshotell Fax:
2005 Rælingen 3864 Rauland
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Vinje
Org.nr: 986387390
Aksjekapital: 554.103 NOK
Etableringsdato: 12/19/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Slm Revisjon As
Regnskapsfører: Seljord Rekneskaps-Service As
Utvikling:
Omsetning  
  
144.37%
Resultat  
  
112.8%
Egenkapital  
  
11.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.129.000 462.000 1.061.000 201.000 161.000
Resultat: 421.000 -3.288.000 668.000 -213.000 -320.000
Egenkapital: 2.959.000 2.643.000 5.153.000 4.799.000 4.921.000
Regnskap for  Rauland Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.129.000 462.000 1.061.000 201.000 161.000
Driftskostnader -594.000 -3.656.000 -390.000 -414.000 -480.000
Driftsresultat 535.000 -3.194.000 670.000 -213.000 -320.000
Finansinntekter 0 12.000 0 0 0
Finanskostnader -115.000 -106.000 -2.000 0 0
Finans -115.000 -94.000 -2.000 0 0
Resultat før skatt 421.000 -3.288.000 668.000 -213.000 -320.000
Skattekostnad -104.000 778.000 -146.000 91.000 86.000
Årsresultat 317.000 -2.511.000 522.000 -122.000 -233.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.235.000 7.619.000 5.919.000 6.261.000 6.447.000
Sum omløpsmidler 239.000 501.000 1.066.000 162.000 141.000
Sum eiendeler 7.474.000 8.120.000 6.985.000 6.423.000 6.588.000
Sum opptjent egenkapital -1.087.000 -1.403.000 1.107.000 754.000 876.000
Sum egenkapital 2.959.000 2.643.000 5.153.000 4.799.000 4.921.000
Sum langsiktig gjeld 4.277.000 4.878.000 1.130.000 1.093.000 1.151.000
Sum kortsiktig gjeld 239.000 600.000 702.000 531.000 515.000
Sum gjeld og egenkapital 7.475.000 8.121.000 6.985.000 6.424.000 6.588.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 664.000 351.000 190.000 201.000 161.000
Andre inntekter 465.000 111.000 871.000 0 0
Driftsinntekter 1.129.000 462.000 1.061.000 201.000 161.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -225.000 -185.000 -185.000 -185.000 -185.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -369.000 -3.471.000 -205.000 -229.000 -295.000
Driftskostnader -594.000 -3.656.000 -390.000 -414.000 -480.000
Driftsresultat 535.000 -3.194.000 670.000 -213.000 -320.000
Finansinntekter 0 12.000 0 0 0
Finanskostnader -115.000 -106.000 -2.000 0 0
Finans -115.000 -94.000 -2.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 317.000 -2.511.000 522.000 -122.000 -233.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 162.000 266.000 0 0 0
Fast eiendom 6.775.000 7.006.000 5.522.000 5.815.000 5.952.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 299.000 348.000 397.000 446.000 495.000
Sum varige driftsmidler 7.074.000 7.354.000 5.919.000 6.261.000 6.447.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.235.000 7.619.000 5.919.000 6.261.000 6.447.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 38.000
Andre fordringer 76.000 123.000 20.000 40.000 10.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 162.000 378.000 1.045.000 122.000 93.000
Sum omløpsmidler 239.000 501.000 1.066.000 162.000 141.000
Sum eiendeler 7.474.000 8.120.000 6.985.000 6.423.000 6.588.000
Sum opptjent egenkapital -1.087.000 -1.403.000 1.107.000 754.000 876.000
Sum egenkapital 2.959.000 2.643.000 5.153.000 4.799.000 4.921.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 512.000 423.000 539.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 225.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.277.000 4.878.000 1.130.000 1.093.000 1.151.000
Leverandørgjeld 0 355.000 32.000 73.000 6.000
Betalbar skatt 112.000 112.000 112.000 137.000 119.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 127.000 134.000 333.000 321.000 390.000
Sum kortsiktig gjeld 239.000 600.000 702.000 531.000 515.000
Sum gjeld og egenkapital 7.475.000 8.121.000 6.985.000 6.424.000 6.588.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 -99.000 364.000 -369.000 -374.000
Likviditetsgrad 1 1 0.8 1.5 0.3 0.3
Likviditetsgrad 2 1 0.8 1.5 0.4 0.3
Soliditet 39.6 32.5 73.8 74.7 74.7
Resultatgrad 47.4 -691.3 63.1 -106.0 -198.8
Rentedekningsgrad 4.7 -30.1 3
Gjeldsgrad 1.5 2.1 0.4 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 7.2 -39.2 9.6 -3.3 -4.9
Signatur
11.10.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.10.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex